Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN

Tên trường: Cao đẳng Y - Dược Asean

Tên tiếng Anh: Asean College of Medicine - Pharmacy

Mã trường: CDD2291

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - Liên kết Quốc tế

Địa chỉ: Cơ sở Hà Nội: Lô TH2 KĐT Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở Hưng Yên: Km 15 quốc lộ 5 (Hà Nội - Hải Phòng), Văn Lâm, Hưng Yên

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Website: https://cdasean.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/caodangyduocasean/

Hoặc thí sinh đăng ký xét tuyển trực tiếp tại: https://tuyensinh.cdasean.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Y - Dược Asean

Tên tiếng Anh: Asean College of Medicine - Pharmacy

Mã trường: CDD2291

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - Liên kết Quốc tế

Địa chỉ: Cơ sở Hà Nội: Lô TH2 KĐT Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở Hưng Yên: Km 15 quốc lộ 5 (Hà Nội - Hải Phòng), Văn Lâm, Hưng Yên

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Website: https://cdasean.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/caodangyduocasean/

Hoặc thí sinh đăng ký xét tuyển trực tiếp tại: https://tuyensinh.cdasean.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Y - Dược Asean

Tên tiếng Anh: Asean College of Medicine - Pharmacy

Mã trường: CDD2291

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - Liên kết Quốc tế

Địa chỉ: Cơ sở Hà Nội: Lô TH2 KĐT Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở Hưng Yên: Km 15 quốc lộ 5 (Hà Nội - Hải Phòng), Văn Lâm, Hưng Yên

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Website: https://cdasean.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/caodangyduocasean/

Hoặc thí sinh đăng ký xét tuyển trực tiếp tại: https://tuyensinh.cdasean.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Y - Dược Asean

Tên tiếng Anh: Asean College of Medicine - Pharmacy

Mã trường: CDD2291

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - Liên kết Quốc tế

Địa chỉ: Cơ sở Hà Nội: Lô TH2 KĐT Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở Hưng Yên: Km 15 quốc lộ 5 (Hà Nội - Hải Phòng), Văn Lâm, Hưng Yên

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Website: https://cdasean.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/caodangyduocasean/

Hoặc thí sinh đăng ký xét tuyển trực tiếp tại: https://tuyensinh.cdasean.edu.vn/

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận