Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Tên trường: Cao đẳng Y  Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Medical College

Mã trường: CDD0124

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Cơ sở I: Số 20, Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa - TP. Hà Nội

Cơ sở II: Mỹ Đình , Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Website: https://truongcaodangyhanoi.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TruongCaoDangyhn/

Tên trường: Cao đẳng Y  Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Medical College

Mã trường: CDD0124

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Cơ sở I: Số 20, Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa - TP. Hà Nội

Cơ sở II: Mỹ Đình , Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Website: https://truongcaodangyhanoi.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TruongCaoDangyhn/

Tên trường: Cao đẳng Y  Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Medical College

Mã trường: CDD0124

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Cơ sở I: Số 20, Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa - TP. Hà Nội

Cơ sở II: Mỹ Đình , Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Website: https://truongcaodangyhanoi.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TruongCaoDangyhn/

Tên trường: Cao đẳng Y  Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Medical College

Mã trường: CDD0124

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Cơ sở I: Số 20, Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa - TP. Hà Nội

Cơ sở II: Mỹ Đình , Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Website: https://truongcaodangyhanoi.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TruongCaoDangyhn/

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận