Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1

Tiền thân Trường Cao đẳng Y Hà Nội I được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trường Trung cấp Y Hà Nội, sau 10 năm xây dựng và phát triển ngày 01/08/2019 trường đã chính thức được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ký quyết định thành lập số 998/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập trường Cao đẳng Y Hà Nội I.

Tên trường: Cao đẳng Y  Hà Nội 1

Tên tiếng Anh: Hanoi Medical College.....

Mã trường: 

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Số 46, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Website: www.htnc.edu.vn

Facebook: .......

Nghề đào tạo:  Trường Cao đẳng Y Hà Nội I  ( Đào tạo cơ sở chính)

- Điều dưỡng chuyển đổi                     - Phun xăm thẩm mỹ

- Điều dưỡng sơ cấp                            - Xoa bóp bấm huyệt

- Điều dưỡng nha khoa                        - Tiêm truyền

- Điều dưỡng nhi khoa                         - Y học cổ truyền

- Y học dự phòng

 

Tiền thân Trường Cao đẳng Y Hà Nội I được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trường Trung cấp Y Hà Nội, sau 10 năm xây dựng và phát triển ngày 01/08/2019 trường đã chính thức được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ký quyết định thành lập số 998/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập trường Cao đẳng Y Hà Nội I.

Tên trường: Cao đẳng Y  Hà Nội 1

Tên tiếng Anh: Hanoi Medical College.....

Mã trường: 

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Số 46, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Website: www.htnc.edu.vn

Facebook: .......

Nghề đào tạo:  Trường Cao đẳng Y Hà Nội I  ( Đào tạo cơ sở chính)

- Điều dưỡng chuyển đổi                     - Phun xăm thẩm mỹ

- Điều dưỡng sơ cấp                            - Xoa bóp bấm huyệt

- Điều dưỡng nha khoa                        - Tiêm truyền

- Điều dưỡng nhi khoa                         - Y học cổ truyền

- Y học dự phòng

 

Tiền thân Trường Cao đẳng Y Hà Nội I được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trường Trung cấp Y Hà Nội, sau 10 năm xây dựng và phát triển ngày 01/08/2019 trường đã chính thức được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ký quyết định thành lập số 998/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập trường Cao đẳng Y Hà Nội I.

Tên trường: Cao đẳng Y  Hà Nội 1

Tên tiếng Anh: Hanoi Medical College.....

Mã trường: 

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Số 46, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Website: www.htnc.edu.vn

Facebook: .......

Nghề đào tạo:  Trường Cao đẳng Y Hà Nội I  ( Đào tạo cơ sở chính)

- Điều dưỡng chuyển đổi                     - Phun xăm thẩm mỹ

- Điều dưỡng sơ cấp                            - Xoa bóp bấm huyệt

- Điều dưỡng nha khoa                        - Tiêm truyền

- Điều dưỡng nhi khoa                         - Y học cổ truyền

- Y học dự phòng

 

Tiền thân Trường Cao đẳng Y Hà Nội I được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trường Trung cấp Y Hà Nội, sau 10 năm xây dựng và phát triển ngày 01/08/2019 trường đã chính thức được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ký quyết định thành lập số 998/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập trường Cao đẳng Y Hà Nội I.

Tên trường: Cao đẳng Y  Hà Nội 1

Tên tiếng Anh: Hanoi Medical College.....

Mã trường: 

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Số 46, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Website: www.htnc.edu.vn

Facebook: .......

Nghề đào tạo:  Trường Cao đẳng Y Hà Nội I  ( Đào tạo cơ sở chính)

- Điều dưỡng chuyển đổi                     - Phun xăm thẩm mỹ

- Điều dưỡng sơ cấp                            - Xoa bóp bấm huyệt

- Điều dưỡng nha khoa                        - Tiêm truyền

- Điều dưỡng nhi khoa                         - Y học cổ truyền

- Y học dự phòng

 

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận