Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tên trường: Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Tên tiếng Anh: Pham Ngoc Thach Medical College

Mã trường: CBK

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - Liên thông

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Cơ sở TP Hà Nội : Địa chỉ: Km14 Đường Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - TP. Hà Nội.  (Cạnh cây xăng 76 - BV Nông Nghiệp

Cơ sở TPHCM :4A, 6A, 8A Nguyễn Thái Sơn - Phường 3 - Quận Gò Vấp - TP. HCM.

Đ/c Số 127/3-5 Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Email: caodangykhoaphamngocthach@gmail.com

Website: https://caodangykhoaphamngocthach.com                           Website: https://caodangykhoaphamngocthach.com

Website: https://caodangyduocphamngocthach.vn/                                  Website: http://www.caodangduochanoi.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/caodangykhoaphamngocthach

Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu). Tải tại đây;

Thí sinh nộp Hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Cao đẳng y khoa Phạm Ngọc Thạch  hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc đăng ký xét tuyển online trên website http://caodangduochanoi.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Tên tiếng Anh: Pham Ngoc Thach Medical College

Mã trường: CBK

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - Liên thông

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Cơ sở TP Hà Nội : Địa chỉ: Km14 Đường Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - TP. Hà Nội.  (Cạnh cây xăng 76 - BV Nông Nghiệp

Cơ sở TPHCM :4A, 6A, 8A Nguyễn Thái Sơn - Phường 3 - Quận Gò Vấp - TP. HCM.

Đ/c Số 127/3-5 Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Email: caodangykhoaphamngocthach@gmail.com

Website: https://caodangykhoaphamngocthach.com                           Website: https://caodangykhoaphamngocthach.com

Website: https://caodangyduocphamngocthach.vn/                                  Website: http://www.caodangduochanoi.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/caodangykhoaphamngocthach

Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu). Tải tại đây;

Thí sinh nộp Hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Cao đẳng y khoa Phạm Ngọc Thạch  hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc đăng ký xét tuyển online trên website http://caodangduochanoi.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Tên tiếng Anh: Pham Ngoc Thach Medical College

Mã trường: CBK

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - Liên thông

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Cơ sở TP Hà Nội : Địa chỉ: Km14 Đường Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - TP. Hà Nội.  (Cạnh cây xăng 76 - BV Nông Nghiệp

Cơ sở TPHCM :4A, 6A, 8A Nguyễn Thái Sơn - Phường 3 - Quận Gò Vấp - TP. HCM.

Đ/c Số 127/3-5 Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Email: caodangykhoaphamngocthach@gmail.com

Website: https://caodangykhoaphamngocthach.com                           Website: https://caodangykhoaphamngocthach.com

Website: https://caodangyduocphamngocthach.vn/                                  Website: http://www.caodangduochanoi.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/caodangykhoaphamngocthach

Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu). Tải tại đây;

Thí sinh nộp Hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Cao đẳng y khoa Phạm Ngọc Thạch  hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc đăng ký xét tuyển online trên website http://caodangduochanoi.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Tên tiếng Anh: Pham Ngoc Thach Medical College

Mã trường: CBK

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - Liên thông

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Cơ sở TP Hà Nội : Địa chỉ: Km14 Đường Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - TP. Hà Nội.  (Cạnh cây xăng 76 - BV Nông Nghiệp

Cơ sở TPHCM :4A, 6A, 8A Nguyễn Thái Sơn - Phường 3 - Quận Gò Vấp - TP. HCM.

Đ/c Số 127/3-5 Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Email: caodangykhoaphamngocthach@gmail.com

Website: https://caodangykhoaphamngocthach.com                           Website: https://caodangykhoaphamngocthach.com

Website: https://caodangyduocphamngocthach.vn/                                  Website: http://www.caodangduochanoi.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/caodangykhoaphamngocthach

Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu). Tải tại đây;

Thí sinh nộp Hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Cao đẳng y khoa Phạm Ngọc Thạch  hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc đăng ký xét tuyển online trên website http://caodangduochanoi.edu.vn/

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận