Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ

Tên trường: Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ

Tên tiếng Anh: Dang Van Ngu Medical College

Mã trường: YT02

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Liên thông - Tại chức

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Số 36 Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

SĐT: 0243 854 2351 - 0243 553 1254

Email: truongytdvn@gmail.com; tuyensinh@ytdvn.edu.vn; dangvanngu@ytdvn.edu.vn

Website: http://ytdvn.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/ytdvn.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ

Tên tiếng Anh: Dang Van Ngu Medical College

Mã trường: YT02

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Liên thông - Tại chức

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Số 36 Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

SĐT: 0243 854 2351 - 0243 553 1254

Email: truongytdvn@gmail.com; tuyensinh@ytdvn.edu.vn; dangvanngu@ytdvn.edu.vn

Website: http://ytdvn.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/ytdvn.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ

Tên tiếng Anh: Dang Van Ngu Medical College

Mã trường: YT02

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Liên thông - Tại chức

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Số 36 Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

SĐT: 0243 854 2351 - 0243 553 1254

Email: truongytdvn@gmail.com; tuyensinh@ytdvn.edu.vn; dangvanngu@ytdvn.edu.vn

Website: http://ytdvn.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/ytdvn.edu.vn/

Tên trường: Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ

Tên tiếng Anh: Dang Van Ngu Medical College

Mã trường: YT02

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Liên thông - Tại chức

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Số 36 Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

SĐT: 0243 854 2351 - 0243 553 1254

Email: truongytdvn@gmail.com; tuyensinh@ytdvn.edu.vn; dangvanngu@ytdvn.edu.vn

Website: http://ytdvn.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/ytdvn.edu.vn/

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận