Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội)

Tên trường: Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên tiếng Anh: VNU - University of Science (VNU - US)

Mã trường: QHT

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức - Liên kết quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 334 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84) 0243-8584615/ 8581419

Email: hus@vnu.edu.vn - admin@hus.edu.vn

Website: http://www.hus.vnu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/khoahoctunhien.hus

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội là một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. Đây nơi đào tạo các ngành khoa học cơ bản như: toán học, toán cơ, vật lý học, hóa học, sinh học, khí tượng, thủy văn, hải dương học, địa lý học, khoa học môi trường,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo nghị định số 97/CP ngày 10/12/1993 của chính phủ. Trường ra đời là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống hơn 40 năm của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hiện nay là sự tiếp nối truyền thống của các trường: Đại học Khoa học (1941), Đại học Khoa học Cơ bản (1946) và Đại học Tổng hợp Hà Nội (1956), là trường đào tạo và nghiên cứu Khoa học Cơ bản, Công nghệ mũi nhọn trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên.

Tên trường: Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên tiếng Anh: VNU - University of Science (VNU - US)

Mã trường: QHT

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức - Liên kết quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 334 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84) 0243-8584615/ 8581419

Email: hus@vnu.edu.vn - admin@hus.edu.vn

Website: http://www.hus.vnu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/khoahoctunhien.hus

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội là một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. Đây nơi đào tạo các ngành khoa học cơ bản như: toán học, toán cơ, vật lý học, hóa học, sinh học, khí tượng, thủy văn, hải dương học, địa lý học, khoa học môi trường,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo nghị định số 97/CP ngày 10/12/1993 của chính phủ. Trường ra đời là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống hơn 40 năm của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hiện nay là sự tiếp nối truyền thống của các trường: Đại học Khoa học (1941), Đại học Khoa học Cơ bản (1946) và Đại học Tổng hợp Hà Nội (1956), là trường đào tạo và nghiên cứu Khoa học Cơ bản, Công nghệ mũi nhọn trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên.

Tên trường: Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên tiếng Anh: VNU - University of Science (VNU - US)

Mã trường: QHT

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức - Liên kết quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 334 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84) 0243-8584615/ 8581419

Email: hus@vnu.edu.vn - admin@hus.edu.vn

Website: http://www.hus.vnu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/khoahoctunhien.hus

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội là một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. Đây nơi đào tạo các ngành khoa học cơ bản như: toán học, toán cơ, vật lý học, hóa học, sinh học, khí tượng, thủy văn, hải dương học, địa lý học, khoa học môi trường,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo nghị định số 97/CP ngày 10/12/1993 của chính phủ. Trường ra đời là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống hơn 40 năm của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hiện nay là sự tiếp nối truyền thống của các trường: Đại học Khoa học (1941), Đại học Khoa học Cơ bản (1946) và Đại học Tổng hợp Hà Nội (1956), là trường đào tạo và nghiên cứu Khoa học Cơ bản, Công nghệ mũi nhọn trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên.

Tên trường: Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên tiếng Anh: VNU - University of Science (VNU - US)

Mã trường: QHT

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức - Liên kết quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 334 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84) 0243-8584615/ 8581419

Email: hus@vnu.edu.vn - admin@hus.edu.vn

Website: http://www.hus.vnu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/khoahoctunhien.hus

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội là một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. Đây nơi đào tạo các ngành khoa học cơ bản như: toán học, toán cơ, vật lý học, hóa học, sinh học, khí tượng, thủy văn, hải dương học, địa lý học, khoa học môi trường,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo nghị định số 97/CP ngày 10/12/1993 của chính phủ. Trường ra đời là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống hơn 40 năm của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hiện nay là sự tiếp nối truyền thống của các trường: Đại học Khoa học (1941), Đại học Khoa học Cơ bản (1946) và Đại học Tổng hợp Hà Nội (1956), là trường đào tạo và nghiên cứu Khoa học Cơ bản, Công nghệ mũi nhọn trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên.

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận