Trường Đại học Quang Trung

Tên trường: Đại học Quang Trung
Tên tiếng Anh: Quang Trung University (QTU)
Mã trường: DQT
Loại trường: Dân lập
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2
Địa chỉ: 327 đường Đào Tấn, phường Nhơn Phú, TP. Quy nhơn, tỉnh Bình Định

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Nam

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://qtu.edu.vn/
Facebook: www.facebook.com/dhquangtrung/
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Đại học Quang Trung đào tạo đa ngành - đa lĩnh vực, bao gồm nhiều bậc học: từ Dạy nghề, Trung học nghề, Cao đẳng đến Đại học, với những chuyên ngành như: Công nghệ thông tin, Xây dựng, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp, Y tế cộng đồng, Du lịch, Ngoại ngữ...

Tên trường: Đại học Quang Trung
Tên tiếng Anh: Quang Trung University (QTU)
Mã trường: DQT
Loại trường: Dân lập
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2
Địa chỉ: 327 đường Đào Tấn, phường Nhơn Phú, TP. Quy nhơn, tỉnh Bình Định

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Nam

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://qtu.edu.vn/
Facebook: www.facebook.com/dhquangtrung/
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Đại học Quang Trung đào tạo đa ngành - đa lĩnh vực, bao gồm nhiều bậc học: từ Dạy nghề, Trung học nghề, Cao đẳng đến Đại học, với những chuyên ngành như: Công nghệ thông tin, Xây dựng, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp, Y tế cộng đồng, Du lịch, Ngoại ngữ...

Tên trường: Đại học Quang Trung
Tên tiếng Anh: Quang Trung University (QTU)
Mã trường: DQT
Loại trường: Dân lập
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2
Địa chỉ: 327 đường Đào Tấn, phường Nhơn Phú, TP. Quy nhơn, tỉnh Bình Định

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Nam

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://qtu.edu.vn/
Facebook: www.facebook.com/dhquangtrung/
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

 

Đại học Quang Trung nhiệt liệt chào mừng quý vị và các bạn đến với  Website của nhà trường.

     Trường Đại học Quang Trung thành lập ngày 17 tháng 03 năm 2006 theo Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 17/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ, tọa lạc tại  130 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; quê hương của Hoàng đế Quang Trung.

      Trường mang tên “Quang Trung” để ghi nhớ công lao của vị anh hùng dân tộc Quang Trung (Nguyễn Huệ), Người đã có công thống nhất và bảo vệ Đất nước, có nhiều ý tưởng về giáo dục và trọng dụng  nhân tài với quan điểm nổi tiếng:

“Kiến quốc dĩ học vi tiên

Cầu trị nhân tài vi cấp”

                 “Dựng nước lấy việc học làm đầu

           Cầu trị lấy nhân tài làm gấp”

                                         (Chiếu khuyến học của Hoàng đế Quang Trung)

     Trường được thành lập theo sáng kiến của một số nhà giáo, nhà khoa học nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.Trường đại học Quang Trung là một trường đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành và nhiều cấp bậc học: từ Dạy nghề, Trung học nghề, Cao đẳng đến bậc Đại học và trong tương lai sẽ đào tạo sau đại học.

Tên trường: Đại học Quang Trung
Tên tiếng Anh: Quang Trung University (QTU)
Mã trường: DQT
Loại trường: Dân lập
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2
Địa chỉ: 327 đường Đào Tấn, phường Nhơn Phú, TP. Quy nhơn, tỉnh Bình Định

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Nam

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://qtu.edu.vn/
Facebook: www.facebook.com/dhquangtrung/
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)