Trường Đại Học Nội vụ Hà Nội

Tên trường: Đại học Nội vụ Hà Nội

Tên tiếng Anh: Ha noi University of Home Affairs (HUHA)

Mã trường: DNV

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Sau ĐH- Đại học - Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Đại học Nội vụ Hà Nội (cơ sở chính Hà Nội)

Địa chỉ: Số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

SĐT: 0243.7532.864                   Email: webmaster@truongnoivu.edu.vn

Đại học Nội vụ Hà Nội (cơ sở Tp.HCM)

Địa chỉ: 181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Website: http://truongnoivu-csmn.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/truongdhnvcsmn/

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Đại học Nội vụ Hà Nội (cơ sở Miền Trung)

Số 749 đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Website: http://www.truongnoivu-phqn.edu.vn

Website: http://truongnoivu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/Truongdaihocnoivuhanoi

Tên trường: Đại học Nội vụ Hà Nội

Tên tiếng Anh: Ha noi University of Home Affairs (HUHA)

Mã trường: DNV

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Sau ĐH- Đại học - Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Đại học Nội vụ Hà Nội (cơ sở chính Hà Nội)

Địa chỉ: Số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

SĐT: 0243.7532.864                   Email: webmaster@truongnoivu.edu.vn

Đại học Nội vụ Hà Nội (cơ sở Tp.HCM)

Địa chỉ: 181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Website: http://truongnoivu-csmn.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/truongdhnvcsmn/

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Đại học Nội vụ Hà Nội (cơ sở Miền Trung)

Số 749 đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Website: http://www.truongnoivu-phqn.edu.vn

Website: http://truongnoivu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/Truongdaihocnoivuhanoi

Mở rộng cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành nội vụ và cho xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn Đến năm 2035 trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực có uy tín trong nước, khu vực và quốc tế.

Hoạt động của sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, nghe cái tên thật nghiêm túc nhưng các bạn sinh viên trong trường không phải là “thanh niên nghiêm túc” chỉ biết học thôi đâu. Điều đó được thể hiện qua những chương trình văn nghệ, cuộc thi giữa các lớp do Đoàn, Hội tổ chức như: chương trình Hội trại, các chương trình thiện nguyện,…

Tên trường: Đại học Nội vụ Hà Nội

Tên tiếng Anh: Ha noi University of Home Affairs (HUHA)

Mã trường: DNV

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Sau ĐH- Đại học - Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Đại học Nội vụ Hà Nội (cơ sở chính Hà Nội)

Địa chỉ: Số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

SĐT: 0243.7532.864                   Email: webmaster@truongnoivu.edu.vn

Đại học Nội vụ Hà Nội (cơ sở Tp.HCM)

Địa chỉ: 181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Website: http://truongnoivu-csmn.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/truongdhnvcsmn/

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Đại học Nội vụ Hà Nội (cơ sở Miền Trung)

Số 749 đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Website: http://www.truongnoivu-phqn.edu.vn

Website: http://truongnoivu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/Truongdaihocnoivuhanoi

Mở rộng cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành nội vụ và cho xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn Đến năm 2035 trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực có uy tín trong nước, khu vực và quốc tế.

Hoạt động của sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, nghe cái tên thật nghiêm túc nhưng các bạn sinh viên trong trường không phải là “thanh niên nghiêm túc” chỉ biết học thôi đâu. Điều đó được thể hiện qua những chương trình văn nghệ, cuộc thi giữa các lớp do Đoàn, Hội tổ chức như: chương trình Hội trại, các chương trình thiện nguyện,…

Tên trường: Đại học Nội vụ Hà Nội

Tên tiếng Anh: Ha noi University of Home Affairs (HUHA)

Mã trường: DNV

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Sau ĐH- Đại học - Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Đại học Nội vụ Hà Nội (cơ sở chính Hà Nội)

Địa chỉ: Số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

SĐT: 0243.7532.864                   Email: webmaster@truongnoivu.edu.vn

Đại học Nội vụ Hà Nội (cơ sở Tp.HCM)

Địa chỉ: 181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Website: http://truongnoivu-csmn.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/truongdhnvcsmn/

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Đại học Nội vụ Hà Nội (cơ sở Miền Trung)

Số 749 đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Website: http://www.truongnoivu-phqn.edu.vn

Website: http://truongnoivu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/Truongdaihocnoivuhanoi

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận