Trường Đại học Công Đoàn

Phát triển số lượng và chất lượng các ngành, các cấp đào tạo Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Đào tạo sau đại học của Nhà trường bắt đầu từ tháng 10 năm 2007. Hiện nay, Trường đã có:

Tên trường: Đại học Công đoàn

Tên tiếng Anh: Trade Union University (TUU)

Mã trường: LDA

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Tại chức

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

SĐT: (84-4)3.857.3204      Email: dhcongdoan@dhcd.edu.vn

Website: http://www.dhcd.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/tuu.com.vn

Thời gian; hình thức nhận ĐKXT đợt 1 theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Xét tuyển đợt bổ sung (nếu có): Theo quy định của Trường Đại học Công đoàn (Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể trên website http://dhcd.edu.vn ).

- 01 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sỹ Quản trị nhân lực;Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

- 05 chuyên ngành Thạc sĩ (Quản trị nhân lưc, Quản trị Kinh doanh, Quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Xã hội học và Kế toán);

- 09 ngành đào tạo trình độ đại học, đào tạo bằng 2 và đào tạo song ngành (Quan hệ lao động, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Bảo hộ lao động, Xã hội học, Công tác xã hội, Luật);Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

- 03 ngành đào tạo cao đẳng (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng), đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học.

Tổng quy mô sinh viên hệ chính quy và không chính quy hàng năm của Trường là hơn 15.000 sinh viên. Cùng với đào tạo chính quy, đào tạo sau đại học, Trường tiếp tục đào tạo hệ vừa làm vừa học, đào tạo liên thông các ngành.

Để góp phần vào nhiệm vụ chiến lược xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, Trường Đại học Công đoàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho phong trào công nhân, cho tổ chức công đoàn Việt Nam. Chương trình đào tạo Đại học phần lý luận và nghiệp vụ công đoàn được bắt đầu từ năm 1996. Bằng việc phối hợp với Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn các tổng công ty, nhà máy xí nghiệp, các lớp bồi dưỡng tập huấn đã được mở ra, thu hút hàng vạn lượt người tham gia, góp phần vào nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục của công đoàn Việt Nam.

Hiện nay, nhà trường mở các lớp đào tạo về Bảo hộ lao động, Kế toán, Luật, Tài chính ngân hàng… cho nhiều tỉnh và tập đoàn kinh tế trong cả nước. Nhà trường đào tạo các lớp văn hóa quần chúng cho cán bộ công đoàn; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng cho các đối tượng có nhu cầu.Nhà trường tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo chuyên đề cho cán bộ công đoàn các cấp.

Tên trường: Đại học Công đoàn

Tên tiếng Anh: Trade Union University (TUU)

Mã trường: LDA

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Tại chức

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

SĐT: (84-4)3.857.3204      Email: dhcongdoan@dhcd.edu.vn

Website: http://www.dhcd.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/tuu.com.vn

Thời gian; hình thức nhận ĐKXT đợt 1 theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Xét tuyển đợt bổ sung (nếu có): Theo quy định của Trường Đại học Công đoàn (Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể trên website http://dhcd.edu.vn ).

Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập):  Năm 1992 Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

       Sứ mệnh của Nhà trường: Đào tạo đội ngũ cán bộ cho tổ chức Công đoàn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học về công nhân, công đoàn, quan hệ lao động; tham gia với Tổng Liên đoàn xây dựng các chính sách về người lao động

Đào tạo bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn.Tư vấn tuyển sinh ngành làm đẹp Y Khoa sức khỏe

- Đào tạo ngắn hạn theo từng phần chương trình: Nhằm nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công tác đối với những cán bộ đã tốt nghiệp đại học hoặc không có điều kiên học dài hạn. Những cán bộ được đào tạo từng phần, kết thúc khóa học được cấp chứng chỉ, chứng nhận đã qua chương trình đào tạo.

- Bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn: Từ khi thành lập đến nay, Nhà trường đã mở nhiều lớp bồi dưỡng tập huấn cho các đối tượng là cán bộ thuộc các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương; Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất; các Ban thuộc Tổng Liên đoàn và đã đào tạo với hàng vạn cán bộ làm công tác công đoàn.

Chức năng: Phòng Quan hệ quốc tế có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế của Trường.Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Nhiệm vụ: Phòng Quan hệ quốc tế có các nhiệm vụ sau:

1. Lập chương trình và tổ chức thực hiện các quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế. Mở rộng quan hệ và phát triển các loại hình hợp tác quốc tế. Đầu mối xúc tiến quan hệ hợp tác nhằm củng cố quan hệ quốc tế truyền thống, phát triển quan hệ quốc tế mới.

2. Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận thúc đẩy tạo lập, mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế, góp phần tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường. Đầu mối chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án mới; Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng quy chế quản lý tài chính đối với các dự án hợp tác quốc tế.

3. Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản phiên làm việc giữa lãnh đạo Trường với các đoàn khách nước ngoài. Phối hợp với các bộ phận soạn thảo nội dung hội đàm và các văn bản về quan hệ quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt. Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện phục vụ cho các hoạt động quốc tế của Trường.

4. Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị về hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức các buổi báo cáo về nội dung hoạt động của các đoàn và cá nhân được Trường cử đi công tác nước ngoài.

5. Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng quy định hiện hành. Quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các bộ phận và cá nhân trong Trường về hợp tác quốc tế. Tăng cường liên kết với các đối tác tìm nguồn tư liệu.

6. Làm thủ tục nhập cảnh; lập chương trình, nội dung, thời gian của các đoàn nước ngoài đến Trường làm việc; tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, tham quan du lịch, bảo đảm hoạt động cho khách nước ngoài thuận lợi, an toàn, đúng quy định. Tiếp nhận quà tặng và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài. Phối hợp với phòng Tài vụ lập dự toán kinh phí.

7. Lập kế hoạch hợp tác quốc tế và thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hợp tác quốc tế theo quy định; Phối hợp chặt chẽ với PA83 – Sở Công an Hà Nội để đảm bảo an ninh trong việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế.

8. Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng, tham gia và theo dõi các chương trình đào tạo sinh viên nước ngoài. Tăng cường mở rộng hợp tác trong việc trao đổi giảng viên, sinh viên các hệ.

9. Phối hợp với các bộ phận liên quan quản lý sinh viên quốc tế.

10. Thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng giao.

Về hoạt động đối ngoại Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Nhà trường đã thiết lập mối quan hệ với một số đối tác nước ngoài nhằm đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn công tác, tìm hiểu và hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nghiên cứu khoa học; công tác quản lý các đoàn ra và đoàn vào, công tác quản lý sinh viên nước ngoài. Hàng năm, Nhà trường tiến hành trao đổi, tập huấn cho giảng viên và sinh viên với các đối tác, cử cán bộ, giảng viên và sinh viên đi dự Hội nghị, Hội thảo, tập huấn tại các nước có quan hệ hợp tác vàđón tiếp đối tác đến làm việc, dự Hội nghị, Hội thảo tại trường Đại học Công đoàn.

Hiện nay trường đại học Công đoàn đang có quan hệ hợp tác song phương với một số tổ chức sau:

- Học viện Lao động và Xã hội Liên bang Nga;Khu vực tuyển sinh và Đối tượng ưu tiên

- Học viện Quan hệ Lao động Trung Quốc; Khu vực tuyển sinh và Đối tượng ưu tiên

- Trường Đại học Quốc tế Belarus;Khu vực tuyển sinh và Đối tượng ưu tiên

- Trung ương Liên hiệp công đoàn Lào;Khu vực tuyển sinh và Đối tượng ưu tiên

Hàng năm trường Đại học Công đoàn tiếp nhận từ 10 - 15 sinh viên Lào, Campuchia vào học trình độ đại học và sau đại học bằng nguồn kinh phí của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam.  Nhà trường tổ chức khóa tập huấn ngắn hạn cho cán bộ công đoàn Lào về lý luận và nghiệp vụ công đoàn 3 tháng.