Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Giới thiệu trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Tên trường: Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Tên tiếng Anh: University of Transport Technology (UTT)

Mã trường: GTA

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Tại chức - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT:  043.854.4264                     Email: infohn@utt.edu.vn

Website: http://utt.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/utt.vn

Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Hà Nội)

Theo quy định của Bộ GD&ĐT. (Xem chi tiết tại đây)

Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Thái Nguyên)

Website: http://utt.edu.vn/thainguyen

Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Vĩnh Phúc)

Website: http://utt.edu.vn/vinhphuc

Facebook: www.facebook.com/uttvinhphuc/

 tuyển sinh trực tuyến Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Hà Nội)

 tuyển sinh trực tuyến Trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải (Cơ Sở Thái Nguyên)

Ngày 27/4/2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 630/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (University Of Transport Technology) trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng GTVT. Hiện nay, trường có 3 cơ sở đào tạo : Cơ sở 1 tại số 54 Phố Triều Khúc- Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; Cơ sở 2 tại Phường Đồng Tâm, Thị Xã Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc và Cơ sở 3 tại Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
Hàng năm lưu lượng HS-SV gần 15 nghìn. Dự kiến quy mô đào tạo của Trường là 20.000 HS-SV vào năm 2020. Cán bộ giáo viên, công nhân viên thời điểm hiện tại khoảng 652 người, trong đó đội ngũ giảng dạy 454 người (30 Tiến sỹ; 310 Thạc sỹ và NCS; đại học 114 

THỜI KỲ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (UTT)

Ngày 27/4/2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 630/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Công nghệ GTVT (University Of Transport Technology) trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng GTVT. Hiện nay, trường có 3 cơ sở đào tạo : Cơ sở 1 tại số 54 Phố Triều Khúc- Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; Cơ sở 2 tại Phường Đồng Tâm, Thị Xã Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc và Cơ sở 3 tại Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Hàng năm lưu lượng HS-SV gần 15 nghìn. Dự kiến quy mô đào tạo của Trường là 20.000 HS-SV vào năm 2015. Cán bộ giáo viên, công nhân viên thời điểm hiện tại khoảng 652 người, trong đó đội ngũ giảng dạy 454 người (30 Tiến sỹ; 310 Thạc sỹ và NCS; đại học 114).

 

+ Sứ mạng:Chất lượng - Uy tín - Hiệu quả - Phát triển bền vững

Đảm bảo CHẤT LƯỢNG đào tạo.Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Khẳng định UY TÍN xã hội. Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Nâng cao HIỆU QUẢ hoạt động.Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

PHÁT TRIỂN hài hòa, bền vững. Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

“Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải có sứ mạng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng ứng dụng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển của ngành GTVT và của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới”.

+ Mục tiêu phát triển:Nhóm ngành CƠ KHÍ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ tại TP. Hà Nội

Từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đạt được những mục tiêu sau:

Giới thiệu trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Tên trường: Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Tên tiếng Anh: University of Transport Technology (UTT)

Mã trường: GTA

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Tại chức - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT:  043.854.4264                     Email: infohn@utt.edu.vn

Website: http://utt.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/utt.vn

Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Hà Nội)

Theo quy định của Bộ GD&ĐT. (Xem chi tiết tại đây)

Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Thái Nguyên)

Website: http://utt.edu.vn/thainguyen

Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Vĩnh Phúc)

Website: http://utt.edu.vn/vinhphuc

Facebook: www.facebook.com/uttvinhphuc/

 tuyển sinh trực tuyến Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Hà Nội)

 tuyển sinh trực tuyến Trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải (Cơ Sở Thái Nguyên)

Ngày 27/4/2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 630/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (University Of Transport Technology) trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng GTVT. Hiện nay, trường có 3 cơ sở đào tạo : Cơ sở 1 tại số 54 Phố Triều Khúc- Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; Cơ sở 2 tại Phường Đồng Tâm, Thị Xã Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc và Cơ sở 3 tại Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
Hàng năm lưu lượng HS-SV gần 15 nghìn. Dự kiến quy mô đào tạo của Trường là 20.000 HS-SV vào năm 2020. Cán bộ giáo viên, công nhân viên thời điểm hiện tại khoảng 652 người, trong đó đội ngũ giảng dạy 454 người (30 Tiến sỹ; 310 Thạc sỹ và NCS; đại học 114 

THỜI KỲ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (UTT)

Ngày 27/4/2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 630/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Công nghệ GTVT (University Of Transport Technology) trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng GTVT. Hiện nay, trường có 3 cơ sở đào tạo : Cơ sở 1 tại số 54 Phố Triều Khúc- Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; Cơ sở 2 tại Phường Đồng Tâm, Thị Xã Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc và Cơ sở 3 tại Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Hàng năm lưu lượng HS-SV gần 15 nghìn. Dự kiến quy mô đào tạo của Trường là 20.000 HS-SV vào năm 2015. Cán bộ giáo viên, công nhân viên thời điểm hiện tại khoảng 652 người, trong đó đội ngũ giảng dạy 454 người (30 Tiến sỹ; 310 Thạc sỹ và NCS; đại học 114).

Xây dựng Trường trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu trong lĩnh vực giao thông vận tải theo hướng ứng dụng,... Phấn đấu đến năm 2020, trở thành trường trọng điểm Quốc gia theo hướng ứng dụng, đến năm 2030 đạt trình độ ngang bằng với các trường đại học có uy tín trong khu vực và thế giới đào tạo về lĩnh vực giao thông vận tải.

Xây dựng Trường trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực giao thông vận tải,... Phấn đấu đến năm 2030, có 07 lĩnh vực có tầm ảnh hưởng ở Việt Nam và khu vực, gồm: Công nghệ Vật liệu - Mặt đường; Đường sắt - Metro; Kết cấu công trình; Cơ khí động lực; Logistics và vận tải đa phương thức; Ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động môi trường GTVT; Quy hoạch, quản lý giao thông và giao thông thông minh (ITS).

Xây dựng Trường trở thành trung tâm hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực GTVT, phát triển mô hình trường liên kết đào tạo với Hiệp hội các Viện đại học Công nghệ của Cộng hòa Pháp- ADIUT... Đồng thời, xây dựng mô hình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học sang làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản... để cung cấp cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam.

+ Các giá trị cốt lõi của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

 

Giới thiệu trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Ngày 27/4/2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 630/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (University Of Transport Technology) trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng GTVT. Hiện nay, trường có 3 cơ sở đào tạo : Cơ sở 1 tại số 54 Phố Triều Khúc - Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; Cơ sở 2 tại Phường Đồng Tâm, Thị Xã Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc và Cơ sở 3 tại Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Website: http://utt.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/utt.vn

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Tại chức

Tên trường: Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Tên tiếng Anh: University of Transport Technology (UTT)

Hàng năm lưu lượng HS-SV gần 15 nghìn. Dự kiến quy mô đào tạo của Trường là 20.000 HS-SV vào năm 2015. Cán bộ giáo viên, công nhân viên thời điểm hiện tại khoảng 652 người, trong đó đội ngũ giảng dạy 454 người (30 Tiến sỹ; 310 Thạc sỹ và NCS; đại học 114

THÔNG TIN LIÊN HỆ Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Cơ sở đào tạo Hà Nội Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695

Email:Nhóm ngành CƠ KHÍ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ tại TP. Hà Nội

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc

Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Điện thoại: Apple Airpods Pro khi cài đặt App Tuyển sinh

Email: Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên

Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Điện thoại: Tư vấn tuyển sinh ngành tiếng Trung ,Nhận Hàn Điện Công Nghiệp

Email: Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận