Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tên trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi University of Industry (HaUI)

Mã trường:DCN

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Tại chức - Liên kết nước ngoài

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:Cơ sở 1: Số 298, đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Cơ sở 2: Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở 3: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Hà Nam

SĐT:  0243.7655.121        Email: dhcnhn@haui.edu.vn - tuyensinh@haui.edu.vn

Website: https://www.haui.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DHCNHN.HaUI

 

Tên trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi University of Industry (HaUI)

Mã trường:DCN

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Tại chức - Liên kết nước ngoài

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:Cơ sở 1: Số 298, đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Cơ sở 2: Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở 3: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Hà Nam

SĐT:  0243.7655.121        Email: dhcnhn@haui.edu.vn - tuyensinh@haui.edu.vn

Website: https://www.haui.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DHCNHN.HaUI

Các nhiệm vụ chính của Trung tâm Đào tạo Sau đại học:Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

- Nghiên cứu đề xuất và tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo sau đại học;

- Xây dựng kế hoạch tiếp thị quảng bá liên quan tới đào tạo sau đại học;

- Xây dựng kế hoạch triển khai tuyển sinh đào tạo sau đại học các ngành và các chuyên ngành được phép đào tạo;

- Tổ chức ôn thi, đào tạo bồi dưỡng cho các đối tượng có nhu cầu bổ sung kiến thức để có đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo sau đại học;Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

- Tổ chức giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác cho các học viên theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;Nhóm ngành CƠ KHÍ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ tại TP. Hà Nội

- Tổng hợp đánh giá kết quả đào tạo theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;

- Điều phối việc tổ chức xây dựng chương trình, tiến hành các thủ tục hành chính có liên quan (đăng ký mở ngành, đề nghị chỉ tiêu, chiêu sinh,…) đào tạo trình độ sau đại học.Nhóm ngành CƠ KHÍ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ tại TP. Hà Nội

- Tìm kiếm và liên kết với các cở sở đào tạo trong và ngoài nước trong việc đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và bổ sung kiến thức theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;

- Tổ chức biên soạn học liệu giảng dạy phục vụ đào tạo sau đại học;Nhóm ngành CƠ KHÍ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ tại TP. Hà Nội

- Tiến hành các công việc quản lý học viên, lưu trữ hồ sơ về đào tạo sau đại học của Nhà trường theo quy định hiện hành;

- Lựa chọn đội ngũ các giảng viên/nhà khoa học tham gia đào tạo sau đại học, trên cơ sở đề xuất của các khoa đào tạo, các trung tâm, phòng ban,…;

- Đề xuất trang bị và quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật được giao nhằm phục vụ công tác đào tạo tại Trung tâm.

 

Tên trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi University of Industry (HaUI)

Mã trường:DCN

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Tại chức - Liên kết nước ngoài

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:Cơ sở 1: Số 298, đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Cơ sở 2: Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở 3: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Hà Nam

SĐT:  0243.7655.121        Email: dhcnhn@haui.edu.vn - tuyensinh@haui.edu.vn

Website: https://www.haui.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DHCNHN.HaUI

- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh liên thông lên đại học Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

        - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học, Cao đẳng lên Đại học. Hình Thức đào tạo chính quy Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học như sau: 

1.  NGÀNH ĐÀO TẠO:Nhóm ngành CƠ KHÍ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ tại TP. Hà Nội
- Ngành tuyển sinh: Kế Toán 
+ Mã Đăng Ký Tuyển Sinh: Kế Toán liên Thông CĐ – ĐH: B340301
+ Mã Đăng Ký Tuyển Sinh: Kế Toán liên Thông TC – ĐH: F340301
2. ĐỐI TƯƠNG: Nhóm ngành CƠ KHÍ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ tại TP. Hà Nội
-    Sinh viên đã tốt nghiệp: (Đúng chuyên ngành)
+ Cao Đẳng Kế Toán
+ Trung Cấp Kế Toán
+ Cao Đẳng Nghề Kế Toán
- Thí sinh tốt nghiệp năm Nhóm ngành CƠ KHÍ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ tại TP. Hà Nội được tham gia dự thi ngay (kể cả Tốt nghiệp loại  TB và TB Khá).
- Thí sinh dự thi phải tốt nghiệp các ngành thuộc cùng nhóm ngành.
3.THỜI GIAN , ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
3.1. Thời gian:Nhóm ngành CƠ KHÍ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ tại TP. Hà Nội
- Đối với hệ liên thông Cao Đẳng lên Đại học: 1.5 năm
- Đối với hệ liên thông Cao Đẳng Nghề lên Đại học: 2.0 năm
- Đối với hệ liên thông Trung Cấp lên Đại học: 2.5 năm
- Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học Chính quy, bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội cấp.
3.2. Địa điểm: Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề
Sinh viên mua và nộp hồ sơ tại 
(Hồ sơ theo mẫu của  ĐH Công Nghiệp). Hồ sơ bao gồm:
- Túi hồ sơ  ( Phiếu đăng ký tuyển sinh Liên thông Đại học Công Nghiệp Hà Nội)
- Bản sao bằng Tốt nghiệ phoặc giấy CNTN, Bảng điểm (có công chứng).
- 4 ảnh 4x6
3.3. Hình Thức Đào Tạo Tham vấn tâm lý học đường: “Phong trào” và thiếu chuyên nghiệp
Học tập chính quy tập chung Tham vấn tâm lý học đường: “Phong trào” và thiếu chuyên nghiệp
Học phí nộp theo số lượng đăng ký tín chỉ áp dụng như học phí đối với Hệ Đại Học Chính Quy

4.  MÔN THI TUYỂN: 3 môn
-  Môn cơ Bản: Toán Hoặc Tiếng Anh ( Thí sinh đăng Ký chọn 1 trong 2 môn)
-  Môn Cơ sở Ngành và Môn Chuyên Ngành: 
Hệ  Liên Thông                    Môn Cơ sở Ngành            Môn Chuyên Ngành
Cao Đẳng – Đại Học               Nguyên Lý Kế Toán       Kế Toán Tài Chính trong Doanh nghiệp sản xuất
Trung Cấp – Đại Học            Nguyên Lý Kế Toán    Kế Toán Tài Chính trong Doanh nghiệp sản xuất
Cao Đẳng Nghề - Đại Học    Lý Thuyết Kế Toán            Kế Toán Doanh Nghiệp

5. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ 
5.1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi
+ Đợt 1: Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học
+ Đợt 2: Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội
5.2. Địa điểm tiếp nhận Hồ Sơ Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Giới thiệu trường đại học Công nghiệp Hà Nội Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

 

Tên trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi University of Industry (HaUI)

Mã trường:DCN

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Tại chức - Liên kết nước ngoài

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:Cơ sở 1: Số 298, đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Cơ sở 2: Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở 3: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Hà Nam

SĐT:  0243.7655.121        Email: dhcnhn@haui.edu.vn - tuyensinh@haui.edu.vn

Website: https://www.haui.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DHCNHN.HaUI

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là trường đại học định hướng ứng dụng, đào tạo kỹ sư thực hành trực thuộc Bộ Công Thương được thành lập ngày 2 tháng 12 năm 2005 trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội được thành lập năm 1999 trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Công nghiệp I. Năm 1997, sáp nhập 2 trường:Chuyển đổi Cao đẳng nghề sang Đại học chính quy Công nhân Kỹ thuật I và Kỹ nghệ Thực hành Hà nội lấy tên là Trường Trung học Công nghiệp I.Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Ngày 02/12/2005, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 315/2005/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ngày nay đang từng bước trưởng thành vững mạnh phấn đấu trở thành trường đại học đẳng cấp quốc tế.Liên thông Aptech lên Cao đẳng đại học chính quy

 

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận