Trường Đại học Điện Lực

Tiền thân của Trường Đại học Điện lực là Trường Kỹ nghệ Thực hành được thành lập năm 1898. Sau đó Trường được tách thành Trường Kỹ thuật I và trường Kỹ thuật II. Tháng 8/1962, Trường Kỹ thuật I đổi tên thành Trường Trung Cao Cơ điện và đến ngày 08/02/1966, Bộ Công nghiệp nặng quyết định tách Trường Trung Cao Cơ điện thành Trường Trung học Kỹ thuật Điện và trường Trung học Cơ khí. Đến tháng 7/1997, Bộ Công nghiệp quyết định đổi tên thành trường Trung học Điện 1. Tháng 04/2000, Bộ Công nghiệp quyết định hợp nhất Trường Trung học Điện 1 và Trường Bồi dưỡng Tại chức thành Trường Trung học Điện 1 thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo các quy trình làm việc như sau:

Tên chính thức: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tên tiếng Anh  : Center for International Cooperation and Training

Tên viết tắt       : CICT

Trung tâm Đào tạo & Hợp tác Quốc tế (TT ĐT&HTQT) trực thuộc Trường Đại học Điện lực được thành lập theo Quyết định số 72/QĐ-ĐHĐL-TCHC ngày 24/1/2007. TT ĐT&HTQT có chức năng xúc tiến và triển khai các chương trình hợp tác đào tạo chất lượng cao được ký kết giữa Đại học Điện lực và các trường đại học uy tín trên thế giới.

Mục tiêu của TT ĐT&HTQT: trở thành một đơn vị hợp tác đào tạo quốc tế hàng đầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành kỹ thuật nói chung và ngành Điện nói riêng.

1. Quy trình Quản lý lưu học sinh

2. Quy trình Lập kế hoạch giảng dạy các lớp Liên kết quốc tế

3. Quy trình Mở chương trình Chất lượng cao hệ đại học

4. Quy trình Mở chương trình Liên kết đào tạo quốc tế

5. Quy trình Mời giảng viên nước ngoài

Ngày 26/10/2001, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định thành lập Trường Cao đẳng Điện lực trên cơ sở Trường Trung học Điện 1; sau 5 năm xây dựng và phát triển, ngày 19/5/2006, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Điện lực trên cơ sở Trường Cao đẳng Điện lực. Thực hiện Nghị quyết 77 NQ-CP của Chính phủ về đổi mới cơ chế đào tạo, trên cơ sở nhiều năm liên tục tự chủ về kinh phí trong các hoạt động của Trường; ngày 01/9/2015 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1508/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2015 – 2017; ngày 24/9/2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký quyết định số 10268/QĐ-BCT về việc chuyển Trường Đại học Điện lực trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về trực thuộc Bộ Công Thương.

Trường Đại học Điện lực là một trường đại học công lập đa cấp, đa ngành có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cung cấp cho Ngành và phục vụ nhu cầu kinh tế xã hội đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của Ngành.

Đào tạo liên thông: Liên thông Đại học Điện Lực
Trung cấp liên thông lên Cao đẳng
Cao đẳng liên thông lên Đại học
Trung cấp liên thông lên Đại học ngành Kế toán.
I/ CÁC HỆ ĐÀO TẠO
Trung cấp liên thông lên Cao đẳng
Cao đẳng liên thông lên Đại học
Trung cấp liên thông lên Đại học ngành Kế toán.
 Tuyển sinh các ngành:
       1.1 liên thông từ CĐ lên ĐH các ngành:
-    Kế toán 
-    Điện dân dụng và công nghiệp
-    Công nghệ thông tin 
-     Hệ thống điện
-     Quản trị kinh doanh
1.2. Liên thông từ TC lên ĐH ngành: Kế toán

Bảng chỉ tiêu phân theo ngành đào tạo, tổ hợp môn xét tuyển

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

(Xét KQ thi THPT QG)

Tổ hợp môn

xét tuyển

1

7340101

Quản trị kinh doanh (Gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp và Quản trị du lịch, khách sạn)

100

A00, D07, A01, D01

2

7340101_CLC

Quản trị kinh doanh chất lượng cao

20

A00, D07, A01, D01

3

7340201

Tài chính – Ngân hàng (Gồm 2 chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng)

70

A00, D07, A01, D01

4

7340201_CLC

Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao

20

A00, D07, A01, D01

5

7340301

Kế toán (Gồm 2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán và kiểm soát)

200

A00, D07, A01, D01

6

7340301_CLC

Kế toán chất lượng cao

20

A00, D07, A01, D01

7

7340302

Kiểm toán

30

A00, D07, A01, D01

8

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 4 chuyên ngành: Hệ thống điện; Điện công nghiệp và dân dụng; Tự động hoá Hệ thống điện; Điều khiển kết nối nguồn phân tán)

450

A00, D07, A01

 

9

7510301_CLC

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chất lượng cao (Gồm 2 chuyên ngành: Hệ thống điện chất lượng cao; Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao)

60

A00, D07, A01

 

10

7510601

Quản lý công nghiệp

50

A00, D07, A01, D01

11

7510601_CLC

Quản lý công nghiệp chất lượng cao

30

A00, D07, A01, D01

12

QLNL_TĐ

Quản lý năng lượng

50

A00, D07, A01, D01

13

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

50

A00, D07, A01, D01

14

7480201

Công nghệ thông tin (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Quản trị và an ninh mạng; Thương mại điện tử)

300

A00, D07, A01, D01

15

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển; Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp)

250

A00, D07, A01

 

16

7510303_CLC

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá chất lượng cao

30

A00, D07, A01

 

17

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Gồm 5 chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện tử, Điện tử và kỹ thuật máy tính; Điện tử và robot; Điện tử y tế)

180

A00, D07, A01

 

18

7510302_CLC

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông chất lượng cao

20

A00, D07, A01

 

19

7520115

Kỹ thuật nhiệt (Gồm 2 chuyên ngành: Nhiệt điện; Điện lạnh)

130

A00, D07, A01

 

20

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

30

A00, D07, A01

 

21

CNKTNL_TĐ

Công nghệ kỹ thuật năng lượng

30

A00, D07, A01

 

22

7510407

Công nghệ kỹ thuật hạt nhân

30

A00, D07, A01

 

23

7510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng công trình điện; Xây dựng dân dụng và Công nghiệp; Quản lý dự án và công trình điện)

90

A00, D07, A01

 

24

7510101

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Công nghệ chế tạo thiết bị điện)

90

A00, D07, A01

 

25

7510103

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

160

A00, D07, A01

 

 

 

Tổng cộng

2.480

 

Tên chính thức: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tên tiếng Anh  : Center for International Cooperation and Training

Tên viết tắt       : CICT

Trung tâm Đào tạo & Hợp tác Quốc tế (TT ĐT&HTQT) trực thuộc Trường Đại học Điện lực được thành lập theo Quyết định số 72/QĐ-ĐHĐL-TCHC ngày 24/1/2007. TT ĐT&HTQT có chức năng xúc tiến và triển khai các chương trình hợp tác đào tạo chất lượng cao được ký kết giữa Đại học Điện lực và các trường đại học uy tín trên thế giới.

Mục tiêu của TT ĐT&HTQT: trở thành một đơn vị hợp tác đào tạo quốc tế hàng đầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành kỹ thuật nói chung và ngành Điện nói riêng.

Các chương trình TT ĐT&HTQT hiện đang tiến hành gồm:

* Chương trình đào tạo liên kết quốc tế giữa Việt Nam - Australia

- Hợp tác đào tạo với Học viện Chisholm: là một trong những cơ sở đào tạo và dạy nghề hàng đầu của Úc. Các ngành đào tạo gồm: Hệ thống điện, Điện tử viễn thông và Công nghệ thông tin. Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh do giảng viên Học viện Chisholm trực tiếp giảng dạy.

* Chương trình đào tạo liên kết quốc tế giữa Việt Nam - Italia

- Hợp tác đào tạo với Đại học Palermo:  Đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện. Chương trình học tập được chia làm 2 giai đoạn: 1 năm học tại Việt Nam và 1 năm học tại Italia (do các sư đầu ngành của Việt Nam và Italia trực tiếp giảng dạy).

* Chương trình đào tạo liên kết quốc tế giữa Việt Nam – Trung Quốc

- Hợp tác đào tạo với Đại học Điện lực Thượng Hải: đào tạo hệ Đại học và Thạc sỹ với 25 chuyên ngành. Chương trình học tập được chia làm 2 giai đoạn: 1 năm học tiếng Trung Quốc và các môn cơ bản tại Việt Nam và 3 năm học chuyên ngành tại Trung Quốc.

- Hợp tác đào tạo với trường Đại học KHKT ĐT Quế Lâm: Đào tạo hệ đại học, hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học và Thạc sỹ với 45 chuyên ngành đào tạo. Chương trình học tập được chia làm 2 giai đoạn: 1 năm học tiếng Trung Quốc và các môn cơ bản tại Việt Nam và 3 năm học chuyên ngành tại Trung Quốc.

- Hợp tác đào tạo với trường Đại học Bách Khoa Quế Lâm: Đào tạo hệ đại học, hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học và Thạc sỹ với 44 chuyên ngành đào tạo. Chương trình học tập được chia làm 2 giai đoạn: 1 năm học tiếng Trung Quốc và các môn cơ bản tại Việt Nam và 3 năm học chuyên ngành tại Trung Quốc.

* Chương trình đào tạo ngoại ngữ: TT ĐT&HTQT đã tiến hành các khoá tiếng Anh, tiếng Trung Quốc cơ bản, nâng cao và chuyên ngành cho cán bộ, công nhân các nhà máy điện và các trung tâm điện lực, cán bộ công nghệ thông tin của Bảo Việt Nhân thọ, giảng viên và cán bộ Đại học Điện lực và các đối tượng khác có nhu cầu.

* Các dự án hợp tác đào tạo quốc tế khác:

- Dự án hợp tác đào tạo với Đại học Concord (Mỹ), Đại học Năng lượng Maxcova (Nga), Đại học Dublin (Ireland)… đào tạo kỹ sư, thạc sỹ các ngành: An toàn hệ thống điện và tiết kiệm năng lượng, Hệ thống Điện, Nhiệt động lực, Điện khí hóa, Nhiệt năng…

- Dự án hợp tác với Đại học Southampton (Anh): Hợp tác về nghiên cứu khoa học và đào tạo, dự kiến hợp tác đào tạo hệ kỹ sư tài năng, chương trình học tập chia thành hai giai đoạn: 1 năm ở Việt Nam và 3 năm ở Anh

Tư vấn tuyển sinh 2018: Chương trình đào tạo Chất lượng cao của Trường Đại học Điện lực

 Chuyên ngành Hệ thống điện (chi tiết xem tại đây)

-     Chuyên ngành Điện công nghiệp và dân dụng (chi tiết cập nhật sau)

-          Chuyên ngành Công nghệ tự động (chi tiết xem tại đây)

-          Chuyên ngành Quản lý năng lượng (chi tiết xem tại đây)

-          Chuyên ngành Điện tử viễn thông (chi tiết xem tại đây)

-          Chuyên ngành Kế toán (chi tiết xem tại đây)

-          Chuyên ngành Tài chính (chi tiết xem tại đây)

-          Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (chi tiết xem tại đây)

Trường Đại học Điện lực là trường đào tạo đa ngành danh tiếng hàng đầu Việt Nam với quy mô 24 chuyên ngành ĐH, 7 chuyên ngành thạc sĩ; gần 500 giảng viên trình độ cao và hơn 20.000 sinh viên đang theo học.

Với gần 50 năm bề dày lịch sử và uy tín, Trường ĐH Điện lực luôn không ngừng đầu tư và cam kết về chất lượng dạy học thông qua hàng loạt chương trình đào tạo đạt chuẩn.

Từ năm 2006, Trường ĐH Điện lực đã phát triển các chương trình đào tạo quốc tế liên kết với các trường ĐH uy tín của Úc, Trung Quốc, Ý …

Hiện nay, ĐH Điện lực đang tuyển sinh các chương trình đào tạo Hợp tác quốc tế, chương trình Chất lượng cao các ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với chuyên ngành: Hệ thống điện và Điện công nghiệp và dân dụng, Quản lý công nghiệp với chuyên ngành Quản lý năng lượng, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông với chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Quản trị kinh doanh với chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Kế toán.

Chương trình đào tạo: được xây dựng và phát triển trên nền chương trình đào tạo chuẩn hiện hành của nhà trường, tham khảo CTĐT nước ngoài và các chương trình đào tạo chứng chỉ nghề nghiệp của các tổ chức trong và ngoài nước. Chương trình được định hướng gắn kết chặt chẽ giữa Nhà trường – Sinh viên – Doanh nghiệp. Hơn 30% học phần ngành và chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh. Khung chương trình được thiết kế và xây dựng trên quan điểm lấy người học làm trung tâm, giúp sinh viên phát triển tối đa khả năng sáng tạo, giỏi chuyên môn, thạo ngoại ngữ, thích ứng linh hoạt với môi trường làm việc quốc tế.

Giảng viên: là những giảng viên uy tín của ĐH nước ngoài, giảng viên Việt Nam tham gia giảng dạy Đại học ở nước ngoài, giảng viên được đào tạo trình độ tiến sỹ ở nước ngoài hoặc có chức danh giáo sư, phó giáo sư, và các chuyên gia đầu ngành hiện đang công tác tại các công ty, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Giảng dạy tiếng Anh: Sinh viên được đào tạo tăng cường tiếng Anh theo định hướng IELTS ngay từ năm thứ nhất. Sinh viên tốt nghiệp đạt tiếng Anh bậc 4/6 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam tương đương IELTS 5.0-6.0.

Chuẩn đầu ra: cao hơn chuẩn đầu ra chương trình đào tạo hiện hành về năng lực chuyên môn; năng lực tiếng Anh; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; năng lực dẫn dắt, chủ trì và làm việc nhóm; khả năng thích nghi với môi trường công tác.

Điều kiện học tập: quy mô lớp nhỏ (25- 30 sinh viên), có phòng học, phòng máy và khu thư viện riêng cho chương trình CLC được trang bị tiện nghi, hiện đại, kết nối Internet. Sinh viên được thực hành theo nhóm nhỏ trong hệ thống phòng thí nghiệm và xưởng thực hành tiên tiến đảm bảo cho sinh viên được làm việc thực tế song song với học lý thuyết ngay trong trường.

Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên ra trường được cấp bằng Kỹ sư/ Cử nhân chất lượng cao cùng các chứng chỉ nghề nghiệp đã hoàn thành trong quá trình học. Các bằng cấp, chứng chỉ này đảm bảo cho sinh viên dễ dàng đáp ứng các yêu cầu của nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế.

Cơ hội học tập nước ngoài: Sinh viên học chương trình chất lượng cao được chuyển tiếp học tập trong khuôn khổ chương trình 3+1 và 2+2 ở các trường Đại học quốc tế như Trường Đại học Sunderland (Anh), Đại học Hawaii (Hoa Kỳ), Trường Đại học Điện lực Thượng Hải (Trung Quốc)...

Bằng cấp: Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng kỹ sư, cử nhân chính quy do ĐH Điện lực (đối với chương trình Chất lượng cao) hoặc ĐH đối tác của Úc, Trung Quốc, Ý (đối với chương trình Liên kết Quốc tế) cấp.

Nhằm giải đáp cho các thí sinh và quý vị phụ huynh những thắc mắc về chương trình đào tạo quốc tế của Trường ĐH Điện lực phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế - Trường ĐH Điện lực tổ chức tư vấn trực tuyến mang chủ đề “Chương trình đào tạo Chất lượng cao của Trường ĐH Điện lực” vào lúc 14g30 thứ Năm hang tuần từ  ngày 12/6/2018.

Tại đây, Ban Tư vấn sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến điều kiện xét tuyển, chuẩn Anh văn đầu vào, chuyển tiếp du học, định hướng nghề nghiệp, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, bằng cấp, v.v…

Thành phần tham gia Ban Tư vấn gồm:

• ThS. Hoàng Thị Kim Oanh – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế - Trường ĐH Điện lực

• ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân  – Điều phối viên Chương trình - Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế - Trường ĐH Điện lực

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận