Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)

Giới thiệu trường đại học Giáo dục ĐHQGHN:Trường Đại học Giáo dục là một trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. Đây là nơi đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia giáo dục và nhà giáo cho mọi bậc học ở Việt Nam. Trụ sở chính của trường đặt tại số 144 Đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.Web tuyển sinh  Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)
Thông tin tuyển sinh  Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)
Điểm chuẩn  Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)
Điểm thi  Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)
Trường Đại học Giáo dục tiền thân là Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1481/TCCB, ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngày 3 tháng 4 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Giáo dục trên cơ sở nâng cấp Khoa Sư phạm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN tuyển sinh trong cả nước Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển về Hội đồng tuyển sinh của Đại học Quốc gia theo các khối thi:
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (KHTN) nhận hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) và tổ chức thi khối A, A1, B.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH-NV) nhận hồ sơ ĐKDT và tổ chức thi khối C.
Trường ĐH Ngoại ngữ (NN) nhận hồ sơ ĐKDT và tổ chức thi khối D1,2,3,4,5,6.
Một số chương trình trao đổi học thuật và liên kết đào tạo quốc tế đại học Giáo dục ĐHQGHN
- Chương trình đào tạo và cấp bằng hoặc chứng chỉ công nhận giảng viên đạt chuẩn quốc của Đại học Khảo thí Quốc tế Cambridge (Anh);
- Chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ Quản lý Giáo dục với Đại học New England (Australia); thạc sỹ Ngôn ngữ Anh, thạc sỹ Lãnh đạo và Quản lý giáo dục với Đại học Dalarna (Thuỵ Điển),
- Chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ Quản lý Hệ thống thông tin và thạc sĩ Quản trị kinh doanh với Đại học Shu-Te, Đài Loan;
- Chương trình nghiên cứu "Trường học Châu Á - Thái Bình Dương trong tương lai" (Hoa Kỳ, Nhật Bản chủ trì); 
- Dự án "Giáo dục Đại học" do Ngân hàng Thế giới tài trợ; 
- Dự án "Thử nghiệm cải cách phương pháp giảng dạy và học tập môn Toán" với trường San Jose (Hoa Kỳ);
- Dự án "Hỗ trợ nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên miền núi" liên kết với Trung tâm Nghiên cứu văn hoá bản địa, Đại học Oregon (Hoa Kỳ); 
- Dự án đào tạo "Quản lý đào tạo và Hệ thống việc làm" với Đại học Khoa học xã hội Toulouse I, "Giáo dục hướng nghiệp" với Học viện Quốc gia Nghiên cứu Lao động và Hướng nghiệp thuộc Trung tâm Quốc gia về Nghệ thuật và Nghề nghiệp, Cộng hoà Pháp, "Công nghệ đào tạo" với Đại học Cean (Pháp); 
- Dự án giáo dục "Tâm lý học lâm sàng" với Đại học Vanderbilt (Hoa Kỳ); 
- Dự án "Ứng dụng sư phạm tương tác vào đổi mới phương pháp dạy học" với Đại học Quebec (Canada);
- Chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên thường niên với Đại học Chi Ba (Nhật Bản);
- Chương trình liên kết đào tạo, trao đổi học thuật với Trường Đại học Sư phạm Đông Bắc (Trung Quốc); 
- Dự án nâng cao chất lượng và tăng cường khả năng đào tạo trong lĩnh vực quản lý giáo dục tại Việt Nam do Cơ quan hợp tác quốc tế về giáo dục đại học Hà Lan (NUFFIC) tài trợ.

Tên trường: Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)

Tên tiếng Anh: VNU University of Education (VNU - UED)

Mã trường: QHS Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học

Địa chỉ: Nhà G7, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT: Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Email: education@vnu.edu.vn

Website: https://education.vnu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/education.vnu.edu.vn/

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

 

Đào tạo Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Cử nhân Sư phạm Toán Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Cử nhân Sư phạm Vật lý Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Cử nhân Sư phạm Hóa học Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Cử nhân Sư phạm Sinh học Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Cử nhân Sư phạm Lịch sử Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Cử nhân Sư phạm Khoa học Tự nhiên Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Cử nhân Quản trị trường học Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Cử nhân Quản trị Công nghệ Giáo dục Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Cử nhân Quản trị Chất lượng giáo dục Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Cử nhân Tham vấn học đường Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Cử nhân Khoa học Giáo dục Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Cử nhân Giáo dục mầm non Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Cử nhân Giáo dục tiểu học Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Cử nhân Sư phạm Lịch sử và Địa lý Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Thạc sĩ Quản lý giáo dục Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Thạc sĩ LL&PPDH bộ môn (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử)

Thạc sĩ Tâm lý học Lâm sàng TE&VTN Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Thạc sĩ Đo lường & Đánh giá trong GD Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Thạc sĩ Quản trị trường học Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Thạc sĩ Tham vấn học đường Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Tiến sĩ Quản lý Giáo dục Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Tiến sĩ Tâm lý học Lâm sàng TE&VTN Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Tiến sĩ Đo lường & Đánh giá trong GD Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Tiến sỹ Lý luận, phương pháp và công nghệ dạy học Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Nhiệm vụ:Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

a) Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn và giám sát thực hiện các văn bản quản lý về công tác đào tạo và bồi dưỡng trong Trường.

b) Làm đầu mối trong việc tham mưu, nghiên cứu xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Nhà trường.

c) Làm đầu mối tổ chức, giám sát, thúc đẩy các Khoa, bộ môn xây dựng đề cương môn học, học phần; tài liệu hướng dẫn học tập môn học; xây dựng mới, điều chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban Giám hiệu.Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

d) Làm đầu mối tổ chức công tác tuyển sinh các bậc, hệ; quản lý công tác bổ túc kiến thức.

đ) Phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch khai giảng, bế giảng các bậc, hệ đào tạo; chịu trách nhiệm về các nội dung đào tạo sau tốt nghiệp.Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

e) Làm đầu mối xây dựng và kiểm tra thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các điều kiện đảm bảo chất lượng phục vụ cho việc giảng dạy và học tập; tổ chức các kỳ thi học kỳ, thi tốt nghiệp theo quy định.

g) Làm đầu mối cung cấp thông tin đào tạo trong việc tổ chức xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, cấp chứng chỉ, chứng nhận; chuẩn bị hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ.

h) Làm đầu mối quản lý công tác giảng dạy, phối hợp với các đơn vị xác nhận định mức giảng dạy, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên.Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

i) Làm đầu mối quản lý học tập, phối hợp với các đơn vị quản lý kết quả học tập, cấp bảng điểm, giấy chứng nhận kết quả học tập.

k) Làm đầu mối trong việc quản lý đầu vào và đầu ra trong việc tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý trong và ngoài Trường.Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

l) Làm đầu mối trong việc quản lý và phát triển phần mềm quản lý đào tạo; quản lý nội dung cổng thông tin đào tạo trên website của Trường.Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

m) Làm đầu mối trong việc chuẩn bị hồ sơ và quyết định công nhận tốt nghiệp; phối hợp thực hiện quy trình xét ngừng học, thôi học đối với người học.Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận