Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Tên trường: Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Tên tiếng Anh: Hue College of Economics – Hue University

Mã trường: DHK

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2

Địa chỉ:Cơ sở 1: 100 Phùng Hưng - TP Huế

Cơ sở 2: 99 Hồ Đắc Di - TP Huế

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Trung

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://www.hce.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/dhkinhte.hue/     https://apps.facebook.com/clbbaochihce/

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

 

Tên trường: Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Tên tiếng Anh: Hue College of Economics – Hue University

Mã trường: DHK

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2

Địa chỉ:Cơ sở 1: 100 Phùng Hưng - TP Huế

Cơ sở 2: 99 Hồ Đắc Di - TP Huế

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Trung

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://www.hce.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/dhkinhte.hue/

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

 

Tên trường: Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Tên tiếng Anh: Hue College of Economics – Hue University

Mã trường: DHK

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2

Địa chỉ:Cơ sở 1: 100 Phùng Hưng - TP Huế

Cơ sở 2: 99 Hồ Đắc Di - TP Huế

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Trung

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://www.hce.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/dhkinhte.hue/

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

 

Tên trường: Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Tên tiếng Anh: Hue College of Economics – Hue University

Mã trường: DHK

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2

Địa chỉ:Cơ sở 1: 100 Phùng Hưng - TP Huế

Cơ sở 2: 99 Hồ Đắc Di - TP Huế

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Trung

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://www.hce.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/dhkinhte.hue/

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)