Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn cao, có khả năng ứng dụng nghề nghiệp sát với thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Công Thương và cả nước.

2. Tầm nhìn phát triển Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Đến năm 2030 là trường đại học hiện đại, định hướng ứng dụng; có môi trường văn hóa thân thiện, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về kiểm định chất lượng. Nhà trường tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật có chất lượng, uy tín trong và ngoài nước.

3. Giá trị cốt lõi Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

- Tạo môi trường thuận lợi để mọi người yên tâm công tác lâu dài, phát huy tài năng, tính sáng tạo.

- Mang lại cho người học môi trường học tập, nghiên cứu tiên tiến để nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng, sáng kiến lập nghiệp, cạnh tranh được về việc làm và cơ hội học tập trong môi trường quốc tế.

- Coi trọng chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu xã hội.

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

* Ký hiệu trường: DKK * Website: www.uneti.edu.vn

* Cơ sở Hà Nội: 456 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

* Cở sở Nam Định: 353 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định. 

Phòng Đào tạo là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc hoạch định các chiến lược về phát triển đào tạo, phát triển ngành nghề, phát triển đội ngũ giảng viên; là đầu mối phối hợp các đơn vị tư vấn cho Hiệu trưởng xây dựng hệ thống văn bản quy định về tổ chức, quản lý và triển khai thực hiện công tác đào tạo bao gồm: kế hoạch, chương trình, giáo vụ, học liệu, giảng dạy, học tập, quản trị mạng và phần mềm về lĩnh vực đào tạo, cơ sở vật chất trên giảng đường, khối lượng công tác giảng viên, giáo viên, đảm bảo chất lượng đào tạo...

 Nhiệm vụ Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

a)   Tư vấn giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc dự báo và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đào tạo của nhà trường;

b)    Trình Hiệu trưởng ban hành các nội quy, quy định, chế độ, chính sách, quyết định, thông báo, báo cáo sơ kết, tổng kết học kỳ, năm học phục vụ cho công tác đào tạo theo văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của cơ quan quản lý;

c) Giúp việc Hiệu trưởng chuẩn bị nội dung, tài liệu, trang thiết bị tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và đào tạo, họp giao ban nhà trường; thực hiện nhiệm vụ quản lý giảng đường, phòng học, xây dựng và thực hiện kế hoạch mua sắm, quản lý, sửa chữa trang thiết bị dạy học;Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

d) Cải cách công tác phục vụ theo chức năng của phòng đào tạo; là đơn vị đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ các thông tin, giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho cán bộ, giảng viên và người học các nội dung liên quan đến công tác đào tạo đảm bảo sự thân thiện, thuận tiện và hiệu quả;

đ) Nghiên cứu nhu cầu xã hội, năng lực của nhà trường để xây dựng lộ trình phát triển về đào tạo, thực hiện thủ tục mở ngành của các loại hình đào tạo;Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

e) Phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, quy định chuẩn đầu ra đối với từng ngành, từng chuyên ngành, từng cấp trình độ đào tạo;Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

g) Giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đào tạo cho từng học kỳ, từng năm học và toàn khoá học; đầu mối tổng hợp công tác phân công khối lượng giảng dạy cho giảng viên, giáo viên, công tác quản lý giáo vụ; giúp việc Hiệu trưởng tổ chức các buổi họp xét tiếp tục tiến độ, xét điều kiện dự thi và tư cách tốt nghiệp; giúp việc Hiệu trưởng quản lý và điều hành quá trình giảng dạy, học tập, thực hành, thực tập, thí nghiệm, kế hoạch điều động người học theo kế hoạch học tập, thực tập, kế hoạch thi hết học phần, môn học, thi học kỳ, kế hoạch tốt nghiệp khóa học ...;

h) Quản lý hệ thống sổ sách liên quan đến công tác đào tạo; quản lý việc cấp phát các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tốt nghiệp và kết quả học tập, tốt nghiệp của người học;

i) Là đơn vị đầu mối quản lý chất lượng đào tạo; phối hợp các phòng chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch, tiến độ giảng dạy học tập;

k) Phối hợp với các khoa chuyên môn tổ chức các hoạt động hội giảng, hội học, đăng ký và tham gia hội thi tay nghề các cấp, hướng dẫn người học tham gia thi Robocon và các hoạt động nghiên cứu khoa học; là đầu mối trong công tác quản lý và khai thác hệ thống phần mềm đào tạo và thực hiện quản trị mạng, quản lý hệ thống truyền và thiết bị mạng nội bộ trường;

l) Quản lý khối lượng công tác của giảng viên, giáo viên; tổng hợp tài liệu phục vụ công tác thanh toán khối lượng giảng dạy; phối hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ giảng dạy và học tập ...;

m) Phối hợp các đơn vị khác tham gia công tác tuyển sinh; phối hợp phân công cố vấn học tập; xác định hệ số học phần, môn học để cung cấp dữ liệu phục vụ việc tính mức thu học phí học kỳ, năm học đối với các đối tượng người học;

n) Phối hợp với các phòng chức năng tham mưu giúp việc Hiệu trưởng giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đối với sinh viên;

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

5. Quy mô và năng lực hoạt động:Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Hiện nay, quy mô đào tạo toàn trường là khoảng 15.000 SV tại cả 2 khu vực Nam Định, Hà Nội với 3 giảng đường trên 100 phòng học trang bị thiết bị hỗ trợ giảng dạy chuyên dụng hiện đại. Hệ thống nhà xưởng thực hành phòng thí nghiệm đặt tại 353 Trần Hưng Đạo và Mỹ Xã, Thành phố Nam Định, với bậc đào tạo: bậc Đại học (gồm trình độ Thạc sỹ và Đại học); bậc Cao Đẳng, mỗi bậc đào tạo trên 10 ngành. Trong đó khoảng 14.000 sinh viên đại học được đào tạo theo học chế tín chỉ. Nhìn chung, trong các thời kỳ phát triển của Nhà trường, phòng đào tạo đã thể hiện vai trò đầu mối, chủ động trong việc tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo trong toàn trường đảm bảo chất lượng, nền nếp, hiệu quả, mọi công việc được thông suốt, kịp thời, theo đúng các quy chế, quy định của Nhà nước và Nhà trường.

6. Định hướng phát triển: Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Trong thời gian tới, trước yêu cầu phát triển và hội nhập của Nhà trường , phòng Đào tạo tiếp tục ứng dụng: Xây dựng công nghệ dạy - học tiên tiến trong một môi trường văn hóa chất lượng, tiếp tục mở rộng quy mô, trình độ, ngành nghề, loại hình đào tạo, phấn đấu phát triển chương trình đào tạo ở bậc đào tạo sau đại học các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật đáp ứng nhu cầu thị trường. Với kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ phòng, đẩy mạnh hiệu quả khai thác việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và các phương thức quản lý tiên tiến trong công tác điều hành, quản lý. Phòng đào tạo sẽ xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên viên giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ, năng động, nhiệt tình, đoàn kết hoàn toàn có thể đảm nhận tốt được nhiệm vụ được giao.

 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I, tiền thân là Trường Trung cấp Kỹ thuật III, được thành lập năm 1956.

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học
Công nghệ sợi, dệt
Công nghệ thực phẩm
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
Công nghệ may
Công nghệ thông tin
Công nghệ kĩ thuật cơ khí
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Tài chính ngân hàng
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Công nghệ sợi, dệt (gồm dệt, sợi, nhuộm)
Công nghệ may
Công nghệ da giầy
Công nghệ thực phẩm
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Công nghệ thông tin
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
Công nghệ kĩ thuật cơ khí
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
Công nghệ kĩ thuật ôtô
Tài chính ngân hàng
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Các ngành đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp
Công nghệ dệt
Công nghệ may và thiết kế thời trang
Công nghệ da giày
Công nghệ thực phẩm
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật điện
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Công nghệ cơ điện tử
Công nghệ kỹ thuật điện tử
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Tài chính ngân hàng

Thời gian cho các đợt xét tuyển:Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (tên tiếng Anh: University of Economic and Technical Industries, tên viết tắt: UNETI), còn gọi là Trường Đại học Công thương Hà Nội, là trường đại học định hướng nghề nghiệp-ứng dụng, đào tạo cử nhân và kỹ sư thực hành hệ 4 năm, trực thuộc Bộ Công thương Việt Nam,Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I, tiền thân là Trường Trung cấp Kỹ thuật III, được thành lập năm 1956.
- Xét tuyển nguyện vọng 1: từ ngày 1 đến 20/8 (công bố điểm trúng tuyển chậm nhất ngày 25/8).
- Xét tuyển NV bổ sung đợt 1: từ ngày 25/8 đến hết ngày 15/9 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20/9).
- Xét tuyển NV bổ sung đợt 2: từ ngày 20/9 đến hết ngày 5/10 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 10/10).
- Xét tuyển NV bổ sung đợt 3: từ ngày 10 đến hết ngày 25/10 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 31/10).
- Xét tuyển NV bổ sung đợt 4 (các trường CĐ): từ ngày 31/10 đến hết ngày 15/11 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20/11).

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận