Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngày 22 tháng 5 năm 1958, Thủ tướng Chính Phủ ra Nghị định số 252-TTg đổi tên trường thành Trường Đại học Kinh tế Tài chính trực thuộc Bộ Giáo dục.
Tháng 1 năm 1965 Trường lại một lần nữa được đổi tên thành trường Đại học Kinh tế Kế hoạch.
Ngày 22 tháng 10 năm 1985, Bộ trưởng Bộ đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) ra Quyết định số 1443/QĐ-KH đó đổi tên Trường thành trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Năm 1989, trường Đại học Kinh tế Quốc dân được Chính Phủ giao thực hiện 3 nhiệm vụ chính là: 1/ Tư vấn về chính sách kinh tế vĩ mô; 2/ Đào tạo về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở bậc đại học và sau đại học; và 3/ Đào tạo cán bộ quản lý cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.
Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, trường Đại học Kinh tế Quốc dân luôn luôn giữ vững vị trí là:
* Một trong những trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh lớn nhất ở Việt Nam. Trường hiện có hơn 45.000 sinh viên; 1228 cán bộ, giảng viên, công nhân viên (trong đó có 759 giảngviên, 18 giáo sư và 95 phó giáo sư, 255 tiến sĩ và 391 thạc sĩ); Bậc đại học đào tạo 45 chuyên ngành thuộc 8 khối chuyên ngành khác nhau:  Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng , Kế toán, Hệ thống thông tin kinh tế, Luật học, Khoa học máy tính và Tiếng Anh ; ở bậc cao học đào tạo 2 nhóm ngành Kinh tế,  kinh doanh và Quản lý với 33 chuyên ngành hẹp;  Bậc nghiên cứu sinh đào tạo 14 mã số chuyên ngành với 22 chuyên ngành hẹp. Bên cạnh các chương trình đào tạo cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, Trường cũng thường xuyên tổ chức các khoá bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh cho các nhà quản lý các doanh nghiệp và các cán bộ kinh tế trên phạm vi toàn quốc.
Cho đến nay, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đào tạo được nhiều thế hệ cán bộ quản lý chính quy, năng động, dễ thích nghi với nền kinh tế thị trường và có khả năng tiếp thu các công nghệ mới. Trong số những sinh viên tốt nghiệp của Trường, nhiều người hiện đang giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các doanh nghiệp.
* Trung tâm nghiên cứu khoa học kinh tế phục vụ đào tạo, hoạch định chính sách kinh tế – xã hội của Đảng, Nhà nước, các ngành, các địa phương và chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp. Trường đã triển khai nhiều công trình nghiên cứu lớn về kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam, được Chính phủ trực tiếp giao nhiều đề tài nghiên cứu lớn và quan trọng. Ngoài ra, Trường cũng hợp tác về nghiên cứu với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế.
* Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. Trường đã có nhiều đúng góp to lớn trong việc tư vấn cho các tổ chức ở Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp. Ảnh hưởng sâu rộng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân đến toàn bộ công cuộc đổi mới được tăng cường bởi các mối liên kết chặt chẽ của Trường với các cơ quan thực tiễn.
Trường Đại học KTQD có quan hệ trao đổi, hợp tác nghiên cứu - đào tạo với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu nổi tiếng và nhiều tổ chức quốc tế của các nước như Liên Bang Nga, Trung Quốc, Bungari, Ba Lan, CH Sec và Slụvakia, Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Nhật, Thuỵ Điển, Hà Lan, CHLB Đức, Canada, Hàn Quốc, Tháii Lan...Đặc biệt, trường cũng nhận được tài trợ của các nước và các tổ chức quốc tế như tổ chức Sida (Thuỵ Điển), UNFPA, CIDA (Canada), JICA (Nhật Bản), Chính phủ Hà Lan, ODA (Vương quốc Anh), UNDP, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Ford (Mỹ), Quỹ Hanns Seidel (Đức) ... để tổ chức nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo và mở các khoá đào tạo thạc sĩ tại Trường về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh và các lớp bồi dưỡng về kinh tế thị trường... Đồng thời, Trường cũng có quan hệ với nhiều công ty nước ngoài trong việc đào tạo, nghiên cứu và cấp học bổng cho sinh viên.
Mục tiêu phấn đấu của Trường đến năm 2020 là trở thành một trường đại học hiện đại với đầy đủ các trang thiết bị tiên tiến. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế, Trường đang nâng cấp hệ thống phòng học, mua các thiết bị hiện đại, soạn và xuất bản giáo trình và các tài liệu tham khảo, hệ thống thông tin phục vụ đào tạo và nghiên cứu, đổi mới và nâng cấp cơ sở vật chất hiện có với những trang thiết bị hiện đại.

 

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

* Ký hiệu: KHA

* Địa chỉ: Số 207, đường Giải phóng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

* Portal: www.neu.edu.vnFacebook: facebook.com/tvtsneu


TT

Ngành/Chương trình

Mã tuyển sinh

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

2015

2016

2017

1

Kế toán

7340301

400

A00, A01,D01,D07

26,00

25,50

27,00

2

Kinh tế quốc tế

7310106

120

A00, A01,D01,D07

25,75

25,44

27,00

3

Kinh doanh quốc tế

7340120

120

A00, A01,D01,D07

25,00

24,81

26,75

4

Marketing

7340115

250

A00, A01,D01,D07

24,75

24,09

26,50

5

Quản trị kinh doanh

7340101

380

A00, A01,D01,D07

25,00

24,06

26,25

6

Tài chính – Ngân hàng

7340201

500

A00, A01,D01,D07

25,25

24,03

26,00

7

Kinh doanh thương mại

7340121

160

A00, A01,D01,D07

24,25

23,76

26,00

8

Kinh tế

7310101

280

A00, A01,D01,D07

24,25

23,46

25,50

9

Quản trị khách sạn

7810201

100

A00, A01,D01,D07

24,00

23,34

26,00

10

Quản trị nhân lực

7340404

120

A00, A01,D01,D07

24,25

23,31

25,75

11

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

100

A00, A01,D01,D07

23,75

23,10

25,25

12

Khoa học máy tính

7480101

60

A00, A01,D01,D07

23,25

22,95

24,50

13

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

150

A00, A01,D01,D07

22,75

22,35

24,25

14

Bất động sản

7340116

120

A00, A01,D01,D07

23,00

22,05

24,25

15

Bảo hiểm

7340204

150

A00, A01,D01,D07

23,25

21,75

24,00

16

Thống kê kinh tế

7310107

130

A00, A01,D01,D07

23,50

21,45

24,00

17

Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế)

7310108

130

A00, A01,D01,D07

23,25

20,64

23,25

18

Kinh tế đầu tư

7310104

200

A00, A01,D01,B00

-

23,01

25,75

19

Kinh tế nông nghiệp

7620115

80

A00, A01,D01,B00

23,00

21,51

23,75

20

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (Kinh tế tài nguyên)

7850102

110

A00, A01,D01,B00

23,75

21,00

24,25

21

Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2)

7220201

140

A01, D01, D09, D10

32,25

28,76

34,42

22

Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA)

EBBA

180

A00, A01,D01,D07

23,75

23,07

25,25

23

Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (E-PMP)

EPMP

80

A00, A01,D01,D07

-

20,55

23,25

24

Các chương trình định hướng ứng dụng 
(POHE - tiếng Anh hệ số 2)

POHE

300

A01,D01,D07, D09

29,75

26,16

31,00

**

Ngành /Chương trình mới mở

 

 

 

Ghi chú

25

Kinh tế phát triển

7310105

230

A00, A01,D01,D07

Tách từ ngành Kinh tế

26

Khoa học quản lý (Quản lý kinh tế)

7340401

120

A00, A01,D01,D07

27

Quản lý công

7340403

60

A00, A01,D01,D07

28

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

70

A00, A01,D01,D07

29

Luật kinh tế

7380107

150

A00, A01,D01,D07

Tách từ ngành Luật

30

Quản lý đất đai

7850103

60

A00, A01,D01,D07

Tách từ ngành BĐS

31

Công nghệ thông tin

7480201

120

A00, A01,D01,D07

Tách từ ngành KH Máy tính

32

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

60

A00, A01,D01,D07

 

 

 

33

Thương mại điện tử

7340122

60

A00, A01,D01,D07

 

 

 

34

Quản lý dự án

7340409

60

A00, A01,D01,B00

 

 

 

35

Quan hệ công chúng

7320108

60

A01,D01, C03, C04

 

 

 

36

Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (B-BAE) học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2)

EP01

50

A01,D01,D07,D09

 

 

 

37

Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh

EP02

40

A00, A01,D01,D07

Không xét tuyển tổ hợp D09

TỔNG CHỈ TIÊU

5.500

 

 

 

 

Tổ hợp: A00 (Toán,Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa).
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

1.Tuyển thẳng: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
2.Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018: Điểm trúng tuyển theo ngành; Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.
3.Xét tuyển kết hợp (tuyển thẳng) nhận hồ sơ dự tuyển từ 02/5/2018 đến 15/7/2018 tại trường, gồm 3 đối tượng sau:
Đối tượng 1. Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV), và có tổng điểm thi THPTQG năm 2018 theo tổ hợp môn xét tuyển của Trường đạt từ 18 điểm trở lên.
Đối tượng 2. Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/06/2018) đạt IELTS 6.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 575  trở lên hoặc TOEFL iBT 90 trở lên và có tổng điểm 2 môn thi THPTQG năm 2018 theo tổ hợp môn xét tuyển của Trường trừ môn thi Tiếng Anh, đạt từ 15 điểm trở lên, trong đó có môn thi Toán. 
Đối tượng 3. Thí sinh có 3 môn thi THPTQG năm 2018, trong đó có môn Toán và 2 môn bất kỳ thuộc các môn trong các tổ hợp xét tuyển của trường đạt 27 điểm trở lên, không làm tròn, không tính điểm ưu tiên.
*** Các lớp sau đây Trường sẽ tuyển chọn sau khi sinh viên nhập học:
- 10 lớp Chương trình Chất lượng cao
 (50 chỉ tiêu/lớp): Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, QTKD quốc tế, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị Marketing, Quản trị nhân lực, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư.
- 05 lớp Chương trình Tiên tiến học bằng tiếng Anh: Kế toán (110 chỉ tiêu/2 lớp), Tài chính (110 chỉ tiêu/2 lớp) và Kinh doanh quốc tế (55 chỉ tiêu/1 lớp).
- 01 lớp Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW  CFAB học bằng tiếng Anh (50 chỉ tiêu).
*** Các Chương trình liên kết quốc tế do ĐH nước ngoài cấp bằng (học bằng tiếng Anh, tuyển sinh riêng):
- Cử nhân quốc tế IBD@NEU: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị sự kiện, Ngân hàng - Tài chính với ĐH Sunderland & ĐH West of England, Anh quốc;   www.isme.neu.edu.vn.
- Kế toán Tài chính (BIFA)  với ĐH York Saint John, Anh quốc;  www.saa.edu.vn.
- Quản trị kinh doanh  liên kết 2+2 với ĐH Dongseo, Hàn Quốc;  www.khoaquantrikinhdoanh.neu.edu.vn.
- Quản trị kinh doanh liên kết 2+2 với ĐH California, San Bernardino, Hoa Kỳ;  Facebook.com/ABD2plus2.
- Liên thông Cử nhân-Thạc sĩ  Định phí Bảo hiểm và QT rủi ro (Actuary) với ĐH Lyon 1, Pháp;  www.mfe.edu.vn;
- Cử nhân Công nghệ Tài chính (Fintech) liên kết  2+2 với ĐH Á Châu, Đài Loan,  sbf.neu.edu.vn.

Thông tin chi tiết: Website: daotao.neu.edu.vn;  Facebook: fb.com/tvtsneu; 

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân,  chính thức công bố trúng tuyển đợt 1. Ngành có điểm chuẩn cao nhất của ĐH Kinh tế Quốc dân là Kế toán với mức 26,0 điểm.
Điểm chuẩn trường Hệ Cao Đẳng trong Học viện Ngân hàng xem TẠI ĐÂY
Điểm chuẩn trường Trường ĐH Kinh tế Quốc dân xem TẠI ĐÂY
Trước đó, ngày 24/8, Bộ GD-ĐT đã điều chỉnh thời gian ĐKXT và thời gian công bố kết quả trúng tuyển đối với các đợt xét tuyển tiếp theo như sau:
Đợt 2: Các trường (ĐH và CĐ) nhận ĐKXT từ ngày 26/8 đến ngày 7/9/2015; Công bố kết quả trúng tuyển trước 10/9/2015.
Đợt 3: Các trường (ĐH và CĐ) nhận ĐKXT từ ngày 11/9 đến ngày 21/9/2015; Công bố kết quả trúng tuyển trước 24/9/2015.
Đợt 4: Các trường (ĐH và CĐ) chưa tuyển đủ chỉ tiêu chủ động công bố thời gian nhận ĐKXT từ ngày 25/9 đến ngày 15/10/2015 và công bố kết quả trúng tuyển trước 19/10/2015. Tuyển sinh ĐH kết thúc ngày 20/10/2015.
Từ ngày 20/10/2015, các trường CĐ chưa tuyển đủ chỉ tiêu, chủ động công bố thời gian nhận ĐKXT và công bố kết quả trúng tuyển trước 20/11/2015. Tuyển sinh CĐ kết thúc ngày 21/11/2015.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân cao nhất 25,5. xem chi tiết tại đây

Ông Bùi Đức Triệu, Trường phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, mức giảm này đúng như dự đoán. Theo đó, ngành có điểm chuẩn vào trường năm nay là ngành Quản lý Công và Chính sách học bằng tiếng Anh, là một ngành mới với mức điểm 20,55.

 Nếu chỉ tính riêng các ngành đã đào tạo từ trước thì ngành có điểm chuẩn thấp nhất năm nay là ngành Toán ứng dụng trong kinh tế với mức điểm 20,64. So sánh với năm ngoái thì ngành Toán ứng dụng trong kinh tế có mức điểm chuẩn giảm tới 2,5 điểm so với năm ngoái. Năm ngoái điểm thất nhất là 22,75, cao nhất là 26, chênh nhau là 3,25. Năm nay mức chênh lớn hơn, lên tới gần 5 điểm. Cũng theo ông Triệu, với mức điểm chuẩn năm nay,

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân (KHA)  xem chi tiết tại đây

 Trường ĐH Kinh tế hy vọng sẽ tuyển sinh đủ chỉ tiêu ngay trong đợt 1. Trong trường hợp thiếu ít thí sinh thì trường sẽ không tuyển sinh thêm đợt 2. Theo ông Bùi Đức Triệu thì nhóm GX sẽ tính điểm thực chứ không làm tròn, sau đó quy về thang điểm 10. Vì thế sau khi quy đổi tương đương thì điểm chuẩn sẽ không làm tròn theo quy tắc 0,25. “Vì vậy, các mức điểm nói trên là mức điểm đã quy đổi tương đương” – ông Triệu cho biết. Cách tính điểm thuộc nhóm GX là tính trung bình điểm điểm thi cộng điểm ưu tiên và điểm ưu tiên xét tuyển chia cho 3. Đối với các ngành có môn xét tuyển chính, điểm các môn chính sẽ được nhân 2 rồi lấy trung bình (chia 4). Điểm chuẩn đại học Kinh tế Quốc dân năm 2016 liệu có cao hơn 2015? Cách thức xét tuyển của đại học Kinh tế Quốc dân trong năm 2015 có nhiều điểm khác biệt so với các trường khác. Trước hết là về chỉ tiêu phụ xét tuyển vào trường.

 Trường hợp tại mức điểm chuẩn đại học Kinh tế Quốc dân xét tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu, nhưng nếu tăng mức điểm xét tuyển lên 0,25 điểm thì lượng thí sinh trúng tuyển lại thiếu so với chỉ tiêu, trường sẽ sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ với việc xét điểm thi ở các môn.

 Theo đó, sau khi sử dụng tiêu chí phụ 1, số thí sinh trúng tuyển vẫn còn và cao hơn so với chỉ tiêu quá 5% (nếu chỉ tiêu > 200) hoặc 8% nếu chỉ tiêu ≤ 200, trường sử dụng tiêu chí phụ 2. Cách thức tuyển sinh này là phù hợp, bởi lẽ, thuộc vào hàng tốp những trường đại học chất lượng cao trên cả nước, hàng năm có một lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển không hề nhỏ “đổ” về trường. Nhận định chung, Điểm chuẩn đại học Kinh tế Quốc dân năm 2016 chắc chắn sẽ không thấp hơn năm 2015. Theo đó, một số ngành có mức điểm xét tuyển cao của trường năm 2015 bao gồm: Ngôn ngữ Anh, khối thi D, điểm chuẩn là 32.25, môn thi Tiếng Anh nhân hệ số 2; Kinh tế quốc tế, khối thi A; A1; B; D, điểm chuẩn là 25.75; Quản trị kinh doanh, khối thi A; A1; B; D , điểm chuẩn là 25; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khối thi A; A1; B; D, điểm chuẩn là 23.75; …

 

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận