Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)

Tên trường: Đại học Kinh tế - Quản trị kinh doanh (thuộc ĐH Thái Nguyên)

Tên tiếng Anh:  Thainguyen University of Economics and Business Administration(TUEBA)

Mã trường: DTE

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

SĐT: 0208.3647.685 - 0208.3647.714         Email: webmaster@tueba.edu.vn - tuyensinh@tueba.edu.vn

Website:  http://tueba.edu.vn/ 

Facebook: www.facebook.com/KinhTeThaiNguyen/

Xét theo kỳ thi THPT Quốc gia: Theo quy định của Bộ GD&ĐT. (Xem chi tiết tại đây)

Nhà trường có sứ mạng là: “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nhất là ở khu vực Miền núi và Trung du Bắc bộ”. Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

TẦM NHÌN Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Về tầm nhìn, đến năm 2030, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh là trường Đại học định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật có uy tín, thương hiệu và chất lượng, nhiều mặt ngang tầm với các trường đại học hàng đầu trong cả nước và trong khu vực Đông Nam Á.

MỤC TIÊU Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

1. Mục tiêu tổng thể Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Xây dựng Trường đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh trở thành Trường Đại học uy tín trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong khu vực; Một số lĩnh vực sánh ngang với các Trường Đại học hàng đầu trong cả nước và khu vực ASEAN có cùng lĩnh vực hoạt động.

2. Mục tiêu cụ thể Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

a) Xây dựng môi trường đào tạo thân thiện, lấy người học làm trung tâm, chú trọng đến chất lượng đào tạo; xây dựng và phát huy các mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, nhất là cộng đồng doanh nghiệp làm nền tảng cho hình thức đào tạo lý thuyết kết hợp với thực tiễn;

b) Đảm bảo kiến thức, chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất đạo đức của người học sau khi tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng, từng bước đáp ứng được nhu cầu trong hội nhập lao động thuộc khu vực ASEAN;

c) Các công trình, sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ có tính ứng dụng cao, được áp dụng vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, làm nền tảng cho công tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao của Nhà trường;

d) Đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao, cập nhật được kiến thức tiên tiến trên thế giới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam;Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

e) Xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong bối cảnh nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động hội nhập quốc tế;

f) Sắp xếp lại bộ máy và nhân sự  theo hướng gọn nhẹ, năng động, phát huy được tinh thần làm chủ, tự giác, năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ giảng viên trong Nhà trường;Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

g) Hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm phát huy tinh thần đoàn kết trong Nhà trường, huy động sự tham gia chủ động, tích cực của đội ngũ giảng viên, cán bộ phục vụ đào tạo vào sự nghiệp phát triển chung của Nhà trường;

h) Các nguồn lực tài chính được phát triển theo hướng đa dạng hóa và bền vững, hiệu quả thông qua tăng cường, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, khai thác các hình thức huy động mới theo cơ chế mới, đặc thù; Tăng quy mô các nguồn thu của Trường, tiến tới đạt được sự tự chủ về tài chính của  trường đại học, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Trường; Huy động mọi nguồn lực tạo nguồn tài chính đủ để đảm bảo chủ động thực hiện các dự án phát triển Nhà trường;

i) Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị trong trường, xây dựng môi trường làm việc, học tập dân chủ, kỷ cương, văn minh, hiện đại thu hút được các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Ký hiệu trường: DTE,     Website: http://tueba.edu.vn
Web tuyển sinh Đại Học Kinh tế - Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)
Thông tin tuyển sinh Đại Học Kinh tế - Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)
Điểm chuẩn Đại Học Kinh tế - Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)
Điểm thi Đại Học Kinh tế - Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)
 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh là Trường đại học công lập, trực thuộc Đại học Thái Nguyên. Trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, luật và quản lý nhằm phục vụ  yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tên trường: Đại học Kinh tế - Quản trị kinh doanh (thuộc ĐH Thái Nguyên)

Tên tiếng Anh:  Thainguyen University of Economics and Business Administration(TUEBA)

Mã trường: DTE

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

SĐT: 0208.3647.685 - 0208.3647.714         Email: webmaster@tueba.edu.vn - tuyensinh@tueba.edu.vn

Website:  http://tueba.edu.vn/ 

Facebook: www.facebook.com/KinhTeThaiNguyen/

Xét theo kỳ thi THPT Quốc gia: Theo quy định của Bộ GD&ĐT. (Xem chi tiết tại đây)

Nhiệm vụ chính của Nhà trường bao gồm:Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ về các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật;

- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, các địa phương, các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước.Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn, bồi dưỡng nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho các doanh nghiệp, cán bộ quản lý của các tổ chức kinh tế - xã hội và các địa phương;

Giá trị sử dụng của văn bản chiến lược của Trường Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

- Làm định hướng chiến lược phát triển trong tương lai cho toàn bộ hoạt động của Nhà trường; làm cơ sở để xây dựng kế hoạch chiến lược cho từng mảng hoạt động cũng như làm cơ sở cho xây dựng các kế hoạch trung hạn và ngắn hạn;

- Làm cơ sở trong việc đổi mới đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản lý công tác đào tạo trong Nhà trường;

- Làm cơ sở để giám sát, tổng kết đánh giá kết quả, điều chỉnh các hoạt động của Nhà trường và xây dựng các kế hoạch dự phòng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giảm bớt rủi ro có thể xảy ra trong tương lai;

- Xác định các lĩnh vực ưu tiên cho từng giai đoạn phát triển của Nhà trường;Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

- Xây dựng và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong trường và giữa Nhà trường với các đơn vị bên ngoài trường.

- Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án phát triển Nhà trường.

Tên trường: Đại học Kinh tế - Quản trị kinh doanh (thuộc ĐH Thái Nguyên)

Tên tiếng Anh:  Thainguyen University of Economics and Business Administration(TUEBA)

Mã trường: DTE

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

SĐT: 0208.3647.685 - 0208.3647.714         Email: webmaster@tueba.edu.vn - tuyensinh@tueba.edu.vn

Website:  http://tueba.edu.vn/ 

Facebook: www.facebook.com/KinhTeThaiNguyen/

Xét theo kỳ thi THPT Quốc gia: Theo quy định của Bộ GD&ĐT. (Xem chi tiết tại đây)

Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, tên gọi khác Trường đại học Kinh tế Thái nguyên. Tên tiếng Anh Thainguyen University of Economics and Business Administration. Tên viết tắt TUEBA. Trường được thành lập theo quyết định số 136 CP ngày 2 tháng 8 năm 2004 trên cơ sở sáp nhập hai khoa kinh tế của hai trường thành viên thuộc Đại học Thái nguyên là:Khoa Kinh tế Công nghiệp thuộc trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp và khoa Kinh tế Nông nghiệp thuộc trường Đại học Nông Lâm. Trường đóng tại địa chỉ: Km 9 Đường 3/2 Tích Lương – thành phố Thái Nguyên,tỉnh Thái Nguyên.

Ký hiệu trường: DTE,     Website: http://tueba.edu.vn
Web tuyển sinh Đại Học Kinh tế - Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)
Thông tin tuyển sinh Đại Học Kinh tế - Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)
Điểm chuẩn Đại Học Kinh tế - Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)
Điểm thi Đại Học Kinh tế - Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)
cũng dành 30% tổng chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập 6 học kỳ THPT. Với điều kiện thí sinh đỗ tốt nghiệp, tổng điểm bình quân của ba môn (theo 4 tổ hợp môn thi: Toán – Lý – Hóa, Toán - Lý - Anh, Toán – Văn – Anh, Toán – Văn – Địa) phải đạt 18.0 điểm trở lên.Kinh tế: Quản lý kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế Nông nghiệp và PTNT, Thương mại quốc tế

thông báo xét tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng với 15 điểm cho trình độ ĐH và 12 điểm cho CĐ,Kế toán: Kế toán tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp công nghiệp
Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề.Theo thông báo tuyển sinh từ các trường trên, tiêu chí và điều kiện xét tuyển NV1 của các trường là: xét kết quả Kỳ thi THPT quốc gia là điểm trung bình cộng 3 môn thi đạt ngưỡng tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT đối với những thí sinh thi tại cụm thi do các trường đại học chủ trì, các thí sinh còn lại áp dụng phương thức xét tuyển riêng.
Nguyên tắc xét: Xét từ cao xuống thấp tất cả các ngành trên cơ sở mức điểm tối thiểu Bộ GD&ĐT công bố và căn cứ vào số lượng hồ sơ học sinh nộp nhằm đảm bảo bằng mức tối thiểu của Bộ GD&ĐT trở lên. Thí sinh chọn lựa 1 trong 4 tổ hợp môn theo nhóm ngành phù hợp nhất để xét tuyển.

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận