Trường Đại học Lao động Xã hội

Ký hiệu trường: DLX/DLS Trường Đại học Lao Động - Xã Hội (Đào tạo tại cơ sở Hà Nội)
Web tuyển sinh Đại Học Lao động Xã hội
Thông tin tuyển sinh Đại Học Lao động Xã hội
Điểm chuẩn Đại Học Lao động Xã hội
Điểm thi Đại Học Lao động Xã hộiKÝ HIỆU TRƯỜNG: DLX (Hà Nội) ; DLT (Sơn Tây) ; DLS (Tp.HCM)
Giới thiệu trường Đại học Lao động Xã hội
Một trường đại học được thành lập ngày 31/1/2005, theo Quyết định số 26/2005/QĐ-TTg của Chính phủ [1], cơ sở chính của Trường được đặt tại Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo đội ngũ cán bộ lao động - xã hội có trình độ từ trung cấp, cao đẳng cho đến đại học, với các chuyên ngành như: Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm xã hội...

Cơ sở II, Trường Đại học lao động – Xã hội được thành lập ngày 27/12/1976 với tên gọi: Trường Trung học Lao động - Tiền lương II theo Quyết định số 333/LĐ-QĐ ngày 27/12/1976 của Bộ trưởng Bộ Lao động (nay là Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội).

Năm 1992 đổi tên thành Trường Trung học Kinh tế Lao động & Bảo trợ Xã hội.

Năm 2002 đổi thành Trường Trung học Lao động - Xã hội.

Ngày 15/12/2006, Bộ trưởng Bộ LĐTB & XH ra Quyết định số 1906/QĐ-LĐTBXH sáp nhập Trường thành Cơ sở II, Trường đại học Lao động - Xã hội.Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

2. Chức năng, nhiệm vụ Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Chức năng: Đào tạo nhân lực trình độ cử nhân các khối ngành kinh tế, xã hội; nghiên cứu và ứng dụng khoa học phục vụ giáo dục, đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội

- Nhiệm vụ Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

+ Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển Nhà trường qua từng giai đoạn, kế hoạch hoạt động hàng năm trình Bộ phê duyệt.Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

+ Tổ chức đào tạo nhân lực trình độ cử nhân; tổ chức quá trình đào tạo, thi đánh giá kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với người học theo quy định.

+ Tham gia quá trình tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng của cơ quan có thẩm quyền.

+ Tổ chức tuyển sinh và quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học; thực hiện chính sách xã hội đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

+ Hợp tác, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế.

+ Hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường.

+ Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của Trường. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Bộ.Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

+ Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật.Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội giao theo quy định của pháp luật.

Tên trường: Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở  chính Hà Nội)

Tên tiếng Anh: University of Labour and Social Affairs (ULSA)

Mã trường: DLX

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Tại chức - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://www.ulsa.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/ULSAHaNoi/

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI ( Cơ sở chính Hà Nội)

- Mã tuyển sinh: DLX

- Địa chỉ: Số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

- Số điện thoại: 024 35566175, 024.35568795

- Website: www.ulsa.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI CƠ SỞ SƠN TÂY

- Mã tuyển sinh: DLT

- Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Tp.Hà Nội

- Số điện thoại: 024.33838.443

- Website: www.ulsasontay.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI CƠ SỞ II TP.HCM

- Mã tuyển sinh: DLS

- Địa chỉ: Số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: 028.38837.814 (108, 109)

- Website: www.ldxh.edu.vn

 

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực TP. HCM

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TUYỂN SINH

Trường Đại học Lao Động Xã Hội là cơ sở giáo dục đại học công lập duy nhất của ngành LĐTBXH trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao theo định hướng ứng dụng với thế mạnh là các ngành Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm, Kế toán và Quản trị kinh doanh; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế – lao đông – xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành, đất nước và hội nhập quốc tế.

Trường Đại Học Lao Động Xã Hội thông báo tuyển sinh đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực TP. HCM

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Giới thiệu trường Đại học Lao động Xã hội Một trường đại học được thành lập ngày 31/1/2005, theo Quyết định số 26/2005/QĐ-TTg của Chính phủ [1], cơ sở chính của Trường được đặt tại Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo đội ngũ cán bộ lao động - xã hội có trình độ từ trung cấp, cao đẳng cho đến đại học, với các chuyên ngành như: Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm xã hội...

 

Trường Đại học Lao động Xã hội điểm chuẩn xem chi tiết tại đây.Bảng tổng hợp thí sinh đăng ký xét tuyển NV1

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực TP. HCM

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Giới thiệu trường Đại học Lao động Xã hội Một trường đại học được thành lập ngày 31/1/2005, theo Quyết định số 26/2005/QĐ-TTg của Chính phủ [1], cơ sở chính của Trường được đặt tại Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo đội ngũ cán bộ lao động - xã hội có trình độ từ trung cấp, cao đẳng cho đến đại học, với các chuyên ngành như: Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm xã hội...

 

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận