Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu

Tên trường: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu

Tên tiếng Anh: Asia University of Arts and Design (AUAD)

Mã trường: MCA

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (Cơ sở Hà Nội)

Địa chỉ: Số 36 Đường Mạc Thái Tổ, Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tên trường: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (Cơ sở TP HCM)

Địa chỉ: Nhà thực hành – Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 05 Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh

SĐT: 028.6686.3956 - Email: auad@edu.vn

Website: http://auad.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/auad.edu.vn/

Sứ mệnh Tên trường: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu

Tên tiếng Anh: Asia University of Arts and Design (AUAD)

Mã trường: MCA

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (Cơ sở Hà Nội)

Địa chỉ: Số 36 Đường Mạc Thái Tổ, Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tên trường: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (Cơ sở TP HCM)

Địa chỉ: Nhà thực hành – Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 05 Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh

SĐT: 028.6686.3956 - Email: auad@edu.vn

Website: http://auad.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/auad.edu.vn/

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu đang nỗ lực hết mình để hoàn thành sứ mệnh “định hướng một nền thiết kế Việt Nam tiến bộ hơn, văn minh hơn, sánh ngang với những nền thiết kế nổi tiếng thế giới, thông qua giáo dục”.

Tầm nhìn AUAD hướng đến phấn đấu trở thành lá cờ đầu trong nền giáo dục nghệ thuật và thiết kế tại Việt Nam trong giai đoạn đầu phát triển. Chúng tôi hướng đến cung cấp cho thị trường và cộng đồng những thế hệ các nhà thiết kế trẻ, được trang bị đầu đủ kiến thức, kĩ năng và bản lĩnh, thông qua đó, góp phần nâng cao vị thế của ngành thiết kế đến đúng với vị trí mà nó cần phải có, như vị thế của ngành tại các quốc gia khác trên thế giới.

Sinh viên tốt nghiệp từ AUAD có đầy đủ trang bị để định hướng tương lai của bản thân, vươn lên trở thành những nhà lãnh đạo trong cộng đồng và lĩnh vực thiết kế mà họ theo đuổi.

Đội ngũ giảng viên Trường có đội ngũ giảng viên đươc đào tạo cơ bản trong và ngoài nước có học hàm PGS.TS, Tiến sĩ, Thạc sĩ, có phương pháp giảng dạy tích cực, hiện đại, có uy tín, kinh nghiệm.

Tên trường: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu

Tên tiếng Anh: Asia University of Arts and Design (AUAD)

Mã trường: MCA

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (Cơ sở Hà Nội)

Địa chỉ: Số 36 Đường Mạc Thái Tổ, Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tên trường: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (Cơ sở TP HCM)

Địa chỉ: Nhà thực hành – Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 05 Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh

SĐT: 028.6686.3956 - Email: auad@edu.vn

Website: http://auad.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/auad.edu.vn/

Trường có đầy đủ cơ sở vật chất cho các hoạt động đào tạo: phòng học lý thuyết; phòng học thiết kế thời trang, phòng vẽ, phòng máy tính, thư viện và xưởng thực hành các môn chuyên ngành, mạng Internet tốc độ cao.

Tên trường: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu

Tên tiếng Anh: Asia University of Arts and Design (AUAD)

Mã trường: MCA

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (Cơ sở Hà Nội)

Địa chỉ: Số 36 Đường Mạc Thái Tổ, Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tên trường: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (Cơ sở TP HCM)

Địa chỉ: Nhà thực hành – Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 05 Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh

SĐT: 028.6686.3956 - Email: auad@edu.vn

Website: http://auad.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/auad.edu.vn/

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận