Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

BUH - Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Web tuyển sinh Đại Học Ngân hàng TP.HCM

Thông tin tuyển sinh Đại Học Ngân hàng TP.HCM

Điểm chuẩn Đại Học Ngân hàng TP.HCM

Điểm thi Đại Học Ngân hàng TP.HCM

Tên trường: Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh: Banking University of Ho Chi Minh City (BUH)

Mã trường: NHS

Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế

Địa chỉ: Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực TP. HCM

Trụ sở chính: 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Cơ sở Hàm Nghi: 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Cơ sở Hoàng Diệu: 56 Hoàng Diệu II, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Website: http://buh.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DHNH.BUH/

Trường Đại học Ngân hàng TP HCM (website: buh.edu.vn) là trường đại học công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đào tạo theo hình thức tín chỉ. Năm 2020 vừa qua, trường đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ra đời và phát triển. Trong 45 năm hoạt động và phát triển, trường đã dần chứng minh được vị thế của mình trong đào tạo giáo dục bậc cao.

Tên trường: Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh: Banking University of Ho Chi Minh City (BUH)

Mã trường: NHS

Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế

Địa chỉ: Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực TP. HCM

Trụ sở chính: 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Cơ sở Hàm Nghi: 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Cơ sở Hoàng Diệu: 56 Hoàng Diệu II, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Website: http://buh.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/DHNH.BUH/

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực TP. HCM

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh được nâng cấp từ Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng cơ sở II, thành lập ngày 16 tháng 12 năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở II của Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng, trong giai đoạn này, là địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính khác[1].
Ngày 16 tháng 12 năm 1976, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 1229/NH-TCCB về việc thành lập cơ sở II Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo hệ đại học chuyên tu và đại học tại chức.
Ngày 03 tháng 05 năm 1980, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 149/TTg cho phép mở lớp đại học hệ chính quy tập trung về ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 29 tháng 11 năm 1986, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký quyết định 169/NH-QĐ quy định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 23 tháng 3 năm 1993, Thủ Tướng Chính phủ ký quyết định số 112/TTg thành lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó có Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nhập hai trường: Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Trung học Ngân hàng III Trung ương (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh).
Ngày 09 tháng 02 năm 1998, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 30/1998/QĐ TTg thành lập Học Viện Ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng. Ngoài Học viện Ngân hàng tại Hà Nội còn có Học viện Ngân hàng Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 20 tháng 08 năm 2003, một mốc lớn trong việc khai sinh trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 174/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Học viện Ngân hàng.
Ngày 19 tháng 01 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 12/2004/QĐ-TTg giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Mã ngành, tổ hợp xét tuyển Đại Học Ngân Hàng TPHCM

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực TP. HCM

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học đứng đầu về đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành quản lý, kinh tế, tài chính tín dụng và tiền tệ ngân hàng tại Việt Nam. Năm học mới chuẩn bị bắt đầu Trường chính thức thông báo tuyển sinh và điểm chuẩn Đại Học Ngân Hàng TP.HCM

ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH  THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể chi tiết dưới đây:Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

>> Thủ tục, Hồ sơ nhập học Đại học Ngân hàng TP.HCM

>> Điểm Chuẩn Đại Học Ngân Hàng TP.HCM 

>> Học Phí Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh

>. Điểm Chuẩn Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh Mới Nhất

>> Hướng Dẫn Hồ Sơ Xét Tuyển, Nhập Học Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh Nguyện Vọng 2

>> Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh Mới Nhất