Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Tên trường: Đại học Phạm Văn Đồng

Tên tiếng Anh: Pham Van Dong University (PDU)

Mã trường: DPQ

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2

Địa chỉ: Số 509, đường Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Trung

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://www.pdu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/pduschool/

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Tên trường: Đại học Phạm Văn Đồng

Tên tiếng Anh: Pham Van Dong University (PDU)

Mã trường: DPQ

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2

Địa chỉ: Số 509, đường Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Trung

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://www.pdu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/pduschool/

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Tên trường: Đại học Phạm Văn Đồng

Tên tiếng Anh: Pham Van Dong University (PDU)

Mã trường: DPQ

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2

Địa chỉ: Số 509, đường Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Trung

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://www.pdu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/pduschool/

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Cơ quan quản lý: Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Chức năng:  Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi và khu vực; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu công tác; Nghiên cứu phát triển và thực hiện các dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ; Bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc; Phối kết hợp với các trường ĐH trong nước và nước ngoài về đào tạo và nghiên cứu, trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật .

 Nhiệm vụ: Tổ chức đào tạo trình độ đại học, sau đại học, và các trình độ thấp hơn gồm các ngành mà địa phương, khu vực có nhu cầu lớn như: sư phạm, kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, ...; Tổ chức các phương thức giáo dục không chính qui như: bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuẩn hóa cán bộ, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người lao động trong tỉnh, khu vực; Tổ chức các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học – kỹ thuật; các hoạt động văn hóa - khoa học góp phần phát triển cộng đồng; Thực hiện sự liên kết hợp tác với các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu khoa học trong cả nước và khu vực, các cơ sở đào tạo và các tổ chức quốc tế.

Tên trường: Đại học Phạm Văn Đồng

Tên tiếng Anh: Pham Van Dong University (PDU)

Mã trường: DPQ

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2

Địa chỉ: Số 509, đường Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Trung

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://www.pdu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/pduschool/

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

- Tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh theo đúng các quy định của Bộ GD&ĐT. Việc xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm bám sát các quy định hiện hành, thực tiễn về cơ sở vật chất, đội ngũ của nhà trường và định hướng phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Quan tâm nâng cao chất lượng đầu vào để tạo tiền đề cho việc nâng cao chất lượng đào tạo.

    Quy mô đào tạo của trường đến năm 2020 đạt 9.000 sinh viên trong đó có 6000 sinh viên hệ chính quy và 3000 sinh viên hệ không chính quy.

    - Tiếp tục triển khai đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo và hình thức đào tạo để phù hợp tốt hơn nữa yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, phát triển quy mô đào tạo hợp lý, tiến đến đào tạo sau đại học ở một số ngành; đầu tư phát triển các ngành mũi nhọn của trường là ngành sư phạm, công nghệ kỹ thuật cơ khí và công nghệ thông tin.

    - Đến năm 2020 trường phấn đấu có 02 ngành cao học, 12 ngành đào tạo bậc đại học, 30 ngành đào tạo bậc cao đẳng hệ chính quy; 08 ngành đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH, 10 ngành đào tạo liên thông từ TCCN lên CĐ; 05 ngành đào tạo CĐ hình thức vừa làm vừa học, văn bằng 2 và 06 chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ. Ngoài ra, còn có một số nhóm ngành đào tạo ngắn hạn khác theo nhu cầu của các địa phương, của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh và khu vực.

    - Đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo, thường xuyên rà soát, cập nhật bổ sung cho phù hợp với sự phát triển và đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Đến năm 2020 có 80% các môn học có giáo trình, bài giảng được in lưu hành nội bộ hoặc đưa lên website của trường. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực và bám sát chuẩn đầu ra nhằm hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất người học, bảo đảm chất lượng thực chất, đáp ứng nhu cầu xã hội và yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

    - Thực hiện có hiệu quả việc đào tạo, bồi dưỡng, liên thông đào tạo theo học chế tín chỉ đối với tất cả các ngành học, các khóa học trình độ cao đẳng và đại học, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và tạo chuyển đổi ngành nghề cho người học. Hoạt động đào tạo theo phương châm hướng đến người học, hướng đến cộng đồng xã hội, gắn kết chặt chẽ hoạt động của nhà trường với các doanh nghiệp, các trường học và thực tế đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế.

    - Tạo môi trường dạy hoc, nghiên cứu năng động, sáng tạo thiết thực hiệu quả. Tổ chức để sinh viên tổ chức việc học tập của mình thông qua nắm vững và thực hiện quy trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, nhanh chóng thích nghi và có kế hoạch rèn luyện kỹ năng ở từng học phần để đạt tới các chuẩn kỹ năng nghề nghiệp, tăng cường hội nhập và hoạt động thực tiễn; tăng cường năng lực ngoại ngữ, bảo đảm sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ năng lực sử dụng được ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh trong giao tiếp, làm việc và học tập. Người học có niềm tin vào chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường, nhà tuyển dụng lao động an tâm tuyển chọn nhân lực do trường cung cấp. Hàng năm tỷ lệ HSSV có việc làm đạt trên 50%.

     - Công tác kiểm định chất lượng giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai thực hiện theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường được đánh giá ngoài đạt tiêu chuẩn về đào tạo trong kiểm định chất lượng trường đại học trước năm 2017, kết quả này được tiếp tục bổ sung và duy trì.

      - Ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý, đào tạo. Tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ dạy - học. Xây dựng hệ thống phòng học có đủ phương tiện nghe nhìn; một số phòng học, phòng hội nghị qua mạng trực tuyến, đáp ứng nhu cầu học tập, tra cứu và trao đổi thông tin cũng như quản lý; nâng cấp và hiện đại hóa Trung tâm thông tin tư liêụ, thư viện số.

     - Trong quản lý đào tạo, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng HSSV toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, nhất là xây dựng đạo đức, nhân cách lối sống đẹp; giáo dục phẩm chất chính trị, nền nếp, tác phong sinh viên. Bảo đảm kỷ cương, kỷ luật học học đường. Trong từng năm học, sinh viên được đánh giá kết quả rèn luyện khá và tốt chiếm tỉ lệ cao; không có sinh viên vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội. Tổ chức và đa dạng hóa các hoạt động phong trào, các hoạt động học tập - rèn luyện, các hoạt động xã hội nhằm tập hợp, rèn luyện kỹ năng mềm, trải nghiệm cho HSSV. Nhà trường là trung tâm giáo dục, trung tâm văn hóa có môi trường dân chủ, nhân ái nghĩa tình, nơi con người được tôn trọng, được yêu thương được trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng sáng tạo để phát triển suốt đời. Thay đổi tư duy quản lý sang tư duy phục vụ học sinh sinh viên.

      - Chế độ chính sách cho HSSV, nhất là sinh viên đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số được quan tâm và thực hiện đúng, kịp thời theo quy định hiện hành của Nhà nước. Có chế độ khuyến khích, tạo động lực, nâng đỡ sinh viên giỏi, có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học. Công khai các hoạt động đào tạo trước xã hội, nâng cao nhận thức và hiểu biết của sinh viên về nghĩa vụ, quyền trong quá trình tham gia đào tạo ở nhà trường. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giáo dục trong công tác đào tạo.

     - Giữ vững nền nếp, tác phong của người học. Phấn đấu đến năm 2025 hàng năm có 95% HSSV có kết quả rèn luyện ở mức khá trở lên, không có sinh viên bị đánh giá rèn luyện yếu, kém.