Trường Đại học Phương Đông

Tên trường: Đại học Phương Đông

Tên tiếng Anh: Phuong Dong University

Mã trường: DPD

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Cao đẳng - Liên thông - Văn bằng 2

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

SĐT: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18)

Email: tspd@dhpd.edu.vn

Website: http://phuongdong.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/phuongdonguniversity/

Tên trường: Đại học Phương Đông

Tên tiếng Anh: Phuong Dong University

Mã trường: DPD

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Cao đẳng - Liên thông - Văn bằng 2

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

SĐT: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18)

Email: tspd@dhpd.edu.vn

Website: http://phuongdong.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/phuongdonguniversity/

Tên trường: Đại học Phương Đông

Tên tiếng Anh: Phuong Dong University

Mã trường: DPD

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Cao đẳng - Liên thông - Văn bằng 2

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

SĐT: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18)

Email: tspd@dhpd.edu.vn

Website: http://phuongdong.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/phuongdonguniversity/

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển (Không áp dụng cho hình thức xét tuyển bằng điểm TBHT lớp 12)

Chỉ tiêu

Quản trị kinh doanh

7340101

A00; A01; D01

185

Tài chính - Ngân hàng

7340201

A00; A01; D01

150

Kế toán

7340301

A00; A01; D01

270

Công nghệ sinh học

7240201

D07; A00; B00; B08

60

Công nghệ thông tin

7480201

A00; A01; D01; C01

120

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

7510302

A00; A01; D01; C01

80

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

7510301

A00; A01; D01; C01

80

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00; A01; D01; C01 

50

Kinh tế xây dựng

7580301

A00; A01; D01; C01 

50

Kiến trúc (*)

7580101

V00; V01; V02; H01

100

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01

100

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

D01; D04

70

Ngôn ngữ Nhật

7220209

D01; D06

70

Quản trị văn phòng

7340406

A00; A01; D01; C00

135

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

A00; A01; D01; C00 

120

Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch)

7310630

A00; A01; D01; C00 

60

Tên trường: Đại học Phương Đông

Tên tiếng Anh: Phuong Dong University

Mã trường: DPD

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Cao đẳng - Liên thông - Văn bằng 2

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

SĐT: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18)

Email: tspd@dhpd.edu.vn

Website: http://phuongdong.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/phuongdonguniversity/

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận