Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

Xét học bạ trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội - Xét tuyển học bạ.Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội; hoạt động theo quy chế trường đại học tư thục, được thành lập theo Quyết định số 2336/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.
       Trường Đại học Tài chính-Ngân hàng Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động với sứ mệnh của một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính - ngân hàng có chất lượng cao theo hướng Chuyên ngành - Đa cấp - Liên thông- Hội nhập và nghiên cứu khoa học kinh tế - tài chính phục vụ sự phát triển của đất nước.
Năm ngành đào tạo đại học chính quy: Tài chính - Ngân hàng (Mã số: D340201); Kế toán ( Mã số: D340301); Kiểm toán (Mã số D340302); Quản trị Kinh doanh (D340101); Kinh doanh Thương mại (Mã số D340121). Trong năm học 2012-2013, Trường sẽ mở 05 chuyên ngành đại học chính quy là Tài chính doanh nghiêp, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh.

Giải pháp này bao gồm các biện pháp cụ thể như:
- Áp dụng sáng tạo phương thức đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ phù hợp với điều kiện của Trường.
- Kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành trong suốt quy trình đào tạo.
- Thu hút tối đa các doanh nhân, doanh nghiệp tham gia vào quy trình đào tạo.
- Tuyển chọn giảng viên giỏi cả lý thuyết lẫn thực hành.
- Tạo dựng cơ sở vật chất theo chuẩn mực quốc tế.
- Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
           Mặt khác, giải pháp này còn liên quan đến nhiều vấn đề khác như:
        - Tạo lập sự liên thông trong và ngoài nước: Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc học liên thông giữa các cấp, các ngành đào tạo trong Trường. Đồng thời, tiến tới tạo môi trường thuận lợi cho việc đào tạo liên thông giữa Trường với các trường đại học trong nước và nước ngoài.
        - Chuyên gia, các nhà quản trị làm giảng viên: Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu nhà trường sẽ thu hút giảng viên thỉnh giảng có uy tín từ các trường đại học, viên nghiên cứu, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - tài chính trong và ngoài nước đến Trường giảng bài, trao đổi học thuật dưới nhiều hình thức thiết thực và bổ ích.
        - Truyền đạt những kỹ năng mềm cốt lõi: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng mềm trong đó đặc biệt quan trọng là: kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa, kỹ năng làm việc  nhóm, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng lãnh đạo, quản lý v.v.
        - Tăng cường mối liên kết với các doanh nghiệp và các tổ chức đối tác cho sinh viên: Trường sẽ thường xuyên tạo mối liên kết với các doanh nghiệp và các tổ chức nhằm tư vấn cho sinh viên trong việc hướng nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm sau khi tốt nghiệp để giúp họ trưởng thành nhanh nhất.

Tên trường: Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Financial And Banking University (FBU)

Mã trường: FBU

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Cao đẳng - Sau đại học - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:Cơ sở chính: xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Cơ sở đào tạo: 136 -138 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

SĐT: 024 3793 1340 – 024 3793 1341         Email: contact@fbu.edu.vn

Website: https://fbu.edu.vn/

Fecabook: www.facebook.com/daihoctaichinhnganhanghanoi/

Tên trường: Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Financial And Banking University (FBU)

Mã trường: FBU

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Cao đẳng - Sau đại học - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:Cơ sở chính: xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Cơ sở đào tạo: 136 -138 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

SĐT: 024 3793 1340 – 024 3793 1341         Email: contact@fbu.edu.vn

Website: https://fbu.edu.vn/

Fecabook: www.facebook.com/daihoctaichinhnganhanghanoi/

Tên trường: Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi Financial And Banking University (FBU)

Mã trường: FBU

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Cao đẳng - Sau đại học - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:Cơ sở chính: xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Cơ sở đào tạo: 136 -138 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

SĐT: 024 3793 1340 – 024 3793 1341         Email: contact@fbu.edu.vn

Website: https://fbu.edu.vn/

Fecabook: www.facebook.com/daihoctaichinhnganhanghanoi/

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận