Trường Đại học Thái Bình

Tên trường: Đại học Thái Bình

Tên tiếng Anh: Thai Binh University (TBU)

Mã trường: DTB

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết đào tạo

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:  Xã Tân Bình - Thành Phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

SĐT: 02273.633.669               Email: dhtb@tbu.edu.vn   

Website: http://tbu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/tuyensinh.tbu/

Thời gian xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Hình thức đào tạo văn bằng 2 Đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai được thực hiện theo các phương thức giáo dục chính qui và không chính qui với các hệ và các hình thức học sau:

 Hệ không chính qui: Học theo hình thức vừa làm vừa học (học tập trung không liên tục – hệ tại chức cũ), học từ xa, tự học có hướng dẫn.

 Hệ chính qui: Học tập trung liên tục tại trường.

Tên trường: Đại học Thái Bình

Tên tiếng Anh: Thai Binh University (TBU)

Mã trường: DTB

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết đào tạo

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:  Xã Tân Bình - Thành Phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

SĐT: 02273.633.669               Email: dhtb@tbu.edu.vn   

Website: http://tbu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/tuyensinh.tbu/

Thời gian xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Hình thức đào tạo văn bằng 2 Đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai được thực hiện theo các phương thức giáo dục chính qui và không chính qui với các hệ và các hình thức học sau:

 Hệ không chính qui: Học theo hình thức vừa làm vừa học (học tập trung không liên tục – hệ tại chức cũ), học từ xa, tự học có hướng dẫn.

 Hệ chính qui: Học tập trung liên tục tại trường.

Tên trường: Đại học Thái Bình

Tên tiếng Anh: Thai Binh University (TBU)

Mã trường: DTB

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết đào tạo

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:  Xã Tân Bình - Thành Phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

SĐT: 02273.633.669               Email: dhtb@tbu.edu.vn   

Website: http://tbu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/tuyensinh.tbu/

Thời gian xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Hình thức đào tạo văn bằng 2 Đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai được thực hiện theo các phương thức giáo dục chính qui và không chính qui với các hệ và các hình thức học sau:

 Hệ không chính qui: Học theo hình thức vừa làm vừa học (học tập trung không liên tục – hệ tại chức cũ), học từ xa, tự học có hướng dẫn.

 Hệ chính qui: Học tập trung liên tục tại trường.

Thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung ngày 28/8 của 32 trường ĐH phía Bắc xem Tại đây
- Thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung ngày 28/8 của 25 trường ĐH phía Nam xem Tại đây
- Thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung ngày 28/8 của 40 trường CĐ phía Bắc xem Tại đây
- Thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung ngày 28/8 của 53 trường CĐ phía Nam xem Tại đây
Theo Bộ GD&ĐT, trong đợt 1 xét tuyển vào ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015, có những thí sinh thay đổi nguyện vọng ĐKXT nhưng các trường ĐH, CĐ chưa cập nhật kịp thời vào danh sách xét tuyển. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, đề nghị các trường thống kê, lập danh sách những thí sinh này, báo cáo Bộ GD&ĐT để được hướng dẫn xử lý thống nhất.
Để kịp thời giải đáp thắc mắc của thí sinh và phụ huynh trong xét tuyển vào ĐH, CĐ, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường thành lập Tổ công tác chuyên trách để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển ĐH, CĐ.
Tổ công tác có nhiệm vụ tiếp đón, hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho thí sinh và phụ huynh về công tác xét tuyển ĐH, CĐ;
Bố trí những người nắm vững nghiệp vụ về công tác tuyển sinh ĐH, CĐ tham gia Tổ công tác;
Bố trí phòng làm việc, máy tính, điện thoại và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho hoạt động của Tổ công tác;
Công bố các thông tin liên quan đến Tổ công tác như: Địa điểm làm việc, sổ điện thoại và email để liên hệ, thời gian làm việc trên trang thông tin điện tử của Trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác để thí sinh và phụ huynh biết;
 

Tên trường: Đại học Thái Bình

Tên tiếng Anh: Thai Binh University (TBU)

Mã trường: DTB

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết đào tạo

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:  Xã Tân Bình - Thành Phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

SĐT: 02273.633.669               Email: dhtb@tbu.edu.vn   

Website: http://tbu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/tuyensinh.tbu/

Thời gian xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Hình thức đào tạo văn bằng 2 Đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai được thực hiện theo các phương thức giáo dục chính qui và không chính qui với các hệ và các hình thức học sau:

 Hệ không chính qui: Học theo hình thức vừa làm vừa học (học tập trung không liên tục – hệ tại chức cũ), học từ xa, tự học có hướng dẫn.

 Hệ chính qui: Học tập trung liên tục tại trường.

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận