Trường Đại học Thăng Long

Tên trường: Đại học Thăng Long

Tên tiếng Anh: Thăng Long University (TLU)

Mã trường: DTL

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Cao đẳng - Sau đại học - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

SĐT: (84-24) 38 58 73 46 - (84-24) 35 63 67 75            Email: info@thanglong.edu.vn - hopthugopy@thanglong.edu.vn

Website: http://www.thanglong.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/thanglonguniversity/

Theo thời gian tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. (Xem chi tiết tại đây)

Tên trường: Đại học Thăng Long

Tên tiếng Anh: Thăng Long University (TLU)

Mã trường: DTL

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Cao đẳng - Sau đại học - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

SĐT: (84-24) 38 58 73 46 - (84-24) 35 63 67 75            Email: info@thanglong.edu.vn - hopthugopy@thanglong.edu.vn

Website: http://www.thanglong.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/thanglonguniversity/

Theo thời gian tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. (Xem chi tiết tại đây)

Đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trình độ đại học và sau đại học đa ngành với chất lượng cao gắn với nhu cầu xã hội; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học; xây dựng Trường theo định hướng đại học ứng dụng và hội nhập quốc tế, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.   

Đại học Thăng Long là trường ngoài công lập đào tạo bậc đại học đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1988 theo Quyết định số 1687/KH-TV ngày 15 tháng 12 năm 1988 của Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, với tên gọi lúc đầu là Trung tâm Đại học Dân lập Thăng Long.

 Theo Quyết định số 441/Tg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 08 năm 1994, Trung tâm Đại học Dân lập Thăng Long trở thành Trường Đại học Dân lập Thăng Long.

Tên trường: Đại học Thăng Long

Tên tiếng Anh: Thăng Long University (TLU)

Mã trường: DTL

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Cao đẳng - Sau đại học - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

SĐT: (84-24) 38 58 73 46 - (84-24) 35 63 67 75            Email: info@thanglong.edu.vn - hopthugopy@thanglong.edu.vn

Website: http://www.thanglong.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/thanglonguniversity/

Theo thời gian tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. (Xem chi tiết tại đây)

 Theo Quyết định số 1888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/2007, Trường Đại học Dân lập Thăng Long.chuyển sang loại hình trường đại học tư thục và mang tên là Trường Đại học Thăng Long.

 Văn bằng của Trường nằm trong Hệ thống văn bằng Quốc gia.

 HIẾN CHƯƠNG Giáo dục đại học có chất lượng; Phương pháp dạy và học phù hợp cho cá nhân;

- Theo dõi và quản lý học tập có hiệu quả; Ban lãnh đạo lắng nghe nguyện vọng và nhu cầu;

- Tất cả cho một nền học vấn hội nhập với quốc tế, làm nảy nở tài năng mỗi con người và phục vụ thị trường lao động.

 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 155 giảng viên cơ hữu, trong đó có 12 giáo sư, 5 phó giáo sư, 8 tiến sỹ, 88 thạc sỹ, 119 giảng viên mời, trong đó có 67 giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ.

 HỌC CHẾ TÍN CHỈ Sinh viên chủ động sắp xếp kế hoạch học tập phù hợp với khả năng và điều kiện cá nhân trong khuôn khổ chương trình của từng ngành. Để tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành khoảng 150 tín chỉ (Cử nhân hệ 4 năm) hoặc khoảng 180 tín chỉ (Kỹ sư hệ 5 năm).

 HỢP TÁC QUỐC TẾ Đại học Thăng Long hiện đang hợp tác với các trường đại học: Toulouse 1, Nice Sophia Antipolis (Pháp); Nanzan (Nhật bản) và với các tổ chức: CCFD (Pháp), JICA (Nhật bản).

Tên trường: Đại học Thăng Long

Tên tiếng Anh: Thăng Long University (TLU)

Mã trường: DTL

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Cao đẳng - Sau đại học - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

SĐT: (84-24) 38 58 73 46 - (84-24) 35 63 67 75            Email: info@thanglong.edu.vn - hopthugopy@thanglong.edu.vn

Website: http://www.thanglong.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/thanglonguniversity/

Theo thời gian tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. (Xem chi tiết tại đây)

Đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trình độ đại học và sau đại học đa ngành với chất lượng cao gắn với nhu cầu xã hội; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học; xây dựng Trường theo định hướng đại học ứng dụng và hội nhập quốc tế, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.   

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận