Trường Đại học Thành Đô

Tên trường: Đại học Thành Đô

Tên tiếng Anh: Thanh Do University (TDU)

Mã trường: TDD

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

SĐT: 0243.3861.763 - 1900234565 - 02433861791

Email:  daihocthanhdo@thanhdo.edu.vn

Website: http://thanhdo.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongdaihocthanhdo

Tên trường: Đại học Thành Đô

Tên tiếng Anh: Thanh Do University (TDU)

Mã trường: TDD

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

SĐT: 0243.3861.763 - 1900234565 - 02433861791

Email:  daihocthanhdo@thanhdo.edu.vn

Website: http://thanhdo.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongdaihocthanhdo

Tên trường: Đại học Thành Đô

Tên tiếng Anh: Thanh Do University (TDU)

Mã trường: TDD

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

SĐT: 0243.3861.763 - 1900234565 - 02433861791

Email:  daihocthanhdo@thanhdo.edu.vn

Website: http://thanhdo.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongdaihocthanhdo

Tên trường: Đại học Thành Đô

Tên tiếng Anh: Thanh Do University (TDU)

Mã trường: TDD

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - hợp tác quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

SĐT: 0243.3861.763 - 1900234565 - 02433861791

Email:  daihocthanhdo@thanhdo.edu.vn

Website: http://thanhdo.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongdaihocthanhdo

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận