Trường Đại học Thương mại

Các ngành/chuyên ngành đào tạo (Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học)

Trường Đại học Thương mại là trường đại học đa ngành, hàng đầu trong các lĩnh vực Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Du lịch, Thương mại điện tử…tại Việt Nam.

Các chuyên ngành đào tạo hệ cử nhân:

Kinh tế (Quản lý kinh tế)

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp)

Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử)

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế)

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)

Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại)

Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

Marketing (Marketing thương mại)

Marketing (Quản trị thương hiệu)

Luật kinh tế (Luật kinh tế)

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại)

Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)

Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại)

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

* Ký hiệu: TMA    * Website: www.tmu.edu.vn

* Địa chỉ: 79 Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội;

Các chuyên ngành đào tạo hệ cử nhân: Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Kinh tế (Quản lý kinh tế)

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp)

Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử)

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế)

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)

Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại)

Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

Marketing (Marketing thương mại)

Marketing (Quản trị thương hiệu)

Luật kinh tế (Luật kinh tế)

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại)

Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)

Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại)

Các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

- Kế toán;

- Kinh doanh thương mại;

- Quản lý kinh tế;

- Quản trị kinh doanh;

- Tài chính – Ngân hàng;

- Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành.

Các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ: Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)        

- Kế toán;

- Kinh doanh thương mại;

- Quản lý kinh tế;

- Quản trị kinh doanh;

- Tài chính – Ngân hàng.

Quy mô đào tạo

 

I/ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY:
- Kế toán
- Tài chính ngân hàng
- Quản trị kinh doanh
Xem thêm: LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 2020
II/ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY:
Xem thêm: XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 2020
III/ ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM ( TẠI CHỨC CŨ ):
- Kế toán
- Tài chính ngân hàng
- Quản trị kinh doanh
Xem thêm: TẠI CHỨC ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 2020
IV/ VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC:
- Kế toán
- Tài chính ngân hàng
- Quản trị kinh doanh
Xem thêm: VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 2020
V/ CAO HỌC (THẠC SĨ):
Xem thêm: CAO HỌC ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 2020

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán Kiểm toán được thành lập theo QĐ589/QĐ-ĐHTM ngày 23 tháng 8 năm 2009 của Trường ĐHTM, với chức năng chính là đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngắn hạn về Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. Căn cứ vào nhu cầu bồi dưỡng cán bộ quản lý trong các đơn vị hành chính sự nghiệp tại các địa phương, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán Kiểm toán tổ chức khóa học Bồi dưỡng chủ tài khoản, các yêu cầu về thủ tục và nội dung khóa học như sau: Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán – Kiểm toán thông báo mở lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp và lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp tại trường Đại học Thương Mại như sau:
1. Tên chứng chỉ: Bồi dưỡng Kế toán trưởng (theo thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính )
Nội dung học (Download tại tài liệu đính kèm phí dưới)
Dự kiến Khai giảng: 12/10/2015
Thời gian học dự kiến: các tối thứ 2-4-6 từ 18h30 (Thời gian học có thể thay đổi khi các thành viên trong lớp thống nhất được với nhau)
Địa điểm học: 
Học phí: theo số lượng lớp học
Hồ sơ gồm: Đơn xin học (theo mẫu) +  bằng tốt nghiệp Đại học, trung cấp, cao đẳng đúng quy định + CM thư nhân dân photo + 2 ảnh 3×4 + học phí
Đăng ký và nộp Hồ sơ tại: Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán – Kiểm toán. Tầng 1 nhà A hoặc văn phòng khoa Kế toán – Kiểm toán Giảng viên:  Là các chuyên gia có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ có uy tín trong lĩnh vực Kế toán – Tài chính của Trường Đại học Thương Mại, Học viện Tài chính và Bộ Tài chính