Trường Đại học Trà Vinh

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV), tiền thân là Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh được thành lập vào năm 2001 trên cơ sở triển khai Dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam - Canada do Cơ quan Phát triển Quốc tế của Canada (CIDA), Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng của Canada (ACCC), một số Viện/trường của Canada như Viện Khoa học và Kỹ thuật Ứng dụng tỉnh Saskatchewan (SIAST), Viện Hàng hải (MI), Viện Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Québec (ITA) và Trường Đại học – Cao đẳng Malaspina (MUC) và Chính phủ Việt Nam đồng tài trợ về tài chính và kỹ thuật. Dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam – Canada đã minh chứng mô hình trường cao đẳng cộng đồng của Canada có thể vận hành hiệu quả trong hệ thống giáo dục của Việt Nam.

Trường ĐHTV là Trường công lập, hoạt động theo mô hình đa cấp, đa ngành, đa phương thức đào tạo, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, nghiên cứu khoa học & ứng dụng, cung cấp các dịch vụ góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Trà Vinh và Đồng bằng sông Cửu Long. Trường báo cáo hoạt động và chịu trách nhiệm trước đơn vị chủ quản là Ủy Ban Nhân dân  tỉnh Trà Vinh và Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Tên trường: Đại học Trà Vinh

Tên tiếng Anh: Tra Vinh University (TVU)

Mã trường: DVT

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2 - Liên kết Quốc tế

Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Nam

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: https://www.tvu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TraVinhUniversity.TVU/

Trường thiết kế, xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo kể cả các chương trình liên thông và các khoá học phù hợp với nhu cầu phát triển của cộng đồng được Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt.

Hồ sơ tuyển sinh: Theo mẫu của Trường Đại học Trà Vinh; Bản sao bằng tốt nghiệp TCCN, bảng điểm TCCN, Học bạ THPT có công chứng; 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ. (Những thí sinh ở xa có thể tải mẫu Phiếu Đăng ký tại đây)

Trường xây dựng mối liên hệ hợp tác với các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị đào tạo, các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, người lao động và các tổ chức quốc tế nhằm đáp ứng tốt cho các hoạt động của trường như: nghiên cứu khoa học, tiếp nhận và chuyển giao khoa học, kỹ thuật & công nghệ, cung cấp dịch vụ, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và tạo việc làm cho người dân địa phương và khu vực.

 Sứ mạng của Trường:Trường có sứ mạng cung cấp các chương trình đào tạo đa cấp, liên thông, đa ngành nghề với các khoá học cấp chứng chỉ, nghề ngắn hạn và dài hạn, cao đẳng, đại học và sau đại học cho mọi đối tượng người dân ở mọi lứa tuổi, có sự quan tâm đặc biệt đến phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số và các cộng đồng dân cư có nhu cầu đặc biệt; đáp ứng linh hoạt nhu cầu học tập suốt đời của người học; tạo sự gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng nhằm đảm bảo đào tạo theo hướng kỹ năng phù hợp với nhu cầu xã hội, người học có cơ hội việc làm tốt nhất; phấn đấu trở thành một trường tiêu biểu trong hệ thống giáo dục chuyên nghiệp tại Việt Nam và hội nhập quốc tế thành công.

Phương châm của Trường:Với phương châm “Mang đến cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng”, Trường ĐHTV đã thiết kế, xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, các khóa học phù hợp với nhu cầu học tập của cộng đồng. (HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN ), Trường đào tạo 23 ngành học Đại học, 23 ngành học Cao đẳng với các hệ đào tạo: chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, từ xa. Trường thiết kế các chương trình đào tạo theo địa chỉ tại các công ty, địa phương có nhu cầu, đáp ứng rộng rãi hơn nữa nhu cầu học tập của cộng đồng.

Năm 2010, Trường Đại học Trà Vinh mở khóa đào tạo đầu tiên bậc Sau Đại học và đào tạo liên kết với Trường/Viện nước ngoài. Trên cơ sở liên kết với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Trường ĐHTV mở các lớp Nghiên cứu sinh các ngành thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn; liên kết với Đại học Đà Nẵng đào tạo trình độ Thạc sĩ ở 5 chuyên ngành. Đã liên kết với Trường ĐH Vancover Island Canada đào tạo hai giai đoạn chuyên ngành Quản trị Kinh doanh; hợp tác với Trường Đại học Southern Leyte State (SLSU)- Philipin đào tạo Thạc sĩ Quản lý…Năm 2012, trường được tuyển sinh cao học, đào tạo Thạc sĩ văn hóa học (chuyên ngành Văn hóa Khmer Nam Bộ).

Chức năng, nhiệm vụ:Xuất phát từ mục đích đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao đáp ứng nhu cầu cộng đồng, Trường Đại học Trà Vinh đã được Bộ Giáo dục – Đào tạo phê duyệt các chương trình đào tạo và các khóa học phù hợp với nhu cầu phát triển của cộng đồng. Cụ thể bao gồm:

1. Đào tạo Đại học (cấp bằng Kỹ sư, Cử nhân Đại học).(mẫu phiếu Đăng ký tại đây)

2. Đào tạo Cao đẳng (cấp bằng Cử nhân Cao đẳng)

3. Đào tạo Trung học Chuyên nghiệp và Trung học Nghề (cấp bằng Trung cấp)

4. Đào tạo và cấp chứng chỉ sư phạm (đào tạo theo phương pháp của Trường Cao đẳng - Đại học Malaspina), ngoại ngữ và tin học.

5. Đào tạo thạc sĩ.

6. Liên kết với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đào tạo Tiến sĩ; liên kết Đại học Đà Nẵng đào tạo Thạc sĩ

7. Liên kết với Trường Đại học Vancover Island Cananda đào tạo Đại học 2 giai đoạn ngành Quản trị Kinh doanh

8. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng các dịch vụ đào tạo theo nhu cầu của địa phương và khu vực.

9. Xây dựng mối liên hệ hợp tác với các cơ quan nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị đào tạo, các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, người lao động và các tổ chức quốc tế trên cả lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 

Tên trường: Đại học Trà Vinh

Tên tiếng Anh: Tra Vinh University (TVU)

Mã trường: DVT

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2 - Liên kết Quốc tế

Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Nam

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: https://www.tvu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TraVinhUniversity.TVU/

Đại học Trà Vinh là trường đại học CÔNG LẬP, thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép TUYỂN SINH TRÊN TOÀN QUỐC với 33 ngành bậc sau đại học, 58 ngành bậc đại học và 25 ngành bậc cao đẳng, tập trung ở các nhóm ngành như: Nông nghiệp – Thủy sản, Kỹ thuật & Công nghệ, Y – Dược, Ngoại ngữ, Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Kinh tế – Luật, Hóa học Ứng dụng, Sư phạm, Quản lí Nhà nước – Quản trị Văn phòng – Du lịch, Lý luận Chính trị, Khoa học Cơ bản, Răng Hàm Mặt, Dự bị Đại học.

Nhà trường hiện có 13 khoa: Nông ngiệp – Thủy sản, Kỹ thuật và Công nghệ, Y – Dược, Kinh tế – Luật, Ngoại ngữ, Hóa học ứng dụng, Khoa học cơ bản, Sư phạm, Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Quản lí Nhà nước – Quản trị văn phòng – Du lịch, Lý luận chính trị, Dự bị đại học, Răng – Hàm – Mặt. Trường có 12 phòng, 03 ban chức năng, 03 hội đồng, 11 trung tâm và một số đơn vị trực thuộc khác như: Viện Phát triển nguồn lực, Trường Thực hành Sư phạm, Tạp chí Khoa học, Thư viện, Ký túc xá (4300 chỗ). Trường có 03 khu, cơ sở chính của Trường là khu I tọa lạc tại địa chỉ số 126, Nguyễn Thiện Thành, phường 5, thành phố Trà Vinh. Ngoài ra, Trường còn có 02 chi nhánh đặt tại huyện Duyên Hải và Cầu Ngang.

Liên thông Y tế công cộng,Đại học Điều dưỡng,xét nghiệm y học,Trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Điều Dưỡng, Xét nghiệp y học, Y tế công cộng. Học ngoài giờ hành chính
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐIỀU DƯỠNG, XÉT NGHIỆM, Y TẾ CÔNG CỘNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG

Tên trường: Đại học Trà Vinh

Tên tiếng Anh: Tra Vinh University (TVU)

Mã trường: DVT

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2 - Liên kết Quốc tế

Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Nam

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: https://www.tvu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TraVinhUniversity.TVU/

1. Ngành tuyển sinh liên thông Điều Dưỡng và các ngành:
- Liên thông Điều dưỡng từ trung cấp lên Đại học
- Liên thông Xét nghiệm y học từ trung cấp lên Đại học
- Liên thông Y tế công cộng từ trung cấp lên Đại học
>>> Xem thông tin liên thông ngành Dược ĐH Trà Vinh
>>> Thông tin liên thông ngành Dược ĐH Thành Đô
Học liên thông ngành Điều dưỡng - Xét nghiệm - Y tế công cộng
 2. Đối tượng tuyển sinh liên thông Điều dưỡng - xét nghiệm - tế công cộng:
- Tuyển sinh với các thí sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và cao đẳng nghề.
- Riêng đối với ngành Điều Dưỡng: Những thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng. Những thí sinh tốt nghiệp trung cấp Y sĩ, Y sĩ đa khoa, Y sĩ y học cổ truyền phải có chứng chỉ chuyển đổi ngành điều dưỡng.
- Ngành Xét nghiệm y học: Những thí sinh có bằng tốt nghiệp TCCN các ngành: Xét nghiệm, Kỹ thuật xét nghiệm hoặc tốt nghiệp các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe có chứng chỉ xét nghiệm.

1.1. Liên thông đại học hình thức chính quy từ trình độ trung cấp, cao đẳng (225 chỉ tiêu)
  1.1.1. Liên thông đại học hình thức chính quy từ trình độ trung cấp
Y đa khoa.
Y học cổ truyền.
Y học dự phòng.
Dược học.
  1.1.2. Liên thông đại học hình thức chính quy từ trình độ cao đẳng
Điều dưỡng.
Xét nghiệm y học.(mẫu phiếu Đăng ký tại đây)
Kỹ thuật hình ảnh y học.(mẫu phiếu Đăng ký tại đây)
1.2. Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học từ trình độ trung cấp
(450 chỉ tiêu, trong đó có 50 chỉ tiêu liên thông đại học chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa hình thức vừa làm vừa học
Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Đa khoa”.(mẫu phiếu Đăng ký tại đây)
Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Phụ sản”.(mẫu phiếu Đăng ký tại đây)
Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Gây mê Hồi sức”.(mẫu phiếu Đăng ký tại đây)
Xét nghiệm y học.
Kỹ thuật hình ảnh y học.
Y tế công cộng.
II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Thí sinh là công dân Việt Nam đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo tại các cơ sở y tế được tham gia tuyển sinh dưới hình thức thi tuyển.Về văn bằng đăng ký dự thi:
       - Ngành Y đa khoa: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN): Y sĩ hoặc Y sĩ đa khoa.
       - Ngành Dược học: Người đã có bằng tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp.
B. Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học
   1. Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp/ trung cấp nghề và cao đẳng/ cao đẳng nghề lên đại học hình thức vừa làm vừa học
     Người dự thi tuyển sinh liên thông phải có một trong các văn bằng sau: Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), cao đẳng (CĐ), bằng tốt nghiệp trung cấp nghề (TCN), cao đẳng nghề (CĐN).
      a. Người có bằng tốt nghiệp TCN, TCCN, CĐN, CĐ sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi (15/3/2018) lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi 3 môn: Môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề). 
     b. Người có bằng tốt nghiệp TCN, TCCN, CĐN, CĐ chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký dự thi liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học hình thức VLVH.

39

Y khoa

7720101

150

 

40

Dược học

7720201

120

 

41

Điều dưỡng

7720301

50

50

42

Răng - Hàm - Mặt

7720501

50

 

43

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

25

25

44

Kỹ thuật phục hồi chức năng

7720603

50

50

45

Y tế công cộng

7720701

15

15