Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Hanoi University Of Culture Trường Đại học Văn hóa Hà Nội được thành lập ngày 26/3/1959, theo Quyết định số 134/VH-QĐ của Bộ Văn hoá (Nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Trong quá trình phát triển của mình, trường đã trải qua những giai đoạn lịch sử như sau:
* Giai đoạn 1: Từ 1959 đến 1960: Trường mang tên “Trường Cán bộ văn hoá”. Nhiệm vụ của trường khi đó là bồi dưỡng kiến thức, chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ văn hoá.

* Giai đoạn 2: Từ tháng 8/1960 đến 1977: Trường được đổi tên thành trường “Lý luận nghiệp vụ văn hoá” theo quyết định số 127/VHQĐ của Bộ Văn hoá.
* Giai đoạn 3: Từ 5/9/1977 đến 1982: Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng nghiệp vụ văn hoá theo quyết định số 246/CP của Thủ tướng Chính phủ với chức năng đào tạo cao đẳng các ngành nghiệp vụ văn hoá.
* Giai đoạn 4: Từ 4/9/1982 đến nay: Trường một lần nữa được nâng cấp thành trường Đại học Văn hoá Hà Nội theo quyết định số 228/TC-QĐ của Thủ tướng Chính phủ. Chức năng của trường là đào tạo các cán bộ thư viện, cán bộ bảo tồn bảo tàng, phát hành sách, văn hoá du lịch và những người tổ chức hoạt động văn hoá.
 Hệ thống đào tạo của trường: Tên trường: Đại học văn hóa Hà Nội

Tên tiếng Anh: Hanoi University of Culture (HUC)

Mã trường: VHH

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học

Địa chỉ: Số 418, đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

SĐT: : 0243.8511.971                        Email: daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn

Website: http://www.huc.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/HUC1959/

Thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh xem thông báo điều kiện xét tuyển bổ sung tại website của Trường : www.huc.edu.vn

Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu của Trường (Tải về tại đây);

· Bậc đại học:Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Loại hình đào tạo: Đào tạo chính quy tập trung; Đào tạo không chính quy; Vừa học vừa làm (tại chức)
- Bằng: Cử nhân văn hoá Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học
- Chuyên ngành đào tạo: Ngành Bảo tàng; Ngành Phát hành Xuất bản phẩm; Ngành Văn hoá Dân tộc;Ngành Quản lý Văn hoá; Ngành Văn hoá Du lịch; Ngành Thư viện – Thông tin; Ngành Văn hoá học; Ngành sáng tác và lý luận, phê bình văn học.
· Bậc sau đại học: Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học
*Thạc sỹ: Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)
- Thời gian đào tạo: Chính quy tập trung 2 năm hoặc chính quy tập trung theo định kỳ 3 năm
- Bằng Thạc sỹ Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)
- Chuyên ngành đào tạo: Thư viện học;  Văn hoá học; Quản lý Văn hoá
*Tiến sỹ: Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)
- Thời gian đào tạo: 5 năm đối với người có bằng đại học và 3-4 năm đối với người có bằng thạc sỹ
- Bằng Tiến sỹ Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)
- Chuyên ngành đào tạo:Thư viện học;  Văn hoá học
· Đào tạo ngắn hạn :
- Thời gian: Từ 1 tuần đến 6 tháng (tuỳ theo từng lớp)
-Cấp chứng chỉ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
- Chuyên ngành đào tạo: Một số chuyên ngành và chuyên đề của bậc đào tạo đại học
 Một số thành tựu của trường CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
* Là trường đại học lớn nhất của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 50 năm qua, trường đã đào tạo được hàng chục nghìn cán bộ văn hoá hiện đang công tác trên khắp mọi miền đất nước. Hầu hết đội ngũ cán bộ văn hoá ở các cơ quan trung ương và địa phương đều đã hoặc đang là sinh viên Đại học Văn hoá Hà Nội. Trong số họ có rất nhiều cán bộ đang làm công tác quản lý và lãnh đạo, giữ vai trò chủ chốt trong các cơ quan của chính phủ và ngành văn hoá- thông tin. Nhiều cán bộ văn hoá của Lào và Căm- Pu- Chia cũng đã được đào tạo tại trường.
* Trường có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học lớn và các tổ chức khoa học uy tín của nước ngoài, liên kết triển khai nhiều hoạt động hợp tác khoa học và đào tạo có hiệu quả.
* Hệ đào tạo sau đại học được hình thành từ năm 1991 với hai ngành Thông tin thư viện và Văn hoá học, đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ của hàng nghìn cán bộ thư viện và cán bộ văn hoá do nhà trường đào tạo trước đây. Đến nay, hệ sau đại học của trường đã đào tạo được hơn 200 thạc sỹ thuộc hai ngành này.
* Trường đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Nhiều hội nghị khoa học có quy mô toàn ngành, toàn quốc đã được triển khai ngay cả trong thời kỳ chiến tranh. Các đề tài nghiên cứu của trường đã tiếp cận những vấn đề lý luận cơ bản về văn hoá truyền thống, đồng thời góp thêm tiếng nói vào việc nghiên cứu văn hoá hiện đại.

- Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

- Ký hiệu: VHH      - Website: DHVHHN.huc.edu.vn

- Địa chỉ: Số 418 Đường La Thành - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - Hà Nội

- Website: www.huc.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

1. Ngành Quản lý văn hóa

2. Ngành Du lịch

3. Ngành Văn hóa học

4. Ngành kinh doanh xuất bản phẩm

5. Ngành Thông tin thư viện

6. Ngành Quản lý thông tin

7. Ngành Bảo tàng học

8. Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

9. Ngành Gia đình học

10. Ngành Luật

11. Ngành Ngôn ngữ anh

12. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

13. Ngành Báo chí

14. Ngành Sáng tác văn học

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

 

Ngành Quản lý văn hóa Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Nền văn hóa tiên tiến đạm đà bản sắc dân tộc đã đang và sẽ được nhà nước và nhân dân quyết tâm xây dựng. Trên cơ sở đó ngành Quản lý văn hóa đang được đầu tư quan tâm phát triển và có nhu cầu nguồn nhân lực lớn trong những năm gần đây.

1. Mục tiêu đào tạo Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Quản lý văn hóa để quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

2. Chuyên ngành đào tạo Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

- Quản lý nghệ thuật và Chính sách văn hóa Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Sinh viên được học tập chuyên sâu về chính sách văn hóa và mô hình quản lý văn hóa nghệ thuật của Việt Nam cũng như một số nước trên thế giới. Khoa đã đưa vào chương trình đào tạo các môn học mới như: Marketing văn hóa nghệ thuật, Gây quỹ và tìm tài trợ, Quan hệ công chúng, Quản lý dự án văn hóa nghệ thuật, Các ngành Công nghiệp văn hoá, Giáo dục nghệ thuật… Đây là các môn học thực tế đòi hỏi sự sáng tạo, tìm tòi của sinh viên. Sinh viên được hướng dẫn kĩ năng để có thể thực hiện một dự án văn hóa hay thực hiện một kế hoạch marketing cho các tổ chức văn hóa nghệ thuật.

- Chuyên ngành Mỹ thuật - Quảng cáo

Mỹ thuật - Quảng cáo ra đời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp sáng tạo mới mẻ đầy tiềm năng này. Trong chương trình học, sinh viên được bồi dưỡng, nâng cao năng lực thẩm mỹ thông qua những buổi thực tế dã ngoại sáng tác tác phẩm hội họa tại một số địa điểm như: Sơn Tây, Hoà Bình, Hà Giang, Lào Cai… Bên cạnh đó, các em cũng được đào tạo một cách có hệ thống lý thuyết và thực hành về chiến lược quảng cáo và các kỹ năng chuyên môn cần có để có thể tạo ra các sản phẩm quảng cáo độc đáo, sáng tạo.

- Chuyên ngành Quản lý hoạt động Âm nhạc

Ngay từ khi bắt đầu học kì đầu tiên, sinh viên đã có thể được tham gia các hoạt động thực tế phù hợp với chuyên ngành của mình.

3. Các trường đào tạo 

Hiện nay có một số trường đào tạo ngành Quản lý văn hoá như: ĐH Văn Hoá Hà Nội, ĐH Văn Hoá TP.HCM, ĐH Vinh, ĐH Đồng Tháp, ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội;, CĐ Văn hoá Nghệ thuật TP.HCM…

4. Vị trí khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

-  Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại các tổ chức văn hóa nghệ thuật thuộc khu vực nhà nước, tư nhân hay các tổ chức văn hoá nghệ thuật có yếu tố nước ngoài.

-  Sinh viên tốt nghiệp có thể công tác tại Sở và Phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch, các Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa, Ban quản lý di tích, quản lý lễ hội, các cơ quan thuộc các Bộ, Ngành có tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật.

-  Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty Tổ chức sự kiện, công ty truyền thông, du lịch, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các điểm vui chơi, giải trí, bộ phận marketing và quan hệ công chúng của các tổ chức, doanh nghiệp.

Trung Tâm Sejong Hà Nội Seoul - 하노이 Seoul 세종학당.

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 1

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 2

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 3

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 4

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 5

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 6

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 7

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 8

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 9

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 10

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 11

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 12

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 13

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 14

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 15

Trung Tâm Sejong Hà Nội Seoul - 하노이 Seoul 세종학당.

-  Sinh viên tốt nghiệp có thể thành lập các công ty biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sự kiện, mở các phòng tranh (gallery) hoặc làm việc như những nhân viên độc lập (freelancer) cho các chương trình, sự kiện, hay dự án văn hóa nghệ thuật.

- Sinh viên tốt nghiệp đại học cũng có thể học tiếp các chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ về Quản lý văn hóa ở nước ngoài như Vương quốc Anh, Úc, Pháp, Mỹ, Singapore…

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT, ngày 21/4/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Ngành quản lý văn hóa có tương lai tốt không?

Tại sao ngành quản lý văn hóa rất được chú trọng trong giáo dục nhưng lại rất ít sinh viên theo học? Thực ra ngành quản lý văn hóa có tương lai tốt không? Đầu ra xin việc ra sao?

Theo thống kê sơ bộ từ các nguồn tìm kiếm ngành quản lý văn hóa. Chúng tôi đo được lượng sinh viên học ngành này khá ít. Lý do tại sao ngành quản lý văn hóa rất ít người kinh theo học và tại sao ở Nhật Bản họ lại đào tạo rất tốt ngành này. Còn VN, nền giáo dục nước nhà ra sao? 

Trung Tâm Sejong Hà Nội Seoul - 하노이 Seoul 세종학당.

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 1

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 2

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 3

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 4

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 5

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 6

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 7

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 8

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 9

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 10

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 11

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 12

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 13

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 14

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 15

Trung Tâm Sejong Hà Nội Seoul - 하노이 Seoul 세종학당.

Ngành quản lý văn hóa có tương lai tốt không?

 Cùng tham khảo một vài thông tin thảo luận sau:Ngành Quản lý văn hóa của Đại học Văn hóa Hà Nội đào tạo cả về Quản lý lễ hội & sự kiện cũng như Quản lý di sản văn hóa. Nhưng mà đến hôm qua, giảng viên môn Tiếng Việt thực hành của trường Báo kể là, cái lớp Quản lý văn hóa toàn sinh viên người dân tộc thiểu số, và có rất ít người Kinh??

Như này là sao đây? Sao giới trẻ Kinh chẳng mặn mà, chẳng quan tâm gì đến văn hóa dân tộc vậy? Mấy ông quản lý văn hóa thế hệ đi trước đã phá hỏng các di tích lịch sử r. Bây giờ đến lượt thế hệ con cháu thậm chí còn phớt lờ văn hóa dân tộc  Nên biết rằng, văn hóa - du lịch chính là ngành công nghiệp không khói, là quyền lực mềm, sức mạnh mềm của quốc gia nhé. Hãy nhìn sang Nhật Bản họ đã quảng bá văn hóa truyền thống lẫn hiện đại ra sao, đặc biệt là Hàn Quốc họ đã thành công trong việc tạo dựng và quảng bá làn sóng văn hóa Hallyu ra khắp thế giới. Hay như trường hợp của Đài Loan, lịch sử không ưu đãi cho đảo quốc này những di sản văn hóa nổi bật, chỉ có mỗi đảo Kim Môn thì lại nằm tít ngoài khơi xa gần Phúc Kiến. Thế nhưng họ vẫn dốc sức bảo tồn và phát huy giá trị của hòn đảo này nhằm hướng tới đề cử ứng cử viên Di sản văn hóa thế giới trong tương lai. Vùng Đông Nam Á thì có Thái Lan phát triển cực mạnh về du lịch với những tín ngưỡng, lễ hội truyền thống cực kỳ đặc sắc. Người dân còn tích cực xây dựng hình ảnh Thái Lan là "xứ sở nụ cười" để thu hút khách du lịch...Như này là sao đây? Sao giới trẻ Kinh chẳng mặn mà, chẳng quan tâm gì đến văn hóa dân tộc vậy? Mấy ông quản lý văn hóa thế hệ đi trước đã phá hỏng các di tích lịch sử r. Bây giờ đến lượt thế hệ con cháu thậm chí còn phớt lờ văn hóa dân tộc  Nên biết rằng, văn hóa - du lịch chính là ngành công nghiệp không khói, là quyền lực mềm, sức mạnh mềm của quốc gia nhé. Hãy nhìn sang Nhật Bản họ đã quảng bá văn hóa truyền thống lẫn hiện đại ra sao, đặc biệt là Hàn Quốc họ đã thành công trong việc tạo dựng và quảng bá làn sóng văn hóa Hallyu ra khắp thế giới. Hay như trường hợp của Đài Loan, lịch sử không ưu đãi cho đảo quốc này những di sản văn hóa nổi bật, chỉ có mỗi đảo Kim Môn thì lại nằm tít ngoài khơi xa gần Phúc Kiến. Thế nhưng họ vẫn dốc sức bảo tồn và phát huy giá trị của hòn đảo này nhằm hướng tới đề cử ứng cử viên Di sản văn hóa thế giới trong tương lai. Vùng Đông Nam Á thì có Thái Lan phát triển cực mạnh về du lịch với những tín ngưỡng, lễ hội truyền

Theo PGS. TS Đào Duy Quát (tạp chí ban tuyên giáo TW):

Văn học, nghệ thuật (văn học - nghệ thuật ngôn từ, mỹ thuật, sân khấu, múa, nhiếp ảnh, âm nhạc, kiến trúc, điện ảnh) là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, là nhu cầu cần thiết thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người.

Sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý văn hóa ra làm gì?

Sinh viên sau khi ra trường chuyên ngành Quản lý Văn hóa, co thể tham gia xin phỏng vấn công tác tại các tổ chức văn hóa nghệ thuật thuộc khu vực nhà nước, tư nhân hay các tổ chức văn hoá nghệ thuật có yếu tố nước ngoài

Sở và Phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch, các Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa, Ban quản lý di tích, quản lý lễ hội, các cơ quan thuộc các Bộ, Ngành có tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật luôn luôn mở cửa chào đón các sinh viên tốt nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty tổ chức sự kiện, công ty truyền thông, du lịch, quan hệ công chúng của các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật và các điểm vui chơi, giải trí, bộ phận marketing.

Sinh viên tốt nghiệp có thể thành lập các công ty event, tổ chức sự kiện event, biểu diễn nghệ thuật mở các phòng tranh hoặc làm việc như những nhân viên độc lập cho các chương trình, sự kiện, hay dự án văn hóa nghệ thuật.

Nhưng chủ yếu là năng lực học tập, sở thích ngành nghề của sinh viên như thế nào để lựa chọn trường cho phù hợp bản thân của mình nhất. Niềm say mê khiến mình yêu thích trong ngành nghề mình chọn hơn. Ngành học nào cũng có thế mạnh riêng của mình nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. thống cực kỳ đặc sắc. Người dân còn tích cực xây dựng hình ảnh Thái Lan là "xứ sở nụ cười" để thu hút khách du lịch...

Căn cứ Quy chế tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định sô 728/QĐ-ĐHVHHN ngày 4/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh Liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy vào tháng 12/2015 với tổng chỉ tiêu dự kiến 90 (tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc). DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1
- Thí sinh tải về và theo dõi danh sách trúng tuyển tại đây,www.huc.edu.vn
C. THỜI GIAN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI ( BẢN GỐC )
- Đối tượng : Thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
- Thời gian : Từ ngày 14/08/2016 đến hết 17h ngày 17/08/
- Hình thức : Thí sinh nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ
- Địa điểm : Phòng Đào tạo – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Số 418 Đường La Thành – Phường Ô Chợ Dừa – Quận Đống Đa – Hà Nội
D. THỜI GIAN NHẬP HỌC
- Thí sinh trúng tuyển nhập học vào ngày 26/08/
- Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển và đã nộp giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc về trường, nếu không nhận được giấy báo nhập học, thí sinh vẫn đến làm thủ tục nhập học theo thời gian trên.

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận