Trường Đại học Y Dược (ĐHQG Hà Nội)

Tên trường: Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)

Tên tiếng Anh: University of Medicine and Pharmacy (Hanoi National University)

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Trường ĐH Y Dược thuộc ĐHQGHN Xem chi tiết tại đây

Mã trường: QHY Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - hợp tác quốc tế

Địa chỉ: Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

SĐT: (84) 437450188

Email: smp@vnu.edu.vn

Website: http://www.smp.vnu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/KhoaYDuocDaiHocQuocGiaHaNoi

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Tên trường: Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)

Tên tiếng Anh: University of Medicine and Pharmacy (Hanoi National University)

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Trường ĐH Y Dược thuộc ĐHQGHN Xem chi tiết tại đây

Mã trường: QHY Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - hợp tác quốc tế

Địa chỉ: Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

SĐT: (84) 437450188

Email: smp@vnu.edu.vn

Website: http://www.smp.vnu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/KhoaYDuocDaiHocQuocGiaHaNoi

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Tên trường: Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)

Tên tiếng Anh: University of Medicine and Pharmacy (Hanoi National University)

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Trường ĐH Y Dược thuộc ĐHQGHN Xem chi tiết tại đây

Mã trường: QHY Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - hợp tác quốc tế

Địa chỉ: Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

SĐT: (84) 437450188

Email: smp@vnu.edu.vn

Website: http://www.smp.vnu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/KhoaYDuocDaiHocQuocGiaHaNoi

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Tên trường: Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)

Tên tiếng Anh: University of Medicine and Pharmacy (Hanoi National University)

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Trường ĐH Y Dược thuộc ĐHQGHN Xem chi tiết tại đây

Mã trường: QHY Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - hợp tác quốc tế

Địa chỉ: Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

SĐT: (84) 437450188

Email: smp@vnu.edu.vn

Website: http://www.smp.vnu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/KhoaYDuocDaiHocQuocGiaHaNoi

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận