Trường Trung cấp Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh

Tên trường: Trung cấp Bách Khoa TP.HCM

Tên tiếng anh:City Polytechnic High School Ho Chi Minh

Mã trường: TCD0238

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Trụ sở (Quận 12): Số 802- 804 đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh;

   Điện thọai: (028) 37.159.560 - 37.159.561, 37.159.562,

- Cơ sở 2 (Quận 11): tại Số 33, Đường 52, cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh (Bên trong Trung tâm Dạy nghề Quận 11);

   Điện thoại: (028) 38.666.305

Website: www.BachKhoaHCM.edu.vn; Email: BachKhoaHCM07@gmail.com.

Đăng ký xét tuyển tại Website: http://bachkhoahcm.edu.vn/xettuyen

 

Facebook:  https://www.facebook.com/truongbachkhoasaigon

Facebook:  https://www.facebook.com/bachkhoasaigoncuchi

Facebook: https://www.facebook.com/bachkhoasaigongovap

 

Tên trường: Trung cấp Bách Khoa TP.HCM

Tên tiếng anh:City Polytechnic High School Ho Chi Minh

Mã trường: TCD0238

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Trụ sở (Quận 12): Số 802- 804 đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh;

   Điện thọai: (028) 37.159.560 - 37.159.561, 37.159.562,

- Cơ sở 2 (Quận 11): tại Số 33, Đường 52, cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh (Bên trong Trung tâm Dạy nghề Quận 11);

   Điện thoại: (028) 38.666.305

Website: www.BachKhoaHCM.edu.vn; Email: BachKhoaHCM07@gmail.com.

Đăng ký xét tuyển tại Website: http://bachkhoahcm.edu.vn/xettuyen

Facebook:  https://www.facebook.com/truongbachkhoasaigon

Facebook:  https://www.facebook.com/bachkhoasaigoncuchi

Facebook: https://www.facebook.com/bachkhoasaigongovap

Tên trường: Trung cấp Bách Khoa TP.HCM

Tên tiếng anh:City Polytechnic High School Ho Chi Minh

Mã trường: TCD0238

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Trụ sở (Quận 12): Số 802- 804 đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh;

   Điện thọai: (028) 37.159.560 - 37.159.561, 37.159.562,

- Cơ sở 2 (Quận 11): tại Số 33, Đường 52, cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh (Bên trong Trung tâm Dạy nghề Quận 11);

   Điện thoại: (028) 38.666.305

Website: www.BachKhoaHCM.edu.vn; Email: BachKhoaHCM07@gmail.com.

Đăng ký xét tuyển tại Website: http://bachkhoahcm.edu.vn/xettuyen

Facebook:  https://www.facebook.com/truongbachkhoasaigon

Facebook:  https://www.facebook.com/bachkhoasaigoncuchi

Facebook: https://www.facebook.com/bachkhoasaigongovap

Tên trường: Trung cấp Bách Khoa TP.HCM

Tên tiếng anh:City Polytechnic High School Ho Chi Minh

Mã trường: TCD0238

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Trụ sở (Quận 12): Số 802- 804 đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh;

   Điện thọai: (028) 37.159.560 - 37.159.561, 37.159.562,

- Cơ sở 2 (Quận 11): tại Số 33, Đường 52, cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh (Bên trong Trung tâm Dạy nghề Quận 11);

   Điện thoại: (028) 38.666.305

Website: www.BachKhoaHCM.edu.vn; Email: BachKhoaHCM07@gmail.com.

Đăng ký xét tuyển tại Website: http://bachkhoahcm.edu.vn/xettuyen

Facebook:  https://www.facebook.com/truongbachkhoasaigon

Facebook:  https://www.facebook.com/bachkhoasaigoncuchi

Facebook: https://www.facebook.com/bachkhoasaigongovap

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận