Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Lê Quý Đôn

Tên trường: Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Lê Quý Đôn

Tên tiếng anh: Le Quy Don Technical and Intermediate School

Mã trường: TCD 0155

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Số 1 Xa La, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 0243 340 0400; Email: Tc-lequydon@hanoiedu.vn

CƠ SỞ 1: SỐ 1 XA LA - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI.

CƠ SỞ 2: SỐ 99 THÀNH THÁI - QUẬN 10 - TP.HCM 

 

Website: http://trungcaplqd.edu.vn/ 

Website: https://www.facebook.com/tcktcnlequydon0987476688/

Tên trường: Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Lê Quý Đôn

Tên tiếng anh: Le Quy Don Technical and Intermediate School

Mã trường: TCD 0155

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Số 1 Xa La, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 0243 340 0400; Email: Tc-lequydon@hanoiedu.vn

CƠ SỞ 1: SỐ 1 XA LA - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI.

CƠ SỞ 2: SỐ 99 THÀNH THÁI - QUẬN 10 - TP.HCM 

Website: http://trungcaplqd.edu.vn/ 

Website: https://www.facebook.com/tcktcnlequydon0987476688/

Tên trường: Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Lê Quý Đôn

Tên tiếng anh: Le Quy Don Technical and Intermediate School

Mã trường: TCD 0155

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Số 1 Xa La, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 0243 340 0400; Email: Tc-lequydon@hanoiedu.vn

CƠ SỞ 1: SỐ 1 XA LA - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI.

CƠ SỞ 2: SỐ 99 THÀNH THÁI - QUẬN 10 - TP.HCM 

Website: http://trungcaplqd.edu.vn/ 

Website: https://www.facebook.com/tcktcnlequydon0987476688/

Tên trường: Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Lê Quý Đôn

Tên tiếng anh: Le Quy Don Technical and Intermediate School

Mã trường: TCD 0155

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Số 1 Xa La, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 0243 340 0400; Email: Tc-lequydon@hanoiedu.vn

CƠ SỞ 1: SỐ 1 XA LA - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI.

CƠ SỞ 2: SỐ 99 THÀNH THÁI - QUẬN 10 - TP.HCM 

Website: http://trungcaplqd.edu.vn/ 

Website: https://www.facebook.com/tcktcnlequydon0987476688/

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận