Trường Trung cấp Y dược Bảo Long

Tên trường: Trung cấp Y Dược Bảo Long Hà Nội

Tên tiếng anh: Bao Long Medical and Pharmaceutical Intermediate School

Mã trường: TCT0159

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Thôn Trại Hồ, Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội; Tel: 0243.384.6668 - 168

Địa chỉ: Thôn Kinh Đào, Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội

Email: thutrang@baosonhotels.com

Email: yduocbaolongcompany@gmail.com

Website: http://www.yduocbaolong.vn

Website: http://www.tapdoanyduocbaolong.com

Fanpage: https://www.facebook.com/baolongduong.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/yduocbaolong/

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC BẢO SƠN TRÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC BẢO LONG

 

Tên trường: Trung cấp Y Dược Bảo Long Hà Nội

Tên tiếng anh: Bao Long Medical and Pharmaceutical Intermediate School

Mã trường: TCT0159

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Thôn Trại Hồ, Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội; Tel: 0243.384.6668 - 168

Địa chỉ: Thôn Kinh Đào, Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội

Email: thutrang@baosonhotels.com

Email: yduocbaolongcompany@gmail.com

Website: http://www.yduocbaolong.vn

Website: http://www.tapdoanyduocbaolong.com

Fanpage: https://www.facebook.com/baolongduong.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/yduocbaolong/

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC BẢO SƠN TRÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC BẢO LONG

Tên trường: Trung cấp Y Dược Bảo Long Hà Nội

Tên tiếng anh: Bao Long Medical and Pharmaceutical Intermediate School

Mã trường: TCT0159

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Thôn Trại Hồ, Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội; Tel: 0243.384.6668 - 168

Địa chỉ: Thôn Kinh Đào, Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội

Email: thutrang@baosonhotels.com

Email: yduocbaolongcompany@gmail.com

Website: http://www.yduocbaolong.vn

Website: http://www.tapdoanyduocbaolong.com

Fanpage: https://www.facebook.com/baolongduong.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/yduocbaolong/

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC BẢO SƠN TRÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC BẢO LONG.UBND TP.Hà Nội cũng vừa ban hành quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung cấp Y dược Bảo Long, trụ sở đặt tại thôn Trại Hồ, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Theo quyết định này, Trường Trung cấp Y dược Bảo Long là cơ sở giáo dục chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân, được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách của nhà nước. Trường tự quản lý, điều hành theo quy định hiện hành của pháp luật, phù hợp với mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của tổ chức mình; có tư cách pháp nhân; được mở tài khoản tại ngân hàng; được sử dụng con dấu riêng (kể cả con dấu nổi) theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trường có chức năng, nhiệm vụ tổ chức đào tạo cho các đối tượng thuộc các thành phần kinh tế - xã hội, theo đúng chương trình và quy định đào tạo, ngành học do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Tên trường: Trung cấp Y Dược Bảo Long Hà Nội

Tên tiếng anh: Bao Long Medical and Pharmaceutical Intermediate School

Mã trường: TCT0159

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Thôn Trại Hồ, Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội; Tel: 0243.384.6668 - 168

Địa chỉ: Thôn Kinh Đào, Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội

Email: thutrang@baosonhotels.com

Email: yduocbaolongcompany@gmail.com

Website: http://www.yduocbaolong.vn

Website: http://www.tapdoanyduocbaolong.com

Fanpage: https://www.facebook.com/baolongduong.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/yduocbaolong/

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC BẢO SƠN TRÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC BẢO LONG

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận