Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa

Tên trường: Trung cấp Nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa

Tên tiếng anh: Thanh Hoa Vocational College of Industry

Mã trường: TCD2802

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Số 5, đường 3, phố Tây Sơn 2, Phú Chung, phường Phú Sơn, Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.942.057

Email: daynghethanhhoa@gmail.com

Website: http://daynghethanhhoa.edu.vn

Facebook:............................

Tên trường: Trung cấp Nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa

Tên tiếng anh: Thanh Hoa Vocational College of Industry

Mã trường: TCD2802

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Số 5, đường 3, phố Tây Sơn 2, Phú Chung, phường Phú Sơn, Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.942.057

Email: daynghethanhhoa@gmail.com

Website: http://daynghethanhhoa.edu.vn

 

Facebook:............................

Tên trường: Trung cấp Nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa

Tên tiếng anh: Thanh Hoa Vocational College of Industry

Mã trường: TCD2802

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Số 5, đường 3, phố Tây Sơn 2, Phú Chung, phường Phú Sơn, Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.942.057

Email: daynghethanhhoa@gmail.com

Website: http://daynghethanhhoa.edu.vn

Facebook:............................

Tên trường: Trung cấp Nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa

Tên tiếng anh: Thanh Hoa Vocational College of Industry

Mã trường: TCD2802

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Số 5, đường 3, phố Tây Sơn 2, Phú Chung, phường Phú Sơn, Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.942.057

Email: daynghethanhhoa@gmail.com

Website: http://daynghethanhhoa.edu.vn

Facebook:............................

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận