[ Chứng Chỉ Tin Học & Ngoại Ngữ] Đăng ký trực tuyến ĐT thường Xuyên

 [ Chứng Chỉ Tin Học & Ngoại Ngữ] Đăng ký trực tuyến ĐT thường Xuyên,Anh văn tin học cấp tốc - Đi thi là đậu,Trung tâm chúng tôi tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng anh tin học thật ( không mua bán dưới mọi hình thức) Quy định này áp dụng đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên quy định tại Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; các trung tâm ngoại ngữ - tin học quy định tại Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học.

Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: thẩm quyền quản lý, điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học; tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.CPA chứng chỉ tài chính,CIMA kế kiểm bạn có thể theo đuổi

Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa ban hành thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên. 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký ban hành thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình chương trình giáo dục thường xuyên.Khóa học Nghiệp Vụ kế toán tài chính

Theo đó, từ 15.1.2020, quy định về kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6.6.2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên) sẽ chính thức được bãi bỏ.Cấp Chứng Chỉ Tin Học TT03/2014 Cấp Tốc 2020 – Thi Ngay Không Cần Học

Trung tâm Ngoại ngữ (Center for Language Academy) Như vậy, sau 12  năm, các cơ sở giáo dục thường xuyên sẽ chính thức chấm dứt nhiệm vụ, chức năng về kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ. Chuyển đổi Cao đẳng nghề sang Đại học chính quy

Thông tư cũng nêu rõ, các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo quy định ở Quyết định trên vẫn có giá trị sử dụng. Các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai thực hiện trước ngày thông tư có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện việc đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.Tuyển sinh các lớp ngoại ngữ, tin học:ĐHTC-QTKD

Gửi nhận xét