Sở GD-ĐT Hà Nội tuyển sinh phân luồng sau THCS lớp 9 trên địa bàn Thủ Đô

Bộ GDĐT công bố cho thấy, có tới 79,6% học sinh học lên THPT; 5,6% học hệ giáo dục thường xuyên (GDTX), 7,8% học các trường nghề và 4,6% đi làm. Việc phân luồng học sinh sau THCS dù đã được đẩy mạnh nhưng hiệu quả đạt được vẫn còn thấp. Sở GD-ĐT Hà Nội tuyển sinh phân luồng sau THCS lớp 9 trên địa bàn Thủ Đô

Vẫn tuyển thiếu chỉ tiêu Đẩy mạnh phân luồng sau THCS - Tuyển sinh lớp 10

Thời điểm này, nhiều trung tâm giáo dục thường xuyên – nghề nghiệp của Hà Nội mới tuyển sinh đạt 50% chỉ tiêu được giao, thậm chí có nơi chỉ 30% dù số học sinh tốt nghiệp lớp 9 tăng hơn 22.000 so với năm học trước.

Phân luồng học sinh sau THCS là việc lựa chọn, sắp xếp mang tính xã hội để học sinh sau khi tốt nghiệp tiếp tục được giáo dục và

đào tạo theo những khuynh hướng và ngành học khác nhau phù hợp với nguyện vọng, năng lực học sinh và nhu cầu xã hội hoặc

tham gia lao động sản xuất (LĐSX).Học sinh sau tốt nghiệp THCS được phân chia theo bốn luồng khác nhau đó là : Giáo dục phổ

thông ( luồng chính); giáo dục thường xuyên; giáo dục nghề nghiệp và tham gia LĐSXt ( các luồng phụ).Xu thế hiện nay cần giảm học

sinh vào luồng chính đến một tỷ lệ phù hợp, tăng tỷ lệ học sinh các luồng phụ ở mức cần thiết trong đó luồng LĐSX giảm thiểu càng nhiều càng tốt.

Về bản chất : Đẩy mạnh phân luồng sau THCS - Tuyển sinh lớp 10

Phân luồng là sự phân hoá theo nhóm lớn đối với học sinh sau THCS. Đó là những nhóm học

sinh có cùng định hướng, cùng nguyện vọng sau THCS.

Về mục tiêu : Đẩy mạnh phân luồng sau THCS - Tuyển sinh lớp 10

Phân luồng học sinh sau THCS là nhằm phát huy năng lực của người học tốt nhất theo khả năng, hoàn cảnh, điều kiện mà họ có được.

Về ý nghĩa : Đẩy mạnh phân luồng sau THCS - Tuyển sinh lớp 10

Phân luồng học sinh sau THCS là biện pháp thực hiện hợp lý hoá xu hướng phân hoá của học sinh sau THCS trên cơ sở năng lực học tập, nguyện vọng của học sinh và nhu cầu xã hội.

3/ Tại sao phải thực hiện phân luồng học sinh sau THCS:

Về phân luồng  Sở GD-ĐT Hà Nội tuyển sinh phân luồng sau THCS lớp 9 trên địa bàn Thủ Đô

Phân luồng trong giáo dục là xu hướng tất yếu trong việc phát triển năng lực, hình thành nhân cách của học sinh sau một quá

trình giáo dục rèn luyện.Nhiệm vụ của giáo dục là làm sao đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của người học. Dạy học phân luồng học sinh

là những cách thức để giải quyết vấn đề.Cuối cấp tiểu học sự phân luồng. Cuối cấp THCS học sinh chuẩn bị bước vào tuổi vị thành

niên, tuổi lao động cho nên sự phân luồng trong học sinh cũng đa dạng và đủ lớn để phải tiến hành phân luồng sau THCS. Đó là

nguyện vọng của một bộ phận đông đảo học sinh, là yêu cầu cần thiết của xã hội.

Như vậy, phân luồng học sinh sau THCS cũng là yêu cầu khách quan. Yếu tố khách quan trong phân luồng học sinh sau THCS là

do tính tất yếu của xu hướng phân hoá trong giáo dục qui định.

4/ Phân luồng học sinh sau THCS có làm xói mòn,

triệt tiêu các cơ hội học tập của học sinh sau THCS không?

Phân luồng học sinh sau THCS là phân luồng sớm, tích cực nhằm giải quyết nhu cầu nguyện vọng của người học

và của xã hội. Khác với phân luồng học sinh sau THPT là chỉ có luồng GDNN và tham gia lao động sản xuất, phân

luồng học sinh sau THCS ngoài GDNN và tham gia lao động sản xuất, người học còn có luồng tiếp tục học vấn

phổ thông với mức độ phù hợp với trình độ, điều kiện của người học theo chương trình GDTX.

Ở nước ta, nếu thực hiện không tốt việc phân luồng học sinh sau THCS cũng có nghĩa là chúng ta vô tình xô đẩy

một bộ phận đông đảo học sinh sau THCS yếu thế về học lực và hoàn cảnh, điều kiện gia đình không

Nguyên nhân cơ bản của tình hình là :

Nhận thức xã hội về phân luồng chưa chưa đúng hướng nhất là tâm lý của phụ huynh và

học sinh. Công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông còn nhiều yếu kém kéo dài, bế tắc.

Các cơ sở GDNN, GDTX chưa đủ mạnh để có sức thu hút và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ phân luồng học sinh sau THCS.

được tiếp tục học mà phải nghỉ học, phải tham gia lao động sản xuất mà trong tay không có nghề qua đào tạo. Phân luồng học sinh sau THCS cũng không phải là ép buộc những học sinh sau THCS yếu thế về học lực và hoàn cảnh kinh tế về phía những

phương thức học tập bất lợi mà là tạo ra phương thức học phù hợp và cơ hội học tập có hiệu quả đáp ứng được nhu cầu nguyện

vọng được học, nguyện vọng có nghề nghiệp của họ.

Thực hiện phân luồng học sinh sau THCS lành mạnh, đúng hướng thông thoáng thực chất là nâng cao hiệu quả giáo dục và hiệu quả xã hội. ( mặt bằng chất lương giáo dục phổ thông được nâng lên,

cơ cấu nhân lực được cải thiện, tránh được lãng phí xã hội trong giáo dục, …)

Như vậy, phân luồng học sinh sau THCS chẳng những không làm triệt tiêu các cơ hội học lên của học sinh mà còn đa dạng hoá phương thức học, luồng học cho người học, tạo điều kiện thích hợp cho nhiều người học và cho cả việc học lên của học sinh. Nếu học sinh có nhu cầu nguyện vọng và năng lực thì việc học lên có nhiều cơ hội- như học liên thông, liên kết, từ xa, vừa học vừa làm… .

5/ Thực trạng nguyên nhân và kết quả phân

luồng học sinh sau THCS hiện nay : Đẩy mạnh phân luồng sau THCS - Tuyển sinh lớp 10

Thực trạng: Phân luồng_định hướng học nghề cho học sinh lớp 9 vào lớp 10 tại THPT Tây Đô Chất Lượng Cao Thủ Đô

Nhìn chung việc phân luồng học sinh sau THCS trong ngành giáo dục tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều yếu kém như: Phát triển

giáo dục và đào tạo không cân đối giữa các luồng, hiệu quả xã hội của phân luồng chưa cao, các luồng phụ chưa thông thoáng .

8/ Vấn đề giải pháp phân luồng học sinh sau THCS: Điện thoại Liên hệ : 0961 654 423 học tập THPT tại Quận Cầu Giấy Hà Nội

Trong thực tế, từ Bộ đến các địa phương chúng ta không thiếu các giải pháp, biện pháp cụ thể được đúc kết kinh nghiệm và đề xuất để thực hiện phân luồng học sinh sau THCS. Vấn đề là từ trước tới nay, nhiều địa phương chọn và thực hiện các biện pháp chưa đồng bộ, thiếu triệt để nên công tác phân luồng học

sinh sau THCS khó thực hiện đạt các yêu cầu, mục tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. Trong bốn nhóm giải pháp quan trọng thường được nêu trong thực hiện phân luồng học sinh sau

THCS: Phân luồng_định hướng học nghề cho học sinh lớp 9 vào lớp 10 tại THPT Tây Đô Chất Lượng Cao Thủ Đô

+ Nhóm giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức.

+ Nhóm giải pháp đầu tư.Điện thoại Liên hệ : 0961 654 423 học tập THPT tại Quận Cầu Giấy Hà Nội

+ Nhóm giải pháp chính sách và xã hội. Điện thoại Liên hệ : 0961 654 423 học tập THPT tại Quận Cầu Giấy Hà Nội

+ Nhóm giải pháp quản lý nhà nước. Điện thoại Liên hệ : 0961 654 423 học tập THPT tại Quận Cầu Giấy Hà Nội

Chúng ta nên chọn lựa các biện pháp (trong các nhóm giải pháp trên - nhất là giải pháp đầu tư) phù hợp với mỗi địa phương và thực hiện triệt để theo hướng phân luồng tích cực, lành mạnh, đúng hướng và ổn định. Đó

sẽ là đáp số, là lời giải của bài toán phân luồng học sinh sau THCS đang đặt ra.

Tóm lại, việc phân luồng học sinh sau THCS được thực hiện với những biện pháp tích cực, mục tiêu lành

mạnh, tỷ lệ, số lượng ổn định, phát triển đúng hướng sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu, là biện pháp quan trọng nâng cao hiệu quả xã hội của công tác phổ cập giáo dục trong tình hình hiện nay.

Thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội cho biết, đến nay khối GDTX của Hà Nội mới tuyển sinh vào lớp 10 được 6.721 học viên. So với chỉ tiêu được giao là 8.500 thì vẫn còn thiếu 1.800 em.

Trong khi số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm nay của Hà Nội tăng hơn 22.000 so với năm học trước thì việc các trung tâm GDTX khó tuyển sinh được lý giải là do quan niệm của nhiều gia đình cho rằng đây là các trung tâm bổ túc văn hóa, nếu học ở đây sau này con khó có cơ hội thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ.

Mức học phí của trung tâm GDNN – GDTX thu hàng tháng là 100.000 đồng/học sinh được đánh giá là thấp so với các trường THPT ngoài công lập. Tuy nhiên, nhiều gia đình có con không đỗ vào trường công lập chấp nhận nộp học phí cao hơn để cho con theo học trường ngoài công lập thay vì lựa chọn học nghề hoặc trung tâm GDTX.

Đây cũng là tình trạng chung của các trung tâm GDTX ở các địa phương khác. Tại TP HCM, năm học 2018-2019, có hơn 87.000 học sinh đăng ký thi vào lớp 10. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 103 trường THPT công lập là 67.000. Như vậy, có tới hơn 20.000 thí sinh không trúng tuyển vào các trường phổ thông công lập.

Nguồn tuyển dồi dào như vậy nhưng các trung tâm GDTX vẫn gặp khó trong việc thu hút học viên do sự cạnh tranh của các trường ngoài công lập, nhất là ở các khu vực nội thành. Mục tiêu đến Đẩy mạnh phân luồng sau THCS - Tuyển sinh lớp 10 có 70% học sinh sau khi tốt nghiệp THCS vào học trường phổ thông và 30% (khoảng 20.000 học sinh/năm) vào giáo dục chuyên nghiệp mà TP HCM đang đặt ra đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Giải pháp thu hút Đẩy mạnh phân luồng sau THCS - Tuyển sinh lớp 10

Quan niệm hệ GDTX là hệ bổ túc văn hóa, nhiều người vẫn cho rằng chất lượng giáo dục của các trung tâm GDTX không tốt, không thể bằng các trường công lập và ngoài công lập. Thậm chí, có người cho rằng hệ giáo dục này “tập trung” các thành phần cá biệt, quậy phá, lười học…Tuy nhiên, nhìn nhận như vậy không đúng vì có không ít những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình khó khăn, phải đi làm từ khi còn ít tuổi… lựa chọn hệ này để theo học.

Số môn học của học sinh trung tâm GDTX hiện ít hơn so với trường phổ thông công lập nhưng vẫn đảm bảo chuẩn kiến thức chung để tốt nghiệp.

Cụ thể, theo Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Phạm Văn Đại, tỷ lệ học viên trung tâm GDTX ở Hà Nội đỗ tốt nghiệp THPT đạt tới 96,94% trong năm học  Sở GD-ĐT Hà Nội tuyển sinh phân luồng sau THCS lớp 9 trên địa bàn Thủ Đô vừa qua cho thấy, chất lượng đào tạo của hệ GDTX không kém các trường phổ thông khác.

Từ năm  Sở GD-ĐT Hà Nội tuyển sinh phân luồng sau THCS lớp 9 trên địa bàn Thủ Đô, bằng tốt nghiệp THPT của loại hình GDTX được điều chỉnh giống như bằng tốt nghiệp THPT công lập, không xếp hạng hay ghi loại hình tốt nghiệp trên bằng tốt nghiệp. Do đó, khoảng cách của GDTX và giáo dục phổ thông công lập đã được kéo gần. Đề xuất giải pháp để thu hút học viên đến với các trung tâm GDTX, ông Phạm Văn Đại cho biết, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo các môn văn hóa cần tăng cường dạy nghề phổ thông, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Có thể phát triển theo hướng phối hợp với các trường cao đẳng, trung cấp dạy song song hai bằng (văn hóa, nghề) cho học sinh.

Hỗ trợ học nghề sớm Đẩy mạnh phân luồng sau THCS - Tuyển sinh lớp 10

Thay vì mất thêm 3 năm theo học các trường THPT, ngay sau khi học xong lớp 9, học sinh đã có thể đăng ký theo học hệ trung cấp do các trường nghề tổ chức. Đây là một hướng đi mới rất thiết thực bởi có thể rút ngắn thời gian học tập, tiết kiệm chi phí cho gia đình và có thể liên thông lên CĐ, ĐH.

Những năm gần đây, số lượng học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký dự thi vào THPT tăng mạnh. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập lại rất hạn chế. Không phải gia đình nào cũng có điều kiện để cho con em theo học các trường THPT ngoài công lập với học phí vài triệu đồng, bên cạnh giải pháp lựa chọn học các trung tâm GDTX, người học có thể cân nhắc về chương trình đào tạo CĐ liên thông từ trung cấp dành cho học sinh tốt nghiệp THPT (gọi tắt là chương trình đào tạo 9+) do các trường nghề tổ chức.

Theo Bộ LĐTBXH, những học sinh đăng ký theo học hệ 9+, trong quá trình học trung cấp, vẫn được tăng cường học văn hóa theo chương trình của Bộ GDĐT. Vì vậy, khi tốt nghiệp những học sinh đăng ký theo học hệ 9+ vẫn đảm bảo chuẩn kiến thức phổ thông, nếu muốn vẫn có cơ hội học tiếp lên CĐ và ĐH sau này. Đặc biệt, khi học liên thông lên chương trình CĐ cùng ngành, nghề, những nội dung đã học sẽ không phải học lại.

Thực tế thị trường lao động và các doanh nghiệp hiện nay đang quan tâm tới tay nghề, trình độ thực tế và thái độ làm việc của người lao động thay vì chỉ quan tâm tới bằng cấp như trước đây.

Về chính sách, học nghề sớm sau khi tốt nghiệp THCS sẽ được miễn phí và hỗ trợ chi phí học tập do có kinh phí hỗ trợ dưới hình thức “Miễn giảm, cấp bù học phí” theo nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học  Sở GD-ĐT Hà Nội tuyển sinh phân luồng sau THCS lớp 9 trên địa bàn Thủ Đô đến năm học 2021-2025.

Còn học sinh tốt nghiệp THPT học nghề chỉ được hưởng chính sách miễn giảm học phí ở các mức 50% và 70% với các nhóm đối tượng là con em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số.

Báo cáo của 63 Sở LĐTBXH, năm Sở GD-ĐT Hà Nội tuyển sinh phân luồng sau THCS lớp 9 trên địa bàn Thủ Đô, tỉ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp trình độ CĐ, TC có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp trung bình đạt trên 80%. Trong khi cả nước có trên 200.000 người có trình độ ĐH thất nghiệp. Nhiều người sau đó phải cất tấm bằng ĐH đi để quay lại học TC, CĐ nghề.

Tại nước ta, phân luồng học sinh sau THCS là chủ trương quan trọng giúp giảm lãng phí nguồn lực xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nếu các em này được định hướng tốt, theo học trung cấp ngay sau khi tốt nghiệp THCS và các trường nghề cũng đổi mới đào tạo đủ để hấp dẫn các em thì sẽ khắc phục cơ bản được tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” như hiện nay.

Gửi nhận xét