Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông (ĐH Thái Nguyên)

Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị đào tạo thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 14/12/2001 theo Quyết Định số 6946/QĐ-BGD ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khoa Công nghệ thông tin thực hiện mô hình phối hợp quản lý và đào tạo với Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc nói riêng, cả nước nói chung.

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, ngày 30/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở nâng cấp Khoa CNTT thuộc Đại học Thái Nguyên.

Trường Đại học Truyền thông thông báo tuyển sinh liên thông TCCN - Đại học, Cao đẳng – Đại học, Cao đẳng nghề - Đại học chính quy năm 2017 như sau:

Liên thông Cao đẳng lên Đại học ngành Công nghệ thông tin

Liên Thông Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông

Liên thông đại học ngành điện công nghiệp và dân dụng

+ Trung Cấp, Trung Cấp Nghề

+ Cao Đẳng, Cao Đẳng Nghề

+ Thí sinh trái ngành phải đăng ký học chuyển đổi

THỜI GIAN ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG:

+ Hệ liên thông TC - ĐH: 2,5 năm

+ Hệ liên thông TC - CĐ: 1,5 năm

+ Hệ liên thông CĐ - ĐH: 1,5 năm

 Xem chi tiết thông báo tuyển sinh  TẠI ĐÂY

Gửi nhận xét