Bỏ điểm sàn đại học, cao đẳng chính quy xét học bạ ?

Hiện nay các địa phương đang thực hiện công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Theo dự kiến, ngày 27/8 sẽ công bố điểm thi của các em.Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020, điểm xét tốt nghiệp bao gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

>>> thí sinh phải đạt bao nhiêu điểm mới đỗ tốt nghiệp?.Điểm liệt khiến thí sinh trượt tốt nghiệp THPT là bao nhiêu?

>>> Mỗi môn cần bao nhiêu điểm để đỗ tốt nghiệp THPT ?.Bao nhiêu điểm thì đỗ tốt nghiệp THPT năm 2020?

Để đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 thì môn xét tốt nghiệp không bị điểm liệt và có điểm xét tốt nghiệp từ 5.0 điểm trở lên. Dưới đây là quy định cụ thể về điểm đỗ tốt nghiệp THPT 2020.

Khoản 1 Điều 42 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

“Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp ĐKDT để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1.0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5.0 (năm) điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT”

Trong đó, điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các bài thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp, cụ thể:

Điểm xét tốt nghiệp đối với học sinh giáo dục THPT được tính theo công thức sau:Vào Đại học bằng xét tuyển học bạ có gì khác biệt?

Ví dụ: Nguyễn Minh A có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như sau: Toán 8 điểm, Ngữ Văn 7 điểm, Tiếng Anh 8 điểm, bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên là 7 điểm (Vật lí 7 điểm, Hóa học 7.5 điểm, Sinh học 6.5 điểm), điểm trung bình cả năm lớp 12 là 7.5 và không có điểm ưu tiên, điểm khuyến khích. Điểm xét tốt nghiệp của Nguyễn Minh A được tính như sau:Trang Đăng ký tuyển sinh Xem Danh sách các trường cao đẳng chính quy tặng Voucher cho thí sinh

Điểm xét tốt nghiệp = ((30 : 4) x 7 + (7.5 x 3)): 10 = 7.50 điểm

điểm đỗ tốt nghiệp THPT 2020.Điểm đỗ tốt nghiệp THPT 2020 là bao nhiêu?

Điểm xét tốt nghiệp đối với học viên giáo dục thường xuyên được tính theo công thức sau:Lưu ý: Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Kết luận: Để đỗ tốt nghiệp THPT 2020 thí sinh dự thi phải có đủ điều kiện sau: Đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi.

- Tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1.0 điểm theo thang điểm 10.

- Có điểm xét tốt nghiệp từ 5.0 điểm trở lên.

Theo đó điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Quy chế cũng quy định rõ những đối tượng thí sinh đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông bao gồm:

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 (năm) điểm trở lên và những thí sinh đủ điều kiện dự thi, được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Gửi nhận xét