CĐ Dược Trung ương tuyển sinh Đào tạo E-Learning

Cao đẳng Dược Trung ương là cơ sở đào tạo công lập, có sứ mạng tiên phong trong việc đào tạo đội ngũ Cán bộ Dược trình độ Cao đẳng và các bậc thấp hơn có uy tín, chất lượng cho ngành Y tế Việt Nam, tiến tới đào tạo cán bộ Dược trình độ đại học; là cơ sở nghiên cứu và triển khai các ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh của ngành Dược.

CĐ Dược Trung ương tuyển sinh Đào tạo E-Learning.Hai Duong Central College of pharmacy 

Một số trường y dược và các trường đại học đa ngành có đào tạo nhóm ngành sức khỏe thông báo xét tuyển bổ sung.

 xét tuyểnTrong đó, Đào tạo Dược sĩ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ Đại học Y Dược Hải Phòng vừa thông báo xét tuyển tuyển bổ sung 2 ngành dành cho thí sinh không có hộ khẩu TP là khúc xạ nhãn khoa, 10 chỉ tiêu với điểm sàn 21,15 và y tế công cộng với 20 chỉ tiêu, điểm sàn 19.

Thí sinh có hộ khẩu Miền Núi Phía Bắc vẫn được quyền đăng ký, nếu trúng tuyển sẽ áp dụng các chính sách dành cho thí sinh không có hộ khẩu Miền Núi trong suốt khoá học.Tuyển sinh học y sỹ đa khoa và điều dưỡng đa khoa

Đại học Y Dược Hải Phòng: Thông báo phối hợp tuyển sinh liên thông đại học điều dưỡng vừa làm vừa học cũng thông báo tuyển bổ sung ba ngành: y học dự phòng, điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học với điểm sàn 19,5. Chỉ tiêu các ngành từ 20 đến 50.

Đơn vị đào tạo theo địa chi sử dụng; để công tác tuyển sinh được thực hiện đúng quy chế và đàm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đề nghị các địa phương, cơ quan, Đơn vị chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nội dung sau đây: xét tuyển bổ sung ba ngành dinh dưỡng, hộ sinh và điều dưỡng. Trong đó, ngành điều dưỡng có tuyển bổ sung đến 200 chỉ tiêu. Tuyển sinh y sĩ đa khoa Liên thông Bác sĩ Đa Khoa thông báo xét tuyển bổ sung hai ngành y học dự phòng (điểm sàn 19,75, 15 chỉ tiêu) và y tế công cộng (điểm sàn 17,15, 20 chỉ tiêu).

Trong khi đó, ở các trường đại học đa ngành, chỉ tiêu và số ngành sức khoẻ xét tuyển bổ sung khá nhiều.

Y Dược OnLIne: Tuyển sinh học điều dưỡng chuyên ngành Nha khoa cũng xét tuyển bổ sung hàng loạt ngành khối sức khoẻ như điều dưỡng, kỹ thuật phục hồi chức năng, y tế công cộng, dinh dưỡng, kỹ thuật hình ảnh y học và y học dự phòng với điểm sàn từ 15 đến 19.

Cao đẳng Dược Hà Nội hướng dẫn thí sinh học Zoom Cloud Meetings tuyển bổ sung đợt 2 ngành điều dưỡng với điểm sàn 19, 10 chỉ tiêu.

Gửi nhận xét