[(CEFR.ngoaingu.edu.vn)]: Làm chứng chỉ tiếng anh tin học Bộ Giáo Dục và Trung Tâm

Làm chứng chỉ tiếng anh tin học của trung tâm và bộ giáo dục (thi cấp) Giới thiệu về trung tâm cấp chứng chỉ tiếng anh tin học

Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục và Văn hóa cộng đồng là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và công nghệ và Quy định 1350/LHH ngày 21/11/2005 của Liên hiệp hội Việt Nam.Tự Học Tin Học Văn Phòng - MS Word, Excel và PowerPoint‎.Nhận làm chứng chỉ tiếng anh tin học nhanh, gấp, lấy ngay?

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của cán bộ, công chức và viên chức

     Ngày 03/8/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3755/BGDĐT-GDTX hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của cán bộ, công chức và viên chức.

     Theo đó, hướng dẫn quy đổi đối với trình độ ngoại ngữ như sau:

     Trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức và viên chức được quy định trong các Thông tư về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp là căn cứ vào Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014).

     Về việc xem xét mức độ tương đương của chứng chỉ tiếng Anh thực hành A, B, C ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 với Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 gửi Bộ Nội vụ, nội dung cụ thể như sau: Làm chứng chỉ tiếng anh tin học lấy nhanh ở Hà Nội

     "Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành ban hành theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 (QĐ số 66) và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 (khung 6 bậc) đều được xây dựng tương thích với Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).

     Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Hội đồng thẩm định để xét giá trị tương đương của chứng chỉ Chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C ban hành theo Quyết định số 177/QĐ.TCBT ngày 30/01/1993 (QĐ số 177) với khung CEFR. Làm chứng chỉ tiếng anh tin học lấy nhanh ở Hà Nội

     Theo khuyến nghị của Hội đồng thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất như sau:

     (1) Trình độ A theo QĐ số 177 và trình độ A1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc.

      (2) Trình độ B theo QĐ số 177 và trình độ A2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc.

     (3) Trình độ C theo QĐ số 177 và trình độ B1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc.

    (4) Trình độ B2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 4 của Khung 6 bậc.

     (5) Trình độ C1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc.

     (6) Trình độ C2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc."

     Ngoài ra, các sở giáo dục và đào tạo cũng có thể xem xét các chứng chỉ khác như TOEFL, IELTS hoặc TOEIC... để đánh giá năng lực tiếng Anh của cán bộ, công chức và viên chức.

     Việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc.

     Về việc quy đổi đối với trình độ tin học, trình độ tin học của giáo viên các cấp được quy định trong các Thông tư liên tịch về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên căn cứ quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Làm chứng chỉ tiếng anh tin học Bộ Giáo Dục và Trung Tâm

     Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong đó có quy định tại khoản 1, 2 Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp như sau:

     1. Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ ứng dụng cho đến khi kết thúc.Chứng chỉ tiếng anh của Bộ Giáo Dục ( A,B ) : 450.000đ
Chứng chỉ tin học của Bộ Giáo Dục ( A,B ) : 450.000đ
Chứng chỉ tiếng anh C của Bộ Giáo Dục : 600.000đ
Làm cả chứng chỉ tiếng anh và tin học ( A,B ) là 900.000đ
Lịch thi chứng chỉ tiếng anh tin học tại Hà Nội vào chiều thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, Các bạn ở các tỉnh thành khác liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể
Hồ Sơ Thi ( Làm ) Chứng Chỉ Tiếng Anh Tin Học

     2. Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản./. Làm chứng chỉ tiếng anh tin học lấy nhanh ở Hà Nội

 

Gửi nhận xét