[(CEFR.ngoaingu.edu.vn)]: Làm chứng chỉ tiếng anh tin học Bộ Giáo Dục và Trung Tâm

Làm chứng chỉ tiếng anh tin học của trung tâm và bộ giáo dục (thi cấp) Giới thiệu về trung tâm cấp chứng chỉ tiếng anh tin học.Về việc nhận hồ sơ bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ Tin học cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014

Căn cứ Công văn số 1619/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 19/5/2016 về việc ủng hộ và cho phép đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kỹ năng công nghệ thông tin theo “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” tại Thông tư số 03/2014 TT-BTTTT;Tầng 3 Phòng 309 Hợp tác đào tạo  Hà Nội
Điện thoại: 0246281 2 118 - T. Trung: 0918 533 316 - Cô Ngọc : 0961 002 981

Chứng Chỉ Tin Học thông tư 03 - Bộ TTTT

Triển khai theo Thông tư “Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp” của Bộ Nội vụ và các Bộ ban ngành yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, trình độ đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, xếp lương và thi tuyển công chức, viên chức, người lao động thuộc biên chế nhà nước. Phù hợp theo đúng quy định của Thông tư liên tịch do Bộ Nội vụ và các Bộ ban ngành khác nhau quy định cho từng cán bộ công chức, viên chức, người lao động;

Đối tượng tuyển sinh: Giáo viên, bác sĩ, y sĩ, huấn luyện viên, thư viện viên, công chức, sinh viên và các đối tượng có nhu cầu.

Thời gian tuyển sinh và tổ chức thi:Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

– Liên tục nhận hồ sơ tuyển sinh, ôn tập vào các buổi tối hoặc thứ 7 và chủ nhật hằng tuần.

Nội dung và thời gian thi:Ngày 11/3/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký, ban hành Thông tư 03/2014/TT-BTTTT, quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 
Chi tiết Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Tải tại đây

6 mô đun: Hồ Sơ Thi Công Chức Cần Chứng chỉ Tin và Ngoại Ngữ thế nào?

Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản

Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản

Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản

Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản

Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản

Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản

Mỗi mô đun thi trong 20 phút

Đơn vị cấp chứng chỉ:Thông tư 03/2014/TT-BTTTT quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

1) Viện công nghệ thông tin – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

2)Trường Đại học Hòa Bình.

3) Trường Đại học Đông Đô.

Chứng chỉ được công nhận trên toàn quốc và thay thế cho chứng chỉ IC3.

Hồ sơ gồm: 2 ảnh 3×4, 1 bản sao CMND

Địa chỉ liên hệ nộp hồ sơ và kinh phí:Điện thoại: 0246281 2 118 - T. Trung: 0918 533 316 - Cô Ngọc : 0961 002 981

 

Gửi nhận xét