Các trường Cao đẳng khu vực miền Nam

Các trường Cao đẳng khu vực miền Nam:Ngày 02/12/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Để đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các trường) lưu ý một số điểm sau đây: 1. Báo cáo kết quả thực hiện tuyển sinh năm 2020 quy định tại khoản 3 điều 10 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT theo biểu mẫu đính kèm văn bản này. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy của các trường Cao đẳng khu vực Nam Bộ

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu
Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang
Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang
Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ
Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
 
Trường Cao đẳng Bến Tre
 
Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau
Trường Cao đẳng Cần Thơ
Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước
Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang
Trương Cao đẳng Sư phạm Long An  
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh
Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long
 
Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau
Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương
Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu
Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang
Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh

Gửi nhận xét