Các trường Đại học & Học viện khu vực TP. Hà Nội

Các trường Đại học & Học viện khu vực TP. Hà Nội năm 2021,Ghi chú: Các trường Đại học có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Để đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các trường) lưu ý một số điểm sau đây:Email liên hệ cung cấp thông tin:Báo cáo kết quả thực hiện tuyển sinh năm 2021 quy định tại khoản 3 điều 10 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT theo biểu mẫu đính kèm văn bản này.  Ghi chú: Các trường Đại học có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập

Mã trường            Tên trường

QHJ           Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội

DPD           Trường Đại học Phương Đông (*)
DTL             Trường Đại học Thăng Long (*)
DDN             Trường Đại học Đại Nam (*)
FPT              Trường Đại học FPT (*)
HBU            Trường Đại học Hòa Bình (*)
DQK            Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (*)
NTU              Trường Đại học Nguyễn Trãi (*)
DBH             Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà (*)
FBU              Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội (*)
DTA               Trường Đại học Thành Tây (*)
TDD               Trường Đại học Thành Đô (*)
DCQ               Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (*)

DDD            Trường Đại học Đông Đô (*)

MCA              Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Á Châu(*)
                      Đại học Quốc gia Hà Nội
QHI                 Trường  Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội)
QHT                Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội)
QHX                Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội)
QHE                Trường Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)
QHF                Trường  Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)
QHL                 Khoa Luật (ĐHQG Hà Nội)
QHS                Trương ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)

QHY                Trường Đại học Y Dược (ĐHQG Hà Nội) (NeW)
QHQ                Khoa Quốc tế (ĐHQG Hà Nội)

HTA                Học viện Tòa án 
NVH               Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
TGC                Học viện Báo chí Tuyên truyền
HCP                Học viện Chính sách và Phát triển
BVH                Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
HCH                Học viện Hành chính Quốc gia
KMA                Học viện Kỹ thuật Mật mã
NHH                 Học viện Ngân hàng
HQT                 Học viện Ngoại giao
HVN                Học viện Nông nghiệp Việt Nam
HPN                 Học viện Phụ nữ Việt Nam
HVQ                Học viện Quản lý Giáo dục
HTC                 Học viện Tài chính
HTN                Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam
HYD               Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
BKA               Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
LDA               Trường Đại học Công đoàn
GTA              Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
DCN             Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

CCM             Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
VHD              Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung
DKH              Trường Đại học Dược Hà Nội
 DDL             Trường Đại học Điện lực
GHA             Trường Đại học Giao thông vận tải
NHF              Trường Đại học Hà Nội
KCN              Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
DKK              Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
KHA              Trường Đại học  Kinh tế Quốc dân
DKS              Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
KTA               Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
DLX                Trường Đại học Lao động Xã hội
LNH               Trường Đại học Lâm nghiệp
LPH                Trường Đại học Luật Hà Nội
MDA               Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội
MTC              Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
MCA             Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (*)
MTH               Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
NTH                 Trường Đại học Ngoại thương
DNV                Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
SKD               Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh
SPH               Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
GNT                Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội
TDH                Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội
DMT                Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
C01                Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
TLA               Trường Đại học Thủy lợi
TMA              Trường Đại học Thương mại
VHH              Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
XDA               Trường Đại học Xây dựng
YHB              Trường Đại học Y Hà Nội
YTC                Trường Đại học Y tế Công cộng
MHN               Trường Đại học Mở Hà Nội

 

Gửi nhận xét