Các trường Trung cấp thuộc Sở Lao động - Thương binh & XH Hà Nội

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quản lý các trường sư phạm, chấm dứt tình trạng hai bộ giành nhau quản lý dạy nghề.

Thông tin tuyển sinh của các trường Trung cấp tại khu vực Thành phố Hà Nội

- Trường trung cấp kỹ nghệ thực hành Hà Nội

-Trường trung cấp nghề kỹ nghệ thực hành HIPT

-Trường trung cấp Bách Khoa Trung ương

- Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội

- Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội

- Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề

- Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội

- Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội

- Trường Trung cấp Công nghệ Chế tạo máy

- Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội

- Trường Trung cấp Kỹ nghệ Thăng Long

- Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại

- Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

- Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị kinh doanh Hà Nội

- Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội

Trường Trung cấp Công nghệ và Du lịch Hà Nội

- Trường Trung Cấp Kinh Tế Và Du Lịch Hà Nội

- Trường Trung cấp Đa ngành Hà Nội

- Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hà Nội

- Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Bắc

- Trường Trung cấp Hà Nội

 - Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa sữa

- Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đông Á

- Trường Trung Cấp Công Nghệ Thăng Long

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I

- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phan Chu Trinh

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thăng Long

- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại

- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội

- Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội

-Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội

- Trường Trung cấp Kinh tế - Tài nguyên và Môi trường

- Trường Trung cấp Kỹ thuật đa ngành Hà Nội

- Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội (ESTIH)

- Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng

- Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An

- Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội

- Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thăng Long

- Trường Trung cấp nghề Nấu ăn và Nghiệp vụ Khách sạn Hà Nội

- Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội

- Trường Trung cấp nghề Số 1 Hà Nội

- Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội

- Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

- Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông vận tải

 - Trường Trung cấp Quang Trung

- Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ Hà Nội

- Trường Trung cấp Tin học - Tài chính Kế toán Hà Nội

- Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

- Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Dược Hà Nội

- Trường Trung cấp Y Dược cộng đồng Hà Nội

- Trường Trung cấp Y Dược Hà Nội

- Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác

- Trường Trung cấp Y Dược Phạm Ngọc Thạch Hà Nội

- Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

- Trường Trung cấp Y khoa Hà Nội

- Trường Trung cấp Y tế Hà Nội

Gửi nhận xét