Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại tổ chức tuyển dụng viên chức

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; .Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

  1. Vị trí tuyển dụng Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại

1. Vị trí giảng viên

  1. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật công nghệ và chuyên ngành khách sạn-du lịch.

- Có đủ sức khoẻ theo quy định để đảm nhận công tác.

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của Tổng cục dạy nghề.

- Ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung…): Một trong các chứng chỉ sau: IELTS từ 4.0, chứng chỉ B1, hoặc tương đương trở lên.

- Chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B trở lên.

- Ưu tiên những đối tư­ợng có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ hoặc đang học Cao học theo đúng chuyên môn phù hợp vị trí cần tuyển của Nhà trường.

  1. Hồ sơ dự tuyển gồm có:

- Đơn đăng kí dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

- Bản Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C của Bộ Nội vụ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Chứng chỉ sư phạm dạy nghề.

2. Vị trí chuyên viên

2.1. Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Có chuyên môn đ­ược đào tạo phù hợp với vị trí cần tuyển dụng của Nhà tr­ường.

- Có đủ sức khoẻ theo quy định để đảm nhận công tác.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 trở lên (tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung…).

- Chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B trở lên.

- Ưu tiên những đối tư­ợng có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ hoặc đang học Cao học theo đúng chuyên môn phù hợp vị trí cần tuyển của Nhà tr­ường.

2.2. Hồ sơ dự tuyển gồm có:

- Đơn đăng kí dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

- Bản Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C của Bộ Nội vụ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

II. Số lượng viên chức cần tuyển

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức  của Nhà trường đã được Bộ Công Thương phê duyệt, số lượng viên chức tuyển dụng : từ 8-12 người (trong đó giảng viên: 2-3 người, chuyên viên: 6-9 người).

III. Hình thức tuyển dụng

Nhà trường tổ chức tuyển dụng theo hình thức xét tuyển.

IV. Nội dung tuyển dụng

  1. Đối với vị trí giảng viên

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.  

- Sát hạch trình độ Ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung…); Tin học (miễn cho các ứng viên có bằng trung cấp trở lên).

- Trả lời phỏng vấn một số nội dung về chức trách, nhiệm vụ cụ thể của giảng viên, về nghiệp vụ chuyên môn.

- Thực hành: thuyết trình một nội dung gắn với chuyên môn, do Hội đồng yêu cầu.

2. Đối với vị trí chuyên viên

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.  

- Sát hạch trình độ Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung…); Tin học (miễn cho các ứng viên có bằng trung cấp trở lên).

          - Trả lời phỏng vấn một số nội dung về nghiệp vụ chuyên môn, chức trách, nhiệm vụ của chuyên viên.

IV. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

1. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 28 tháng 07 năm 2018. (Các ứng viên khi nộp hồ sơ mang bản gốc các văn bằng, chứng chỉ để Nhà trường kiểm tra, đối chiếu)

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức-Cán bộ-Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại-126 Phú Lãm-Hà Đông-Hà Nội (liên hệ ông Đào Bình Minh,  Email: dtonline68@gmail.com).

Gửi nhận xét