Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM: Xem thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, tỷ lệ chọi vào trường MỚI NHẤT, Cập nhật điểm thi đại học và điểm chuẩn ĐH chính thức của trường.Ngày 3/01/1976 theo quyết định của Bộ Văn hoá thông tin miền Nam, Trường  Nghiệp vụ Văn hoá – Thông tin (nay là trường ĐH Văn hoá Tp HCM) được thành lập và từ đó ngày này đã trở thành ngày truyền thống của Nhà trường. Quá trình xây dựng và trưởng thành của Trường đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và từng bước đi lên. Ngày 30/8/1976 theo quyết định số 110/VH-QĐ trường có tên gọi là Trường Lý luận nghiệp vụ II. Nhiệm vụ chính của Nhà trường thời kỳ này là bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ văn hoá cho số cán bộ ngành văn hoá miền Nam còn rất non trẻ sau ngày giải phóng.

Đại Học Văn hóa TP.HCM

Đại Học Văn hóa TP.HCM

Địa chỉ: Số 51, đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
Tel/Fax: (08) 38992901, (08) 35106501 - Fax: (08) 35106502
Ký hiệu trường: VHS

Ngày 19/9/1981 theo quyết định số 121/VH-QĐ trường được đổi tên thành Trường Văn hoá Tp HCM và có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo cán bộ văn hoá thông tin có trình độ trung cấp cho các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên do nhu cầu của hoạt động Văn hoá thông tin phía Nam thời kỳ này còn quá thiếu đội ngũ cán bộ có trình độ ĐH, Trường đã mạnh dạn liên kết với trường ĐH Văn hoá Hà nội để đào tạo cán bộ Văn hoá thông tin bậc Đại học. Sự liên kết này đã được liên tục thực hiện cho đến ngày hôm nay và đạt được những kết quả mỹ mãn.

Ngày 26/4/1995 theo quyết định số 1787/VH-QĐ Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn hoá Tp HCM trực thuộc  Đại học Văn hoá – Nghệ thuật Tp HCM. Từ thời điểm này Trường bắt đầu đào tạo cán bộ Văn hoá thông tin ở trình độ cao đẳng cho các tỉnh phía Nam với các chuyên ngành: Thư viện, Bảo tàng, Văn hoá quần chúng, Phát hành xuất bản phẩm, Văn hoá du lịch.

Ngày 10/7/1998 Trường được Thủ tướng Chính phủ Quyết định nâng cấp thành trường Cao đẳng Văn hoá Tp HCM theo Quyết định số 124/QĐ-TTg và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của giai đoạn trước.

Ngày 23/6/2005 theo quyết định số 154/2005/QĐ-TTg Trường được chính thức nâng cấp thành Trường Đại học Văn hoá Tp HCM. Chức năng nhiệm vụ chính của Trường hiện nay là đào tạo cán bộ Văn hoá thông tin (các chuyên ngành: Thư viện thông tin, Bảo tàng học, Văn hoá du lịch, Phát hành xuất bản phẩm, Quản lý văn hoá, Văn hoá học, Văn hoá dân tộc thiểu số…); Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học các lĩnh vực văn hoá vào hoạt động văn hoá thông tin khu vực phía Nam; Hỗ trợ các cơ sở đào tạo cán bộ VHTTDL khu vực phía Nam…

Như vậy, qua 5 lần thay đổi nhiệm vụ, Nhà trường đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển từ thấp đến cao, đạt được những thành tích đáng kể đánh dấu sự đổi mới, trưởng thành của một Nhà trường đào tạo nghề nghiệp đặc thù – Nghề nghiệp trong lĩnh vực VH,TT&DL. Nhà trường đã bồi dưỡng, đào tạo được hàng chục ngàn cán bộ VH-TT từ trình độ trung cấp cho đến đại học, bổ sung cho các đơn vị trong toàn ngành VH,TT&DL các tỉnh phía Nam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ “nền văn hoá Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Trường đã đóng góp nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đổi mới GD-ĐT và đã được nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đó không chỉ là nguồn cỗ vũ, động  viên toàn thể cán bộ công nhân viên Nhà trường mà còn là tiền đề, chứng tỏ tiềm năng  để Nhà trường vững bước đi lên trong giai đoạn mới.

Chức năng, nhiệm vụ

Đào tạo cán bộ VHTT các ngành:

- Thư viện- Thông tin
- Bảo tàng
- Văn hóa Du lịch
- Phát hành xuất bản phẩm
- Quản lý Văn hóa 
- Văn hóa học 
- Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam

với các cấp đào tạo từ Trung cấp, Cao đẳng đến Đại học, đào tạo Liên thơng Trung cấp lên Đại học, liên thơng Cao đẳng lên Đại học, đào tạo Sau đại học. Phạm vi tuyển sinh từ Quảng Trị đến Cà Mau.

 Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực văn hóa thơng tin vào hoạt động thực tiễn khu vực phía Nam.

Hỗ trợ tư ấn cho các cơ sở đào tạo cán bộ VHTT khu vực phía Nam


  • 13/02/2014 12:00
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét