Cao đẳng sư phạm Hải Dương tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Giáo dục thể chất

Cao đẳng sư phạm Hải Dương tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Giáo dục thể chất, được chuyển đổi từ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Thể chất  là một đơn vị trực thuộc CĐ Hải Dương

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hải Dương là nhà cung cấp cao đẳng sư phạm giáo dục thể chất.

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Giáo Dục Thể Chất

Sinh viên tốt nghiệp ngành giáo dục thể chất trình độ đại học phải có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, đạo đức, tác phong người thầy giáo, có ý thức trách nhiệm xã hội. Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn giáo dục thể chất ở trường trung học cơ sở (THCS), đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành giáo dục thể chất còn có thể dạy được môn thứ hai khác môn giáo dục thể chất trong kế hoạch dạy học ở trường THCS, làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Đối Tượng Tham Gia Theo quy định tuyển sinh của trường Thời Lượng

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Giáo Dục Thể Chất

- Giáo dục đại cương.

+ Lý luận chính trị.

+ Ngoại ngữ.

+ Tin học.

+ Giáo dục thể chất.

- Giáo dục kiến thức cơ bản chung của khối ngành, nhóm ngành.

+ Sinh lí người.

+ Sinh lí TDTT.

+ Y học TDTT.

+ Âm nhạc, vũ đạo & khiêu vũ thể thao.

+ Phương pháp thống kê trong TDTT.

+ Giải phẫu người (Sinh học người).

+ Vệ sinh TDTT.

+ Lịch sử và quản lý TDTT.

+ Tâm lý học TDTT.

+ Giáo dục học TDTT.

+ Dinh dưỡng học.

- Giáo dục khối kiến thức chuyên ngành.

+ Điền kinh.

+ Bơi lội.

+ Thể dục dụng cụ.

+ Bóng chuyền.

+ Bóng bàn.

+ Bóng rổ.

+ Cầu lông.

+ Cờ vua.

- Giáo dục khối kiến thức nghiệp vụ.

+ Quản lý nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo.

+ Tâm lý học đại cương.

+ Những vấn đề chung về giáo dục học.

+ Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường THPT.

+ Lý luận và PP GDTC trường học

+ Thực hành sư phạm.

Khóa Học Ngành Ngành Giáo Dục Thể Chất (Hệ CĐ)

Hãy gọi : 0966 211 915 giáo dục thể chất, thông tin mua bán và giá bán cao đẳng sư phạm giáo dục thể chất.

Gửi nhận xét