Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ngoài công lập HỌC PHÍ THẤP

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GD&ĐT) vừa công bố phương án tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tất cả các trường THPT ngoài công lập ở Hà Nội Trong đó, các trường công lập tuyển 66.492 học sinh, tăng so với năm ngoái; trường công lập tự chủ tuyển 2.788 học sinh; trường ngoài công lập tuyển 21.450 học sinh, tăng so với năm ngoái; trung tâm giáo dục thường xuyên tuyển hơn 8.000 học viên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển 8.473 học sinh.

Phương án tuyển sinh vào lớp 10 ngoài công lập.Sở Giáo dục Hà Nội nói gì về chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 NGOÀI công lập?

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, trong năm học Các trường THPT ngoài công lập tại khu vực TP. Hà Nội, Hà Nội có tất cả 105 trường công lập tự chủ tài chính và trường THPT ngoài công lập có tổ chức tuyển sinh lớp 10.

Trong số các trường công lập tự chủ tài chính, trường ngoài công lập, hầu hết các trường tuyển sinh học sinh có hộ khẩu tại Hà Nội, chỉ có duy nhất trường THPT Tây Đô tuyển sinh trên toàn quốc. GIỚI THIỆU CÁC TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP TẠI HÀ NỘI

Tuyển sinh lớp 10: Chỉ tiêu tất cả các trường ngoài công lập ở Hà Nội Các trường THPT ngoài công lập tại khu vực TP. Hà Nội

Thí sinh Hà Nội chuẩn bị bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 Các trường THPT ngoài công lập tại khu vực TP. Hà Nội, các trường THPT ngoài công lập sẽ tuyển sinh theo hai phương án.GIỚI THIỆU CÁC TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP TẠI HÀ NỘI

Trong đó, đối với phương án tuyển sinh 1, các thí sinh sẽ thi tuyển 4 bài thi độc lập gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ và Lịch sử tại kì thi vào lớp 10 hệ không chuyên vào ngày 2 - 3/6.

Ở phương án 2, thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả học tập, rèn luyện cấp THCS.

Trường tuyển sinh theo phương án 2, điểm xét tuyển được tính như sau: Điểm xét tuyển = Điểm THCS + Điểm ưu tiên. Trong đó: Điểm THCS là tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học cấp THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

Chủ yếu các thí sinh lựa chọn phương án tuyển sinh lớp 10 dựa trên kết quả học tập, rèn luyện.

Cụ thể như sau: Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi: 10,0 điểm; Hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá: 9,0 điểm; Hạnh kiểm khá và học lực khá: 8,0 điểm; Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình: 7,0 điểm; Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học lực khá: 6,0 điểm; Trường hợp còn lại: 5,0 điểm.

Điểm ưu tiên: Nếu học sinh có nhiều ưu tiên, chỉ tính mức ưu tiên cao nhất (điểm ưu tiên từ 0,5 đến 1,5 điểm).

Bên cạnh đó, có 2 trường là THPT Khoa học giáo dục và THCS-THPT Nguyễn Siêu tuyển sinh hệ song bằng. GIỚI THIỆU CÁC TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP TẠI HÀ NỘI Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tất cả các trường ngoài công lập Các trường THPT ngoài công lập tại khu vực TP. Hà Nội

Xem chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập TẠI ĐÂY.

Chỉ tiêu tuyển sinh các trường THPT ngoài công lập TẠI ĐÂY.

Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 (2 nguyện vọng này phải trong cùng một khu vực tuyển sinh), không kể các nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên của 4 trường chuyên trực thuộc Sở GD-ĐT.

Học sinh muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển cần nộp đơn tại các Phòng GD-ĐT.

Học sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng dự tuyển giữa các trường trong khu vực tuyển sinh đã đăng ký, không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên.

Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập sẽ được tính điểm xét tuyển theo nguyên tắc: ĐXT = (Điểm môn Toán + Điểm môn Văn) x 2 + Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có)

Các trường có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 lớn như: THPT Tây Đô (270 chỉ tiêu); THPT VÕ NGUYÊN GIÁP (180 chỉ tiêu); THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy (504 chỉ tiêu); THPT Hoàng Cầu (450 chỉ tiêu); THPT Lê Văn Thiêm (450 chỉ tiêu)… Dưới đây là chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 và phương án tuyển sinh các trường ngoài công lập ở Hà Nội năm : Chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội. Hiện học sinh THCS đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi chuyển sang cấp học cao hơn. Tuy nhiên, việc biết được chỉ tiêu tuyển sinh năm nay sẽ góp phần quan trọng trong việc quyết định chọn trường phù hợp với năng lực học tập của các em.

 

Gửi nhận xét