Chứng chỉ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, Chuyên viên chính

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng Công nhận hoàn thành chương trình và cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên,Bà Đàm Việt Phương, Chuyên viên Khoa Đào tạo Tại chức và Bồi dưỡng đọc Quyết định công nhận hoàn thành chương trình và Quyết định khen thưởng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Nội dung thi, hình thức thi, miễn môn thi thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển công chức; tham mưu giúp Hội đồng thi tuyển Thành phố về tổ chức, thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức; có trách nhiệm thông báo chỉ tiêu, điều kiện, lịch tổ chức thi tuyển công chức, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website của UBND thành phố Hà Nội, website của Sở Nội vụ Hà Nội.

Căn cứ Nghị định 101/2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức;

           Căn cứ thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức;

                 Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các cán bộ công chức viên chức, Chúng tôi xin thông báo tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên và quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính như sau:

                  1. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên: NeW Mẫu chứng chỉ tại đây

            - Công chức, viên chức ngạch Cán sự và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm; Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (kể cả công chức dự bị) chưa qua khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; Công chức quản lý cấp phòng và dự nguồn công chức quản lý cấp phòng

          - Đối tượng chuyển từ các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhưng chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

              Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 08 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

                 2. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: (NeW Mẫu chứng chỉ tại đây)

- Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, Lãnh đạo cấp Sở và tương đương, Lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

- Chuyên viên chính và tương đương chưa qua khóa học bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính;

- Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 05 năm trở lên (đối với diện quy hoạch thì từ 03 năm trở lên)

- Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước: là cán bộ có mức lương tương đương từ 3,00 trở lên;

- Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là cán bộ, quân nhân tham gia quản lý có hàm cấp từ Thượng úy trở lên.

                 Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng 08 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (Ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính)

Căn cứ công văn số 613 / ĐHNV - ĐTTC về việc liên kết mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên và chuyên viên chính. Trường ĐH Nội Vụ Hà Nội đồng ý liên kết với Trường Trung cấp nghề điều dưỡng Hà Nội mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên và chuyên viên chính.

 Trường TCN Điều dưỡng Hà Nội tổ chức chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính như sau:

1. Đối tượng học lớp quản lý nhà nước

– Công chức quản lý cấp phòng và tương đương;

– Công chức, viên chức ngạch cán sự và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu là 3 năm;

– Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (bao gồm công chức dự bị) chưa qua khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.

– Đối tượng chuyển từ các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa qua khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.

– Cán bộ, công chức thuộc ngạch cán sự, nhân viên, đã có trình độ Đại học được quy hoạch thi nâng ngạch chuyên viên.

2. Thời gian, địa điểm: Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước

– Thời gian học: 02 tháng.

- Học  vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

3. Hồ sơ thủ tục đăng ký học lớp quản lý nhà nước

– Phiếu đăng ký Chứng chỉ quản lý nhà nước (theo mẫu quy định tại chỗ nộp HS)

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc địa phương;

– Bằng tốt nghiệp (trình độ cao nhất) (Photo công chứng);

– 03 ảnh chân dung mới chụp, kích cỡ 3x4cm (ghi rõ thông tin sau ảnh);

– 01 CMND photo;

---> Với học viên đăng ký lớp chuyên viên chính ngoài giấy tờ trên cần bổ sung giấy tờ sau :

- Quyết định tuyển dụng công chức;

-  Quyết định lương có hệ số từ 3,33 trở lên

- Chứng chỉ QLNN ngạch chuyên viên photo công chứng

4. Giảng viên giảng dạy

– Giảng viên Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội

– Sau khi tốt nghiệp khóa học, học viên được cấp “Chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính do Đại học Nội vụ – Bộ Nội Vụ cấp.

5. Thời gian nộp hồ sơ:

–  Thời gian nhận Hồ sơ: Từ tháng 02/2019

6. Lịch Khai giảng: Lớp đang học đến tháng 4 kết thúc.

7. Học phí:  Mẫu chứng chỉ tại đây

- Lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên           : 2.800.000đ/người

- Lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính: 3.200.000đ/người

Đặc biệt nếu đăng ký theo nhóm thì nhà trường sẽ có ưu đãi về học phí

Note: Sau khi học xong khóa học, Học viên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước của Đại học Nội Vụ Hà Nội cấp theo ngạch học viên đã đăng ký.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia khóa học và thi chứng chỉ

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 05 Nhà C - Số 236 Hoàng Quốc Việt, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. (Trong khuôn viên Trường Cao đẳng Du Lịch Hà Nội).

Điện thoại liên hệ :  0915 131 612  Cô Hải :  0971 122 377

Email: thanhhaiyenbai@gmail.com

Văn bằng chứng chỉ: NeW Mẫu chứng chỉ tại đây Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Bộ Nội Vụ hoặc Học viện Hành chính Quốc gia cấp (NeW Mẫu chứng chỉ tại đây Chứng chỉ là điều kiện cần để thi hoặc xét nâng ngạch trên toàn quốc Mẫu chứng chỉ tại đây).

Gửi nhận xét