[(Công chức viên chức)]: Làm Cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

[(Công chức viên chức)]:Hà Nội được làm công bố đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ra công văn số 4623/SGD&ĐT-VP bổ sung thông tin về các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT qui định tại TT 03/2014/TT-BTTTT.

[(Công chức viên chức)]:Điện thoại : 0466812118 -Hotline:  0982 333 219 (Thầy Trung) Phòng Đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng – Sở Nội vụ Hà Nội:Theo công văn này, các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT qui định tại TT 03/2014/TT-BTTTT bao gồm: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Công Nghệ (ĐHQG Hà Nội), Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị, trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội, Trường Đại học Hòa Bình, Trung tâm Đào tạo CNTT và Truyền thông (Thuộc Sở TT&TT Hà Nội), Công ty Cổ phần IIG Việt Nam, Viện Quốc tế Pháp ngữ (ĐHQGHN) Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Mở Hà Nội.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT

Trường Đại học sư phạm Hà Nội

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng thường xuyên

Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia)

Trung tâm Máy tính Ứng dụng CNTT cơ bản

TrườngTrung cấp cộng đồng Hà Nội

Trung tâm Tin học Cộng đồng

Ứng dụng CNTT cơ bản - Ứng dụng CNTT nâng cao

Trung tâm Đào tạo CNTT và Truyền thông (Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội)

Trung tâm Đào tạo CNTT và Truyền thông

Ứng dụng CNTT cơ bản

Công ty cổ phần IIG Việt Nam

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học

- Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 Tương đương Ứng dụng CNTT cơ bản

- Chứng chỉ Tin học quốc tế MOS tương đương Ứng dụng CNTT nâng cao

[(Công chức viên chức)]:Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có công văn về việc dừng cấp phôi chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C kể từ ngày 15/12, đồng thời yêu cầu các sở trực thuộc và các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc về thực hiện nghiêm túc việc đào tạo và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 17.[(Luật giáo dục nghề nghiệp)]:>>>Đăng ký xem thông tin xem 16 trường được công nhận<<<

[(Công chức viên chức)]:Các trung tâm sát hạch gồm trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học được thành lập theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng GD-ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT thì được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

[(Công chức viên chức)]:Bộ GD&ĐT giao các Sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm xem xét, lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, điều kiện; chủ trì việc thẩm định ngân hàng câu hỏi và phần mềm thi trắc nghiệm; chịu trách nhiệm trước Bộ GD-ĐT về việc giao nhiệm vụ tổ chức thi,cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cho đơn vị đó.

Gửi nhận xét