ĐH Thương mại tuyển sinh liên thông TC lên ĐH chính quy

ĐH Thương mại tuyển sinh liên thông TC lên ĐH chính quy,Trường Đại học Thương mại là trường đại học công lập trực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trường chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý về hành chính lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. là trường Đại Học đa ngành, hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế thương mại ở Việt Nam và trong khu vực

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN KHÓA HỌC: THỰC HÀNH GHI SỔ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. MỤC TIÊU: Liên thông hệ CĐ lên ĐH Thương Mại hệ chính quy

– Trang bị cho học viên kỹ năng về ghi sổ theo phương pháp thủ công và trên phần mềm kế toán

– Thông qua dữ liệu thực tế của một số doanh nghiệp học viên thao tác thực hành ghi sổ và lên báo cáo tài chính theo phương pháp thủ công và phần mềm kế toán.

– Sau khóa học học viên có thể làm kế toán viên, kế toán tổng hợp một cách thành thạo

II. ĐỐI TƯỢNG Liên thông hệ CĐ lên ĐH Thương Mại hệ chính quy

– Sinh viên đã và đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

– Học viên đã học lớp kế toán tổng hợp.

– Nhân viên kế toán đang công tác tại các bộ phận kế toán ở doanh nghiệp.

– Cán bộ quản lý kinh doanh có hiểu biết nhất định về kế toán muốn nắm bắt số liệu kế toán và BCTC.

– Và các đối tượng khác có nhu cầu

III. NỘI DUNG Liên thông hệ CĐ lên ĐH Thương Mại hệ chính quy

Chuyên đề 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Chuyên đề 2: Kỹ năng thực hành kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết trên tài khoản kế toán

Chuyên đề 3: Thực hành ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo phương pháp thủ công

Trình tự ghi sổ theo 4 hình thức kế toán

Phương pháp lập Báo cáo tài chính

Thực hành ghi sổ theo hình thức nhật ký chung, chứng từ ghi sổ và lập báo cáo tài chính

Số liệu: Bài tập giả định hoặc từ chứng từ của 1 đơn vị thực tế

Chuyên đề 4: Thực hành ghi sổ và lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán (Phần mềm misa)

Giới thiệu phần mềm Misa

Hướng dẫn cập nhật cơ sở dữ liệu và các phân hệ

Thực hành kế toán trên phần mềm

Số liệu: cập nhật từ chứng từ của đơn vị thực tế

Bài thu hoạch cuối khóa

IV. PHƯƠNG PHÁP

– Học viên thực hành ghi chép trực tiếp trên sổ kế toán theo các hình thức:

– Nhật ký chung và thực hành kế toán trên phần mềm Misa, với số liệu của 1 đơn vị thực tế.

– Học viên thực hành lập báo cáo tài chính trên cơ sở số liệu từ các sổ kế toán trong kỳ.

V. KẾT QUẢ: Liên thông hệ CĐ lên ĐH Thương Mại hệ chính quy

Học viên Tham dự 1 bài kiểm tra; nộp bài thu hoạch cuối khóa (bài tập lớn) đạt kết quả từ trung bình trở lên sẽ được cấp chứng chỉ Thực hành ghi sổ và lập báo cáo tài chính của Trường Đại học Thương Mại

IV. GIẢNG VIÊN: Liên thông hệ CĐ lên ĐH Thương Mại hệ chính quy

PGS.TS Nguyễn Phú Giang                         ThS. Lưu Thị Duyên

PGS.TS Lê Thị Thanh Hải                           TS. Nguyễn Hồng Lam

CN. Nguyễn Hương Thủy (Kế toán trưởng công ty Q-Soft Việt Nam)

ThS. Nguyễn Thiện Phú (Giám đốc tài chính tập đoàn FLC)

Và các giảng viên khác trong khoa Kế toán Kiểm toán

Mọi chi tiết xin liên hệ :   Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

              * GĐTT: TS. Nguyễn Thanh Phương; ĐT: 0961 191 028

              * PGĐTT: ThS.Vũ Tuấn Hiệp; 0918 533 316

* Website: trungtamketoan.tmu.edu.vn

Nội Dung Khóa Học Ghi Sổ Kế Toán Và Lập Báo Cáo Tài Chính

- Bài tập 1: Thực hành ở Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo hình thức nhật ký chung bằng các chứng từ sống của doanh nghiệp (kiểm tra phân loại chứng từ )

+ Hướng dẫn viết phiếu thu, chi, phiếu xuất, nhập kho, lập hóa đơn bán hàng, khế ước vay...

+ Mở sổ nhật ký chung

+ Sổ cái các tài khoản

+ Mở các sổ quỹ tiền mặt, sổ tài sản cố định, sổ chi tiết vật liệu thành phẩm, sổ lương, các sổ kế toán chi tiết

+ Mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh, tính giá thành sản phẩm

+ Lập báo cáo theo quý với cơ quan thuế

+ Lập tờ khai thuế thu nhập đầu năm

+ Lập báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Tờ khai chi tiết doanh thu chi phí, quyết toán thuế giá trị gia tăng, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

- Bài tập 2: Thực hành tại doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo hình thức chứng từ ghi sổ

+ Kiểm tra, phân loại, lập chứng từ thu chi, xuất nhập

+ Lập chứng từ ghi sổ: Qui định thời gian, cách lập chứng từ ghi sổ

+ Vào sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ theo dõi tiền mặt tiền gửi bằng ngoại tệ (tự vào sổ chi tiết đã học và lập các báo cáo như bài tập 1)

+ Hướng dẫn các thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng

- Bài tập 3: Thực hành theo hình thức nhật ký sổ cái tại một khách sạn

+ Hướng dẫn cách mở sổ nhật ký sổ cái (các sổ chi tiết, các báo cáo kế toán)

Ưu Đãi Chung

Giảm 10% học phí cho học viên là sinh viên chính quy các trường

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ TẠI PHÒNG TUYỂN SINH

( Chú ý: Để tiện cho việc đi lại và hoàn thiện mọi thủ tục nhập học theo đúng quy định của nhà trường. Phụ Huynh và thí sinh đến mua hồ sơ và làm thủ tục đăng ký dự thi liên thông liên hệ trực tiếp với cô Lộc để được hướng dẫn )

Mobile : 0942 000 645 Thầy Trung: 0974 459 158  (Phòng tuyển sinh )

Điện thoại : 0966 211 915 ( Liên hệ trước khi đến mua hồ sơ). – (Phụ trách tuyển sinh)

 (Thí sinh và phụ huynh liên hệ trước để đăng ký mua hồ sơ và được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ . Tránh đến nơi thiếu thông tin và giấy tờ cần thiết phải đi lại nhiều lần)

Gửi nhận xét